Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

5277 - Άγιος Ιωσήφ ο Νέος (†1656)
Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τον βίο του Αγίου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου