Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

9721 - Ο Άγιος Παΐσιος για το θέμα της νηστείας πριν τη Θεία Κοινωνία

Επιστολή του Αγίου Παϊσίου σε πνευματικό του τέκνο
Εν Ι.Μ. Στομίου, τη 16-11-60 (;)
Εν Χριστώ αδελφέ Π, χαίρε εν Κυρίω πάντοτε.
Έλαβα την επιστολήν σας, αλλά δεν σας απήντησα αμέσως, διότι είχα σκοπόν να κατέβω για δουλειά στα Ιωάννινα και με την ευκαιρίαν να σας συναντήσω. Δυστυχώς όμως δεν κατόρθωσα, δι’ αυτό εθεώρησα καλόν να σας γράψω ολίγα σχετικά με τα γραφόμενά σας περί Μακράκη. Φυσικά, τον Μακράκην δεν εγνώρισα, αλλά έχω υπ’ όψιν μου τις φοβερές του πλάνες. Οπαδούς του δε έχω γνωρίσει πολλούς (πλανεμένους), εκ των οποίων είναι και ο κ.Χ.Κ., διά τον οποίον αναφέρει και το περιοδικόν «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», τον οποίον χτυπά και ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος.
 
Εκτός, αδελφοί μου, από το μεγάλο σκάνδαλον που έχει γίνει στο ζήτημα της θείας Κοινωνίας, που καθημερινώς ήθελε να κοινωνάει ενώ έτρωγε κρέας, σας κάνω γνωστήν και άλλην πλάνην του, που έκαμε προσευχήν στο ξενοδοχείον διά κάποιον ξένον διά να τον φωτίσει ο Θεός και άρχισε με το «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί…». Τον ρωτά ο ξένος: «Μήπως είσθε ιερεύς;». Απαντά: «Και τι είναι οι ιερείς; Και τι είναι η Εκκλησία; Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου άγγελον κ.λπ.». Ενώ εμείς οι μοναχοί που έχουμε το αγγελικόν σχήμα, αρχίζουμε με το «Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων», αυτοί με το «Ευλογητός ο Θεός» και αισθάνονται ανώτερον τον εαυτόν τους κ.λπ.
Διά το άλλο που μου γράφετε, ότι οι ιεροί κανόνες δεν αναφέρουν να γίνεται νηστεία προ της θείας Μεταλήψεως, δεν αμφιβάλλω, πλην όμως αναφέρουν ετοιμασία. Τί ετοιμασία διέταξε στον Μωυσή ο Θεός, όταν επρόκειτο να λάβει τας εντολάς; Εκτός από τα άλλα, δεν διέταξε και νηστεία; Όταν είχαν γίνει οι ιεροί κανόνες, ήτο στη μέση το μαρτύριον, γι’ αυτό και δεν καθόρισαν οι άγιοι Πατέρες νηστείαν, διότι περίμεναν τη, σειρά τους οι χριστιανοί διά το μαρτύριον, δίχως να ηξεύρουν ποια ημέρα. Δι αυτό και δεν έβαλαν νηστεία, διότι δεν ήτο εύκολον να νηστεύουν συνέχεια. Εκείνη την εποχή είχε πληρωθεί ο προφητικός λόγος του Δαβίδ «ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής». «Μείζων πασών των αρετών εστίν η διάκρισις», λέγει ο όσιος Ισαάκ ο Σύρος. Αργότερον όμως η μαρτυρία του Μογίλα και του Κριτοπούλου αναφέρει νηστεία, την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία παραδέχεται. Πάντως, οι αγιορείται τους μακρακιστάς πολύ τους κυνηγούν, καθώς επεκράτησε να λέγουν: «Και άγιον αν ιδείς μακρακιστήν σε τοιχογραφία, να τον σβήσεις».
Σας τα έγραψα όλα αυτά, διά να γνωρίσετε και τον έσω άνθρωπόν μου, διότι εγώ συνηθίζω να λέγω ό,τι έχει η καρδιά μου. Όσον αφορά διά τας σχέσεις που έχει ο Α με τους μακρακιστάς, δεν γνωρίζω τον σκοπόν, διότι και ο Χίτλερ της Γερμανίας κατ’ αρχάς είχε σχέσεις με τους κομμουνιστάς διά να τους ξετρυπώσει όλους. Πάντως, εγώ τον πατέρα Α τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Εύχομαι πάντα ο Θεός να φωτίζει όλον τον κόσμον και αυτούς, να έλθουν εις επίγνωσιν αλήθειας.
Τελειώνοντας σας στέλλω πολλάς ευχάς του Χριστού και της Παναγίας.
Ο εν Χριστώ αδελφός σας Παΐσιος, ο εν μοναχοίς ελάχιστος, αμαρτωλός 
Πηγή: Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Διδαχές και Αλληλογραφία, σελ.265-267, 
εκδόσεις Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Μήλεσι 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου