Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

168 - Περιοδικό «Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης»


Μηνιαίον περιοδικόν της εν Αγίω Όρει Ιεράς ομωνύμου Κοινοβιακής Μονής. Επιμελεία του Καθηγουμένου αυτής Αρχιμ. Σεραφείμ. Έτος Α΄, Ιούνιος-Ιούλιος 1950, τεύχος 1-2. Τύποις εκδοτικού οίκου Μ. Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη. Σχήμα 0,20 x 0,14.

Εκδόθηκε ως το 1959. Κυκλοφόρησαν 70 συνολικά τεύχη. Τυπωνόταν τελευταία στο Τυπογραφείο «Φοίνικος», Βενιζέλου 60, Θεσσαλονίκη. Ο αείμνηστος μοναχός Θεοδόσιος Αγιοπαυλίτης, βιβλιοθηκάριος της Ι. Μονής Αγίου Παύλου, σε επιστολή του προς τον Ι.Μ. Χατζηφώτη, έγραψε τα εξής για την έκδοση του περιοδικού αυτού:

Το δικό μας περιοδικό «Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης» εξεδόθη συνεχώς από το 1950 μέχρι του 1959, ότε απεβίωσεν ο τότε ηγούμενος Σεραφείμ. Αμέσως εισήλθομεν εις μίαν πολυαρχίαν και ο καθένας ήθελε να γράφη κατά τας απόψεις του, διότι ο ίδιος υπήρξα ο αφανής υπεύθυνος απ΄ αρχής μέχρι τέλους. Ο Σεραφείμ ούτε ελάμβανε γνώσιν των δημοσιευομένων, παρά μετά την έκδοσιν των τευχών. Το 1959 ευρέθην εις δύσκολον θέσιν να προχωρήσω, και εσταμάτησα, ότε και το περιοδικόν έλαβε οριστικόν τέλος.

Περιελάμβανε ύλη αγιορειτική, εποικοδομητική, ιστορική κλπ.


Πληροφορίες: Ι.Μ. Χατζηφώτη,

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ,

εκδ. Δημ.Ν. Παπαδήμα, Αθήνα, 19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου