Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

273 - Η ίδρυση ταχυδρομείου στο Άγιο Όρος

Κατά το έτος 1857 και εφεξής μέχρι του 1884 ως έγγιστα εν Αγίω Όρει δεν υφίστατο κυβερνητικόν ταχυδρομείον ουδέ τηλεγραφείον, κομιζομένης της αγιορειτικής αλληλογραφίας δια ταχυδρόμου της Ιεράς Κοινότητος, ήτις επωφελείτο τα διαμετακομιστικά τέλη. Εκτάκτως δε μόνον κατά τους χρόνους τούτους προσήγγιζον ατμόπλοια της Ρωσσικής ατμοπλοΐας, κομίζοντα και το ταχυδρομείον οτέ μεν εις τον λιμένα του Ρωσσικού, οτέ δε εις την των Ιβήρων Μονήν και αλλαχού.


Από δε του 1884 τη εισηγήσει πολλών μεγαλεμπόρων εν Καρυαίς του αγίου Όρους, ων τα συμφέροντα παρεβλάπτοντο, εγκαθιδρύθη κυβερνητικόν τηλεγραφείον και ταχυδρομείον (εδρεύον από του 1889 εν τη παρά το Αντιπροσωπείον διωρόφω της Μονής Εσφιγμένου οικοδομή), άτινα συνδέονται μετά της κωμοπόλεως Πολυγύρου, αφισταμένης εκ Καρυών διά Βραστών περί τας 22 ώρας.

από το βιβλίο του Γερ. Σμυρνάκη ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903):


Σήμερα:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου