Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

10058 - Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ζητά την ευλογία των Αγιορειτών Πατέρων

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) απέστειλε εόρτια επιστολή προς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους εκφράζοντας τον βαθύτατο σεβασμό της και τις εόρτιες ευχές προς αυτήν. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προσφάτως αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της ΠΕΘ, εκζητεί την ευλογία των Αγιορειτών Πατέρων και τη συμβολή τους στις προσπάθειες της Eνώσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου των Θεολόγων και την τήρηση του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, με τη διαβεβαίωση ότι οι συμβουλές των Αγιορειτών Πατέρων αποτελούν πολύτιμος οδηγός για αυτούς και το έργο τους.

Η επιστολή:


Ἀθῆναι, 05 Ἰανουαρίου 2018
Ἀριθμ. Πρωτ. 11

Πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότηταν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Σεβάσμιοι ἁγιορεῖτες Πατέρες
μετὰ τῶν ἁγίων τῆς Θεοτοκοτοπίας τοῦ ἀσκητικοῦ Ὄρους,
Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκ προσφάτου χρόνου ἀναδείξεως τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), ἐπιθυμοῦμεν, διὰ τοῦ παρόντος, ὅπως ἐκφράσωμεν τὸν ἐκ καρδίας βαθύτατον σεβασμόν μας, ἐκζητώντας τὴν Ὑμετέραν εὐλογίαν καὶ συμβολὴν εἰς τὰς προσπαθείας μας διὰ τὴν προάσπισιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ κλάδου μας, ἔτι δὲ διὰ τὴν τήρησιν τῆς ἐν Χριστῷ ὑποστάσεως τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν κατὰ τὴν προτροπὴν τὴν ἐξ Ὑμῶν διαφανεστάτως ἐκφρασθεῖσαν, διὰ τῆς πρὸς τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τοῦ ἑλλαδικοῦ τόπου ἐπιστολῆς σας (Ἀριθμ. Πρωτ. Φ. 2/7/2265), στὴν ὁποία ἐκφράζετε ρητῶς τὴν ὁμολογίαν σας ἐπὶ τῶν "Φακέλλων" τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἐπισημαίνοντας τὴν κινδυνοπραξίαν ποὺ ἀνεπιστημονικῶς καὶ ἀντιδημοκρατικῶς ἐπιβάλλεται εἰς τὴν θεολογικὴν παιδείαν τοῦ τόπου μας, τὴν ὁποία ἐσεῖς φυλάσσετε διὰ τῶν ζωντανῶν - ἐνχριστωμένων- λειψάνων τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐμπράκτως μαρτυρεῖτε ἔργῳ καὶ λόγῳ.
Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ἐπιτρέψατέ μας ὅπως διαβεβαιώσομεν τὴν Ὑμετέραν ἐν ἀσκήσει δυναμικότητα ὅτι τὰς ἀνωτέρω συμβουλὰς καὶ ὁδηγίας σας, αἵτινες ἀπηχοῦν κατ' οὐσίαν τὰς ἀρχάς τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἡμετέρας ἱστορικῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐνώσεως, πιστῶς ἀκολουθοῦμεν. Ζητῶντες ταπεινῶς τὴν εὐλογίαν σας καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀποδεικνυόμενῃ ἐν ἀσκήσει καὶ λόγῳ παρρησίας ἀγάπη Σας, εὐχόμεθα ἐγκαρδίως, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ σωτήριου γεγονότος τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅπως ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός καὶ Σωτὴρ τοῦ σύμπαντος κόσμου συντρέχῃ τὸ ἔργον Σας καὶ "ἐνεγοποιεῖ" τὸ ταπεινὸν δικόν μας εἰς μαρτυρίαν τῆς Χρισταληθείας.
Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ,
ζητῶντες ταπεινῶς τὴν εὐλογίαν Σας,
Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον
Πρόεδρος: Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Ἀντιπρόεδρος: Ἰωάννης Κουρεμπελές, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Γενικὸς Γραμματέας: Παναγιώτης Τσαγκάρης, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός
Εἰδικὸς Γραμματέας: Εὐάγγελος Πονηρός, Δρ. Θεολογίας, Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
Ταμίας: Λέο - Βάλτερ Μπράνγκ, Δρ. Θεολογίας, Θεολόγος Ἐκπαιδευτικὸς
Κοσμήτορας: Ἰωάννης Φύκαρης, Ἐπίκ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων
Ἔφορος: Μαρία Ράντζου, Ἐπίκ. Καθηγήτρια Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ
Μέλος: Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, Δρ. Θεολογίας, Δ/ντὴς 5ου Λυκείου Λαμίας
Μέλος: Βασιλικὴ Ματιάκη, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου