Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

3345 - Προσοχή από τις δήθεν «προφητείες» του Γέροντα ΠαΐσιουΑπό εκτενές κήρυγμα του π. Αρσένιου Κατερέλου επιλέξαμε τα πιο κάτω αποσπάσματα επειδή μιλούν για ένα μεγάλο κίνδυνο που σχετίζεται με τις υποτιθέμενες προφητείες του Γέροντα Παίσιου.
Αναφέρει - μεταξύ άλλων - ο π. Αρσένιος στην ομιλία του: 

“Μέ ρωτᾶνε κάποιοι ἄνθρωποι, πού φαίνονται εὐσεβεῖς, ἄν πρέπη νά ἀποθηκεύσουν τρόφιμα γιά τόν ἐπερχόμενο πόλεμο στήν Ἑλλάδα, ἄν πρέπη νά μάθουν Τουρκικά, διότι θά πάρωμε τήν Πόλη σύντομα, ἄν τό 666 θά μπῆ, μέ ἀόρατο τρόπο, στό χέρι ἤ στό μέτωπο, κλπ. 
Μόνο γιά μετάνοια καί γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους δεν ρωτᾶνε, οὔτε πῶς θά ἀγωνισθοῦνε καί θά πορευθοῦνε πνευματικά. 
Νά σταματήσουν, λοιπόν, κάποιοι Γέροντες νά μιλᾶνε σάν νά εἶναι μέντιουμ καί ἄς ἀρχίσουν νά μιλᾶνε γιά μετάνοια καί γιά ἀγῶνα πνευματικό ὥστε νά μπορέσωμε νά περισώσωμε αὐτά πού ἔχομε καί μᾶς ἀνήκουν.
Πολλοί ἄνθρωποι, σήμερα, τρέφονται καί ἀναπαύονται μόνο σέ συζητήσεις μέ τά ἑξῆς θέματα: Περί πολέμου στήν Ἑλλάδα, ἄν γεννήθηκε ἤχι ὁντίχριστος, ἄν θά πάρουμε σύντομα τήν Πόλη, κλπ. Δυστυχῶς, καί κάποιοι ἄνθρωποι τοῦκκλησιαστικοῦ χώρου κολλᾶνε μόνο σέ τέτοια θέματα. Πρωτίστως, πρέπει νά μᾶς ἀπασχολῆ καί νά ἀγωνιζώμαστε ἐναντίον τοῦσωθεν καί ἔξωθεν πολέμου τῶν ἀντιχρίστων τῆς πατρίδος μας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦδιου μας τοῦαυτοῦ, και νά κρατήσωμε τίς πόλεις μας, τά σπίτια μας, τό ἔθνος μας, τούς θεσμούς καί τίς παραδόσεις μας. Καί κατά τά ἄλλα, μᾶς ἐνοχλεῖ πού δέν γράφεται τό θρήσκευμα στίς ταυτότητες καί φοβόμαστε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, κλπ.
χι ὅτι δέν εἶναι πολύ σοβαρά θέματα καί αὐτά, ἀλλά, ὅταν ἀφήσαμε καί περάσανε τόσους καί τόσους νόμους, τολμᾶμε νά λέμε ὅτι ἀνησυχοῦμε δῆθεν γι᾽ αὐτά; Καί εἶναι λύση σέ τέτοια θέματα, μόνο ἡνησυχία;
Πρέπει νά εἴμαστε ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ στό Σῶμα καί στούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀγωνιζώμαστε καί νά μή χαρίζουμε σέ κανέναν πού δέν βαδίζει σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, εἴτε εἶναι ἐπίσκοπος, εἴτε πατριάρχης, εἴτε ἀρχιεπίκοπος, εἴτε μοναχός, εἴτε θεολόγος, κλπ. 
πίσης, ἄρχισε τώρα μία ἄλλη ἀσθένεια νά κυκλοφορῆ σέ κάποιους. Ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ π. Παΐσιος ''ἔπεσε ἔξω'' σέ κάποια πού ἔγραψε καί σέ ἄλλα πού εἶπε στό τί, στό πῶς, στό διότι, στό πότε κλπ. Ὅ,τι ὄντως ἔγραψε ὁ ΙΔΙΟΣ ὁ Γέροντας καί ὅ,τι ὄντως εἶπε ὁ ΙΔΙΟΣ, αὐτά νά κρατήσωμε ἀκόμη καί ἄς φαινόντουσαν, κάποια, ξεκάθαρα καί συγκεκριμένα. Τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε ὁ Γέροντας, μόνο ὁ Θεός καί ὁ Γέροντας ξέρουν. 
ς ἡρεμήσωμε, λοιπόν, καί ἄς σταματήσωμε νά γινώμαστε περίγελως τῶν ἐχθρῶν καί τοῦ διαβόλου. Νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί, ἕως ἀρνητικοί, σέ μή ἔγκυρα βιβλία πού γράφουν κάποιοι περί προφητειῶν Γέροντος Παϊσίου κλπ., ἤ σέ ἀναξιόπιστα θαύματα καί συναφῆ θέματα. Ἐπί τέλους, ἄς συμμαζευτοῦμε. Σέ ἄλλους σπέρνουν πανικό, καί μικρά παιδιά ἔφθασαν νά λένε ''δέν μέ ἐνδιαφέρει τό μέλλον, ἀφοῦ θά γίνη πόλεμος, τό εἶπε καί ὁ παππούλης''!
ς κοιτάξωμε νά κρατήσωμε τό ἔθνος μας, τούς θεσμούς μας, τίς ἀξίες μας καί νά ἔχωμε «γνῶθι Θεόν», καί, ὅσο γιά τίς προφητεῖες τῶν Ἁγίων, εἶναι δουλειά τοῦ Θεοῦ τό πότε καί πῶς θά ἐκπληρωθοῦν."

Τα σημεία που θίγει ο Πανοσιολογιότατος π. Αρσένιος χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.
Ο π. Παΐσιος είπε ορισμένα πράγματα.
Ποια εγγύηση όμως έχουμε ότι όποιος τον επικαλείται ότι είπε κάτι αυτό αυτόματα αποδίδει και τα λεχθέντα του π. Παϊσίου;
Εγκυρα κείμενα για τον π. Παΐσιο είναι καταρχήν
1. Τα βιβλία και οι επστολές που ο ίδιος ο Γέροντας έγραψε.
2. Οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, που εκδίδει η Ιερά μονή Σουρωτής, για διάφορα θέματα που έκανε στην Αδελφότητα. 
3. Το βιβλίο του Ιερομονάχου Ισαάκ του Αγιορείτου, Βίος του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, επειδή ο συντάκτης του Ιερομόναχος Ευθύμιος έζησε στην άμεση υπακοή του Γέροντα, αλλά και επειδή για τη σύνταξη του βιβλίου συνεργάστηκαν όλοι οι πατέρες που ήταν υπό την άμεση πνευματική εξάρτηση του Γέροντα Παΐσιου.
Όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουν εκδοθεί για τον Γέροντα Παΐσιο περιλαμβάνουν
1. Είτε κοινοτοπίες που αδικούν τον Γέροντα επειδή τον παρουσιάζουν να λέγει απλά κάποιες ιστορίες άσχετες με τη συνάφεια των λόγων του Αγίου Ασκητή
2. Είτε αποκυήματα της φαντασίας Θεομπαικτών, οι οποίοι προσπαθούν να οικειωθούν ιδίαν δόξα με το να αποδίδουν στον Γέροντα θαύματα που δεν έκανε και λόγια που δεν είπε.
3. Είτε επικίνδυνες ρήσεις, οι οποίες, όχι μόνον δεν απηχούν τις απόψεις του Αγίου Γέροντα, αλλά και τον παρουσιάζουν ως ένα είδους μέντιουμ που όλη μέρα καθόταν και μιλούσε για εσχατολογικά θέματα.
Ο π. Αρσένιος Κατελάρης βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
Ευτυχώς τον Γέροντα Παΐσιο δεν τον γνώρισαν μόνο Θεομπαίκτες, ιδιοτελείες ή μικρόνοες άνθρωποι, αλλά δεκάδες - ή ίσως εκατοντάδες χιλιάδες - άνθρωποι, οι οποίοι γνωρίζουν ότι ο π. Παΐσιος για μετάνοια μιλούσε, για αγιότητα μιλούσε, για πνευματικό αγώνα μιλούσε, για άσκηση μιλούσε και τις πληγές της αμαρτίας προσπαθούσε να απαλύνει και να θεραπεύσει.
Οι καθε λογής καταστροφολόγοι ή και Θεομπαίκτες ή μικρόνοες άνθρωποι που θέλει σώνει και καλά να πουν το δικό τους ή και να τα οικονομήσουν από την έκδοση βιβλίων για τον π. Παΐσιο, ούτε τον π. Παΐσιο δεσμεύουν, ούτε την αλήθεια των λόγων, του φρονήματος και της βιοτής του Αγίου Γέροντα απηχούν.
Παναγιώτης Τελεβάντος

9 σχόλια:

 1. Σχετικά πρόσφατο είναι το περιστατικό όπου κάποιοι είδαν Αγιορείτες σε Σούπερ Μάρκετ να: "Παραγγέλνουν μεγάλες ποσότητες αλεύρι και λάδι." Αυτό δεν φτάνει. Χρειάζονται νούμερα. Γιατί 100 κιλά αλεύρι και 100 κιλά λάδι, για ένα σπίτι είναι πραγματικά μεγάλες ποσότητες. Για ένα μοναστήρι όμως; Φίλος μου Αγιορείτης μου είπε: "Για ένα μήνα δεν μας φτάνει ένας τόνος αλεύρι." Για τον Χειμώνα, που υπάρχει θέμα με την μεταφορά και που λόγω θερμοκρασίας δεν έχουν ανάγκη τα υλικά, παραγγέλνουν αλεύρι και λάδι για 2-3 μήνες. Όσο για τον Γ. Παΐσιο, δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλοντας να έχουν κύρος τα λεγόμενά τους λένε: "Μου το είπε ο γ. Παΐσιος."
  Σε λίγη ώρα ξεκινάω για το Άγιο Όρος. Μπορεί στις 10 Ιλουλίου να γίνει πόλεμος ή στις 14 να έρθει η συντέλεια. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Αν πεθάνω μεθαύριο, τι γίνεται; Μήπως αυτά είανι μήλα της Έριδος από...ξέρετε ποιόν, για να μας αποπροσανατολίσει από το ζητούμενο, που είναι η σωτηρία της ψυχής; Γιατί δίνοντας βαρύτητα σε άλλα, αμελούμε για την ίδια την ψυχή.
  Όπως αναφέρει και ο π. Αρσένιος, φυσικά δεν είναι άνευ σημασίας και αξίας αυτά (αντίχριστος, πόλεμος, πέιναι...), αλλά μήπως τους δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και αξία απ' ότι πρέπει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος8/7/13, 2:47 μ.μ.

  Άλλο σχόλιο.

  Πολύ παϊσιολογία πλάκωσε τις ψυχές μας τελευταία.
  Δεν μας έφταναν οι παϊσιοκάπηλοι, τώρα έχουμε και παϊσιόπληκτους.
  Με τον πατέρα Παΐσιο ασχολούνται πολλοί. Με τον Χριστόν ελάχιστοι.

  Η δική μας σκέψη λέει ότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν πρέπει να έχουμε ως πρότυπο μας μοναχούς, ιερείς και επισκόπους, αλλά τον ίδιο τον Χριστό, τους Αποστόλους, τους Αγίους και τους Προφήτες. Διότι οι άνθρωποι συνήθως μας απογοητεύουν. Αυτά γράφονται, όχι για να αμφισβητήσουμε τα μεγάλα μέτρα οσιότητας και αρετής που έφτασαν κάποιοι άνθρωποι. Κάθε άλλο. Αντίθετα, μάλιστα. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να πλησιάσουμε ή να φτάσουμε αυτήν την κλίμακα.

  Κάτι άλλο σχετικά με τις κρίσεις του κόσμου:
  Πολλοί πιστεύουν ότι ο αγιορείτης πατέρας Παΐσιος είχε προορατικό χάρισμα και προέβλεπε το μέλλον. Εμείς δεν διαπιστώσαμε καμιά προφητική ή μαντική ικανότητα του, σύμφωνα με όσα γράφτηκαν. Η κρίση του περιοριζόταν μόνο στα παρόντα γεγονότα. Αυτά που είχε μπροστά του. Ούτε για τα παρελθόντα έλεγε, ούτε για τα μέλλοντα. Η κρίση ή η σύγκριση γεγονότων και πραγμάτων που είχε απέναντι του ήταν κατά κανόνα η σωστή για το τώρα. Ήξερε πάντα να διαλέγει το καλό από το κακό, το ορθό από το εσφαλμένο εκείνης της στιγμής. Όλα τα άλλα πιστεύουμε ότι είναι φαντασιώσεις των προσκυνητών ή των ανθρώπων που τον γνώρισαν και φτάνουν συχνά σε υπερβολές.

  Οι διηγήσεις πολλές φορές εκπέμπουν λάθος μηνύματα. Με το να υποθέτουμε ότι, επειδή κάποιοι άνθρωποι γνώρισαν από κοντά τον πατέρα Παΐσιο, συμβαίνει αυτοί να είναι σπουδαίοι και σημαντικοί και πήραν κάτι από τα χαρίσματα του. Αυτό είναι λάθος. Η οσιότητα του πατρός Παϊσίου δεν είναι μεταδοτική.

  Οι ανακρίβειες στις διηγήσεις για τον πατέρα Παΐσιο είναι πολλές.
  Πάντως τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία από τον βίο του είναι:
  Α) Όλα τα έβαζε σε μια λογική σειρά.
  Β) Υπήρχε ιεράρχιση στόχων. Πρώτα αυτό, δεύτερο εκείνο, μετά το άλλο.
  Γ) Επέμενε στην αξιοποίηση των ελάχιστων καλών δυνατοτήτων, ευκαιριών και δεξιοτήτων, που υπάρχουν σε κάθε ψυχή μέσα στις μικρότητες των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το ότι «είμαστε παντελώς άχρηστοι».
  Δ) Επαναλάμβανε με άλλο τρόπο το ρητό «Το μη χείρον βέλτιστο». Όταν, δηλαδή, πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα από δύο ή περισσότερα κακά, τότε πρέπει να διαλέγουμε το λιγότερο κακό.
  Ε) Ανακεφαλαίωσε, επανέλαβε πολλά αποφθέγματα άλλων πατέρων και με την σωστή μεταδοτικότητα του λόγου, δεν άφησε να πάνε χαμένα.

  ΥΓ. Επειδή δεν είμαστε θεολόγοι και πιθανό να έχουμε λάθος, παρακαλούμε να μας διορθώσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν νομιζω οτι ειναι δηθεν τα λογια του γεροντα Παισιου,οπως και αρκετοι ανθρωποι.Και οταν παρουμε την πολη Ελληνικα θα μιλαμε.Τωρα αν θελεται να μαθεται εσεις Τουρκικα δικαιωμα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος16/7/13, 4:36 μ.μ.

  Τώρα όμως που επαληθεύεται ο γ.Ιωσηφ Βατοπαιδινός σχετικά με τις απολύσεις των υπάλληλων τι έχουν να πουν οι προφητειομάχοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος16/1/14, 4:21 μ.μ.

  Ποιος Ιωσήφ Βατοπαιδινός; Αυτός; http://egolpio.wordpress.com/2013/12/15/iosif-ektroseis/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος16/1/14, 4:26 μ.μ.

  Το ότι η κατάσταση όδευε προς τα εδώ το έβλεπε και ο διάβολος και πολλοί άνθρωποι. Δεν ήταν από τον Θεό ο π. Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός. Είναι κρίμα να συγκρίνονται τέτοιοι άνθρωποι με αγίους όπως ο Παϊσιος, ο Πορφύριος, ο Σωφρόνιος και μερικοί άλλοι, που ουδεμία σχέση είχαν με το πανηγύρι που γίνεται εδώ και μερικά χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος31/1/14, 12:46 π.μ.

  Έκανα λάθος. Οι π. Πορφύριος και π. Σωφρόνιος ήταν αντίθετοι σε αυτά που έλεγε ο π. Παϊσιος. Ο π. Παϊσιος ήταν άγιος, όχι οι άλλοι. Ψάξτε το και θα δείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος12/2/14, 8:39 μ.μ.

  Όχι ο π. Σωφρόνιος, μόνο ο π. Πορφύριος. Το ότι ο π. Σωφρόνιος από αγαθότητα πίστευε τον π. Πορφύριο δεν σημαίνει πως δεν ήταν άγιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος25/7/14, 1:48 π.μ.

  Είμαι αυτός που έγραψε τα τελευταία 4 μηνύματα. Τα δύο τελευταία είναι άκυρα. Σωστά είναι τα δύο πρώτα. Ο π. Πορφύριος ήταν όντως άγιος. Και ήταν πολύ διαφορετικός από την καρικατούρα που παρουσιάζουν κάποια νεορθόδοξα ιστολόγια (και δεν εννοώ το συγκεκριμένο). Ο π. Πορφύριος δεν έλεγε ότι δεν πειράζει να δεχτούμε το χάραγμα του αντιχρίστου, όπως διαδίδουν κάποιοι ψευδώς, αλλά ότι δεν θα υπάρξει επιβολή υλικού χαράγματος. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Και η κοινή πείρα πλέον αποδεικνύει ότι ο όσιος πατέρας είχε δίκιο. Ας με συγχωρήσει που πίστεψα τους θεομπαίχτες παραποιητές του και τον αμφισβήτησα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή