Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

284 - Σπήλαια και Αγιάσματα Αγίου Όρους Άθω. Νέο βιβλίο


Κείμενα: Βλάσιος Μοναχός Αγιορείτης

Χρον. Ἔκδοσης: 2011

Σχῆμα: 17Χ24

ISBN: 978-960-495-022-5

Σελίδες: 136

Τιμή: 9,50 €

Κωδ. Βιβλίου: 2262


Οἱ Ἐκδόσεις ΑΘΩΣ παρουσιάζουν τὸ βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Βλασίου «Σπήλαια καὶ Ἁγιάσματα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω».

Ὁ ἀναγνώστης, μέσα ἀπὸ τὶς πλούσιες σὲ φωτογραφικὸ ὑλικὸ σελίδες τοῦ βιβλίου, περιδιαβαίνει στὰ Σπήλαια καὶ τὰ Ἁγιάσματα ποὺ ἀφθονοῦν στὸν Ἄθωνα, ἀντλώντας νάματα χάριτος καὶ αἰωνιότητας ἀπὸ τοὺς βίους τῶν ὁσίων ποὺ μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ τοὺς ἀσκητικούς τους ἀγῶνες καθαγίασαν τοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς χώρους.

Στὸ Ἅγιον Ὄρος ὅλα εὐλογοῦνται καὶ ἁγιάζονται κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ἡ φυσικὴ ὀμορφιά, τὸ πράσινο, ἡ ἔρημος, τὰ ἀπόκρημνα βράχια, τὸ ἀπέραντο γαλάζιο τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς θάλασσας καί, κυρίως, οἱ ἀνεπανάληπτες ὁσιακὲς μορφὲς «ἐν ἐρήμιαις πλανώμεναι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς» λεπταίνουν τὸν νοῦ ἀπογειώνοντάς τον στὶς νοητὲς κορυφὲς τοῦ πνεύματος. Στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας οἰκιστὲς καὶ ἐπισκέπτες γεύονται καὶ αἰσθάνονται πλούσια τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ· πνεῦμα Θεοῦ ἐπιφέρεται ἐπάνω τοῦ τόπου, ἁγιάζοντας καὶ ζωοποιώντας.

http://www.stamoulis.gr/ViewShopArticle.aspx?Id=8316

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου