Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

571 - Φωτογραφίες από την τρέχουσα έκθεση της Αγιορειτικής Εστίας


.........Αφιερωμένη στο Άγιον Όρος κατά την μεταβατική περίοδο των δύο αιώνων, 15ου και 16ου, η φετινή έκθεση παρουσιάζει ένα οδοιπορικό με τις διάφορες όψεις της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής στην αγιώνυμη πολιτεία, καθώς και το ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αλληλεπιδρώντας οι πρωταγωνιστές, επώνυμοι και ανώνυμοι, δρουν και δημιουργούν.
.........Διασχίζοντας τις αίθουσες της έκθεσης, ακολουθούμε το νήμα που ξετυλίγεται μπροστά μας αποκαλύπτοντας τα επιμέρους επεισόδια ενός πλούσιου χρονικού. Παρατηρούμε έτσι πώς, μέσα από τον κουρνιαχτό της Ιστορίας που άφησε πίσω της η Άλωση της Πόλης, συσχετίζονται παλαιά και νέα στοιχεία, καθώς οργανώνονται και αρχίζουν να λαμβάνουν μορφή τα θεμέλια ενός νέου κόσμου που ετοιμάζεται να αναδυθεί.
.........Το υλικό της έκθεσης, φωτογραφίες και σχέδια, τεκμηριώνει τις διάφορες εκφράσεις αυτής της κομβικής περιόδου, η οποία χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες που αντιστοιχούν σε δύο υποπεριόδους.
.........Η πρώτη κατηγορία καλύπτει την υποπερίοδο 1400-1490 και παρουσιάζεται στις δύο πρώτες αίθουσες της έκθεσης. Παρατηρούμε εδώ τα χαρακτηριστικά μιας εποχής, κατά την οποία η ανασφάλεια που πηγάζει από την ρευστή κατάσταση αντανακλάται κυρίως στην αρχιτεκτονική και στα έγγραφα που πιστοποιούν την προσπάθεια διατήρησης της αυτονομίας και της εξασφάλισης κάποιων προνομίων, ενώ η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου είναι φειδωλή. Αντιθέτως, καθώς η κοσμική εξουσία περνάει από τους Βυζαντινούς και τους Σέρβους ηγεμόνες στους Οθωμανούς, διαπιστώνουμε την αδιατάρακτη συνέχεια του πνευματικού βίου και αναγνωρίζουμε στις μορφές σπουδαίων Αγιορειτών ασκητών τους συνεχιστές της ησυχαστικής παράδοσης.
.........Η δεύτερη κατηγορία καλύπτει την υποπερίοδο 1490-1600 και παρουσιάζεται στις τρεις επόμενες αίθουσες της έκθεσης. Εδώ διαπιστώνουμε ότι συντελείται μία πραγματική αναγέννηση που αντανακλάται τόσο στις τέχνες (ζωγραφική, μικροτεχνία, αρχιτεκτονική) όσο και στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών, ενώ παρουσιάζονται προσωπικότητες μεγάλης πνευματικής εμβέλειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στη Ρωσία, καθιστώντας το Άγιον Όρος φάρο του ορθόδοξου κόσμου.

Φαίδων Χατζηαντωνίου, Επιμελητής Έκθεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου