Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

3414 - Καλόγερος, και νά ζητάη αύξηση! Τί καλόγερος είναι αυτός;-Γέροντα, πόσοι είναι οι αναχωρητές στο  Άγιον  Όρος;
- Δέν  ξέρω  λένε  ότι είναι  επτά.  Έδώ  καί  μερικά  χρόνια  είναι  πολύ  δύσκολο  νά  βρή κανείς  τόπο  ήσυχο,  γιά  νά  άσκητέψη.  Γι’  αυτό  μερικοί  Πατέρες,  όταν υπήρχαν  ακόμη ιδιόρρυθμα μοναστήρια στό  Άγιον Όρος, έβρισκαν άλλον  τρόπο νά  ζήσουν  τήν άσκηση.
Π.χ. έλεγαν: δέν μέ αναπαύει έδώ, θά πάω σε  κανένα  ιδιόρρυθμο νά δουλέψω, γιά νά μαζέψω χρήματα, καί οι άλλοι το πίστευαν.
Πήγαιναν σέ ιδιόρρυθμο, δούλευαν εκεί τρεις-τέσσερις μήνες καί ύστερα ζητούσαν μεγάλη αύξηση. Επειδή δέν τους τήν έδιναν, έλεγαν: Δέν μέ συμφέρει θά φύγω. Έπαιρναν λίγο παξιμάδι καί πήγαιναν, κρύβονταν σε καμμιά σπηλιά και άσκήτευαν. Οι άλλοι είχαν την εντύπωση ότι πήγαν και δουλεύουν άλλου.
Και αν ρωτούσαν στο μοναστήρι: τί γίνεται, πέρασε εκείνος ό Πατέρας; έλεγαν: Ναί, πέρασε, άλλα τί ιδιότροπος πού ήταν! Ήθελε νά μαζέψη άπό δω χρήματα. Ζητούσε αύξηση. Καλόγερος, και νά ζητάη  αύξηση!  Τί  καλόγερος  είναι  αυτός;. 
Όποτε,  ώφελείτο  ό  αναχωρητής  και  άπό  τήν άσκηση πού έκανε και άπό τίς κατηγορίες των άλλων, ώφελείτο και άπό τους κλέφτες. Γιατί μάθαιναν  οι  κλέφτες  ότι ό  τάδε  έχει  χρήματα  και  πήγαιναν  στην  σπηλιά,  τον ταλαιπωρούσαν, άλλα τελικά δεν έβρισκαν τίποτε.
Γέροντας Παΐσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου