Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

240 - Στ΄ Διεθνές Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας, 25-27 Νοεμβρίου 2011. Το Πρόγραμμα

Το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας με τα παράλληλα γεγονότα εντάχθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας με την Πράξη "Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη του Αγίου Όρους" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Για το 2011 ως θέμα του Συνεδρίου επελέγει «Το Άγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα».

Το σύνολο των εκδηλώσεων του Νοεμβρίου, το τακτικό ετήσιο διεθνές Συνέδριο και τα παράλληλα γεγονότα, όπως η Έκθεση, ο Κατάλογος της και η φωτοαναστατική έκδοση σπάνιου βιβλίου για το Άγιον Όρος, καθώς και τα πρακτικά του Συνεδρίου, ως μια ενότητα ποικίλων αλλά συνδεδεμένων θεματολογικά δράσεων, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα υπό το γενικό τίτλο «Η μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη του Αγίου Όρους» και θα διαρκέσει μέχρι το έτος 2015.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, που συγκροτήθηκε υπό την Προεδρία του κ. Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη, Δ/ντη Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, απαρτίζεται από τους:

Συμεών Πασχαλίδη, Αν. Καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Φωκίωνα Κοτζαγιώργη, Επ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Παναγιώτη Σωτηρούδη, Καθηγητή Φιλολογίας ΑΠΘ

Αθανάσιο Σέμογλου, Αν. Καθηγητή Ιστορίας & Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Πλούταρχο Θεοχαρίδη, Αρχιτέκτονα ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Iωακείμ Παπάγγελο, Δρ. Αρχαιολόγος

Το Συνέδριο οργανώνεται σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ

13:00 - 14:00

Χαιρετισμός Δημάρχου

Χαιρετισμοί Συνδιοργανωτών

Χαιρετισμός Ιεράς Κοινότητας

Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχου

14:00 - 14:30

Κωστής Σμυρλής, Επίκουρος Καθηγητής, New York University - Department of History

Το Άγιον Όρος μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία κατά τον 15ο αιώνα

14:30 - 15:00

Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Το Άγιον Όρος στον 16ο αιώνα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ιστορία - Τουρκολογία - Δίκαιο - Θεσμοί

Πρόεδρος: Αντώνιος - Αιμίλιος Ταχιάος

17:00 - 17:15

Φωκίων Κοτζαγεώργης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας ΑΠΘ

Το Άγιον Όρος μέσα από τα οθωμανικά έγγραφα του 15ου αιώνα

17:15 - 17:30

Ευγενία Κερμελή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωμανικού Δικαίου Πανεπιστημίου Μπίλκεντ

Το νομικό καθεστώς της αγιορειτικής μοναστηριακής περιουσίας τον 15ο και τον 16ο αιώνα

17:30 - 17:45

Ηλίας Κολοβός, Επίκουρος Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης)

Κατάληψη του χώρου και μοναστηριακή γαιοκτησία στην οθωμανική Χαλκιδική (15ος - 16ος αι.)

17:45 - 18:00

Aleksandar Fotić, Associate professor / Faculty of Philosophy (University of Belgrade) Department of History

Hilandar's Response to Crisis and New Challenges in 15th and 16th Centuries

18:00 - 18:15

Νικόλαος Λιβανός, Φιλόλογος / Συνεργάτης ΙΒΕ/ΕΙΕ

Συμβολή στη μελέτη αγιορειτικών πατριογραφικών παραδόσεων

18:15 - 19:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Παπαστάθης

19:00 - 19:15

Mirjana Živojinović, Correspondent Member of the Serbian Academy of Sciences and Arts

Στοιχεία των εγγράφων του δεσπότου Στεφάνου Lazarevic για το Άγιον Όρος / Data of the acts of Despot Stefan Lazarevic concerning Mount Athos (1400-1427)

19:15 - 19:30

Lidia Cotovanu, Doctorante (EHESS, Paris)

Des Principautes danubiennes au Mont - Athos. Retour vers une patrie elargie (XVIe - XVIIe siecles) / Από τις παραδουνάβιες Ηγεμονίες στο Άγιον Όρος. Επιστροφή σε μια διευρυμένη πατρίδα (16ος - 17ος αιώνας)

19:30 - 19:45

Vera G. Tchentsova, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενικής Ιστορίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών - Μόσχα

Χορηγία και αυτοκρατορικός τίτλος: Ρωσία και Μονή Χιλανδαρίου τον 16ο αιώνα

19:45 - 20:00

Δημήτριος Γ. Αποστολόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με την Αθωνική Κοινότητα: Από την κρίση στην εξομάλυνση

20:00 - 20:15

Κωνσταντίνος Πιτσάκης, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νομοκανονικά και Νομικά θέματα διοίκησης του Αγίου Όρους στα Μεταβυζαντινά χρόνια του Αγίου Όρους

20:15 - 20:45

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Θεολογία - Αγιολογία - Θεολογική γραμματεία

Πρόεδρος: Δέσπω Λιάλιου

09:30 - 09:45

Αστέριος Αργυρίου, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Στρασβούργου

Ο εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενος Αθωνίτης ιερομόναχος Μακάριος ο Μακρής (1382/3 - 1431) ακολουθώντας τα ίχνη του Ησυχασμού

09:45 - 10:00

Παναγιώτης Σκαλτσής, Αναπλ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ο ησυχασμός στο Άγιον Όρος κατά τους 15-16 αιώνες: Το παράδειγμα Μακαρίου του Μακρή, Συμεών Θεσσαλονίκης και Θηκαρά"

10:00 - 10:15

Συμεών Πασχαλίδης, Αν. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ .

Όψεις της αγιορειτικής ιστορίας και πνευματικότητας κατά τον 15ο και 16ο αιώνα

10:15 - 10:30

Rigo Antonio, Full Professor of Byzantine Philology and of History of Byzantine Church art Dipartimento di Studi Umanistici, Universita Ca' Foscari di Venezia

Vie et litterature spirituelle au Mont Athos (15e - 16e s.). Dionysios le Studite et autres exemples

10:30 - 10:45

Βασίλειος Κατσαρός, Καθηγητής Α.Π.Θ

Η μεταφραστική κίνηση στο Άγιον Όρος κατά τον 15ο και 16ο αιώνα

10:45 - 11:30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Ιωακείμ Παπάγγελος

11:30 - 11:45

Δημοσθένης Κακλαμάνος, Θεολόγος - υποψ. Δρ. Θεολογίας

Νέα Πανηγυρικά στο Άγιον Όρος τον 15ο αιώνα. Τα Πανηγυρικά της Μονής Βατοπεδίου και ο συντάκτης τους.

11:45 - 12:00

Ηλίας Ευαγγέλου, Λέκτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Οι σλαβικοί ασκητικοί - μυστικοί σύμμεικτοι κώδικες του Αγίου Όρους τον 15ο και τον 16ο αιώνα.

12:00 - 12:15

Ζήσης Μελισσάκης, Παλαιογράφος - Ερευνητής ΙΒΕ/ΕΙΕ

Η βιβλιοθήκη της Μονής Παντοκράτορος κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Περιεχόμενο, νέες προσκτήσεις, απώλειες.

12:15 - 12:45

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Αρχαιολογία - Τέχνη

Πρόεδρος: Ευθύμιος Τσιγαρίδας

17:00 - 17:15

Δημήτριος Λιάκος, Δρ. Αρχαιολόγος 10ης ΕΒΑ

Η δωροδοσία στις Μονές του Αγίου Όρους τον 15ο και 16ο αι. Το τεκμήριο της μεταλλοτεχνίας

17:15 - 17:30

Αθανάσιος Σέμογλου, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ - Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής

Οι αθωνικοί χοροί, χώροι δογματικών διατυπώσεων: Νέοι εικονογραφικοί χειρισμοί κατά τον 16ο αιώνα και το ερμηνευτικό τους περιεχόμενο

17:30 - 17:45

Ιωακείμ Παπάγγελος, Δρ. Αρχαιολόγος

Τα πήλινα αγιοπότηρα της Μονής Βατοπεδίου

17:45 - 18:00

Νίκος Μελβάνι, Ερευνητής ΙΒΕ/ΕΙΕ

Ο Δεσπότης Ανδρόνικος Παλαιολόγος και το Άγιον Όρος (1408 - 1423).

18:00 - 18:15

Γιώργος Φουστέρης, Θεολόγος - Δρ. Αρχαιολογίας

Νεώτερες ειδήσεις για την ζωγραφική του 16ου αιώνα

18:15 - 19:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Νικόλαος Νικονάνος

19:00 - 19:15

Νικόλαος Τουτός, Φιλόλογος - Αρχαιολόγος

Χρυσοκέντητα της Μονής Διονυσίου (15ος - 16ος αιώνας)

19:15 - 19:30

Νικόλαος Μερτζιμέκης, Αρχαιολόγος 10ης ΕΒΑ

Ενεπίγραφος κεντητός επιτάφιος του Μητροπολίτη Βελιγραδίου Ισιδώρου (1415-1423) από την αθωνική Μονή Αγίου Παύλου.

19:30 - 19:45

Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Θεολόγος - Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Εκκλησιαστική πολιτική και τέχνη: Η ζωγραφική στο Άγιον Όρος κατά τον 16ο αιώνα.

19:45 - 20:00

Νικόλαος Δ. Σιώμκος, Δρ. Αρχαιολόγος του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Η φορητή εικόνα της Παναγίας Ρεματοκρατόρισας και η ανάκαμψη της Ι.Μ. Δοχειαρίου κατά τον 16ο αιώνα.

20:00 - 20:45

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Αρχιτεκτονική

Πρόεδρος: Νικόλαος Μουτσόπουλος

11:00 - 11:15

Σωτήρης Βογιατζής, Δρ. Αρχιτέκτων

Η οικοδομική φάση του 16ου αιώνα στο Αρχονταρίκι της Μονής Μεγίστης Λαύρας

11:15 - 11:30

Σταύρος Μαμαλούκος, Επικ. Καθηγητής Μεσαιωνικής & Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Βατοπεδινό κελλί Αγίου Προκοπίου. Η οικοδομική φάση του 16ου αιώνα στο πλαίσιο της αθωνικής τεχνικής της εποχής.

11:30 - 11:45

Πασχάλης Ανδρούδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Δρ. Αρχαιολογίας

Πύργοι του 16ου αιώνα στις Μονές του Αγίου Όρους: Ιστορία, Τυπολογία, Κατασκευή

11:45 - 12:00

Πλούταρχος Θεοχαρίδης, Αρχιτέκτων ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Η Αρχιτεκτονική του ξύλου στο Άγιον Όρος τον 15ο - 16ο αιώνα.

12:00 - 12:15

Φαίδων Χατζηαντωνίου, Αρχιτέκτων Κε.Δ.Α.Κ.

Η οικοδομική επέκταση της Μονής Παντοκράτορος κατά τον 15ο - 16ο αιώνα

12:15 - 12:30

Πέτρος Κουφόπουλος, Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής & Αποκαταστάσεων - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών

Νέα στοιχεία για την οικοδομική δραστηριότητα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας κατά τον 16ο αιώνα

12:30 - 13:30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΧΩΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ

25 - 27.11.11: Αίθουσα Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Τ. 2310 263 308 | F. 2310 250 648

e-mail. agestia@otenet.grΠηγή:

http://www.agioritikiestia.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου