Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

5267 - Τίμιο Ξύλο και Άγιον Όρος

Των μέχρι σήμερον διασωζομένων εν τη υφηλίω τμημάτων του Τιμίου Ξύλου είρηνται εν μεν τω Αγίω Όρει, όπερ κατέχει το μείζον μέρος, περί τάς 870.760 κυβικών χιλιοστομέτρων, εν δε τη Ρώμη περί τάς 537.587, εν δε ταις Βρυξέλλαις περί τας 516.090, εν δε τη Ενετία περί τας 445.582, εν δε τη Γάνδη (Φλαμανδιστί Gent, πόλει του Βελγίου εν τη Ανατολική Φλάνδρα) 436.456 και εν Παρισίοις 237.731 κυβικών χιλιοστομέτρων. Εν δέ τη Αγγλία ελάχιστον ποσόν υπάρχει και τούτο εν ταις χερσί των μελών της Ρωμαϊκής Εκκλησίας.
(Από το βιβλίο:  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  του Γερασίμου Σμυρνάκη ιερομόναχου Έσφιγμενίτου, εν Αθήναις, 1903).Το αξιόλογο ιστολόγιο Η λειψανοθήκη έχει εντοπίσει αρκετά τεμάχια Τιμίου Ξύλου στο Άγιον Όρος ανατρέχοντας σε ξενόγλωσση κυρίως βιβλιογραφία, αλλά δεν έχει φωτογραφίες από αυτά εκτός σύντομων περιγραφών των σταυροθηκών στις οποίες εγκιβωτίζονται. Κατά τη διάρκεια όμως των ερασιτεχνικών της ερευνών έχει καταφέρει να βρει φωτογραφίες για μερικά από αυτά και να αναρτήσει σύντομες περιγραφές τους. Ασφαλώς η ερευνητική προσπάθεια της λειψανοθήκης θα συνεχισθεί, Θεού θέλοντος, παρόλο που η πρόσβαση σε αυτά και η φωτογράφησή τους αποδεικνύεται μερικές φορές πολύ δύσκολη ως αδύνατη. Ως μία ανασκόπηση του τι έχει παρουσιασθεί από τη λειψανοθήκη ως τώρα, παρουσιάζονται παρακάτω φωτογραφίες των τεμαχίων του Τιμίου Σταυρού που βρίσκονται ή προέρχονται από το Άγιον Όρος μαζί με τις υπερσυνδέσεις (hyperlinks) που οδηγούν στις αντίστοιχες αναρτήσεις.


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου