Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

5314 - Το Άξιον εστίν στην ακολουθία αγιορείτικης τράπεζαςΑνέκαθεν η Εκκλησία τιμούσε και τιμά την Θεοτόκο Μαρία ως «τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Στην παράδοση μας για την Παναγία έχουν ανοικοδομηθή απειράριθμοι ναοί, Ιερές μονές, ησυχαστήρια και αυτό το Άγιον Όρος.
........Οι αγιορείτες μοναχοί ημέρας και νυκτός δεν παύουν να υμνούν και να τιμούν το πρόσωπο της Θεοτόκου, διότι «πολλά ισχύει δέησις μητρός». Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι η Παναγία είναι ανώτερη από τον Θεό. Αποκαλείται από τους Πατέρες «η μετά Θεόν, θεός», θεός κατά χάριν και όχι κατά φύσιν, και δεν υποκαθιστά την μεσιτεία του Κυρίου Ιησού προς τον Θεό Πατέρα. Η Θεοτόκος καλείται Παναγία εν σχέσει με τους αγίους και τους ανθρώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου