Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

9701 - Πλιάτσικο ανταρτών σε μοναστήρια και κελλιά του Αγίου Όρους, με συμμετοχή γυναικών! Η μάχη των Καρυών, 16 Οκτωβρίου 1948.

«Η Βέβηλος αυτή εισβολή και λεηλασία του αγίου Όρους, το οποίον εσεβάσθησαν αλλοεθνείς και αλλόπιστοι, θα μείνη ως θλιβερά και απαισίας μορφής ανάμνησις, ότι ευρέθησαν Έλληνες και Ελληνίδες, έστω κατ όνομα, να καταπατήσουν εν εικοστώ αιώνι τα ιερά θέσμια. Πρεπόντως λοιπόν εγράφει υπό τινος υπό το Κωδωνοστασιον του Πρωτάτου: «Εν τω Αγίω τούτω τόπω εχόρευαν κατά την εισβολήν αι ερινύες του συμμοριτισμού, ήτοι τα βδελύγματα της ερημώσεως».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου