Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

3429 - Ο Άθως: Αναμνήσεις - έγγραφα - σημειώσεις (1885)
Ο Άθως: Αναμνήσεις - έγγραφα - σημειώσεις

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, 1851-1943

Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου,

ΑΩΠΕ' (1885)
Διαβάστε ολόκληρο το βιβλίο, 375 σελίδων, εδώ: http://anemi.lib.uoc.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου