Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

640 - Για μια ακόμα νύχτα, ο Γέροντας Εφραίμ, ο πατέρας εκατόν είκοσι μοναχών και χιλιάδων λαϊκών, βρίσκεται σε κάποιο κελί φυλακής!

............Οπουδήποτε υπήρξε άνθηση πνευματικής ζωής εκεί υπήρξε ένα πρόσωπο. Και οπουδήποτε υπήρξε άνθηση μοναστηριού, εκεί υπήρξε ένας ηγούμενος που να ήξερε να αγαπά, να ζει τον Χριστό και να διοικεί...

............Ας γνωρίζουν δε όλοι αυτοί που ποκιλοτρόπως του έστησαν αυτή την παγίδα ότι στον Άθωνα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Κυρία Θεοτόκος. Και αυτή ακόμα δεν μίλησε. Αλλοίμονο δε σε αυτούς που διασύρουν τους πιστούς υπηρέτες Της...


.........Στα τόσα αξιόλογα κείμενα που δημοσιεύτηκαν με αφορμή την άδικη προφυλάκιση του Γέροντα Εφραίμ του Βατοπαιδινού, παρατηρείται μια «υποβάθμιση» των εξής βασικών κειμένων.

.........Α. Της Επιστολής Συμπαράστασης της Ιεράς Κοινότητας προς τον ηγούμενο και την Αδελφότητα της Ι.Μ. Μ. Βατοπαιδίου.

.........Β. Της Ανακοίνωσης της Αδελφότητας της Ι.Μ. Μ. Βατοπαιδίου.

.........Στα παραπάνω κείμενα σκιαγραφείται σύντομα αφενός μεν η προσωπικότητα του Γέροντα Εφραίμ, ως Αγιορείτη Ηγουμένου και μοναχού, αφετέρου δε φαίνεται η σημασία του Γέροντα στην ζωή μιας μοναστικής αδελφότητας.

.........Ο Γέροντας στην Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση.
.........Σύμφωνα με την ορθόδοξη μοναστική παράδοση ο Γέροντας σε κάθε ορθόδοξη μονή είναι «πατήρ τέκνων γνησίων, είναι χειραγωγός εις Χριστόν», είναι ο υπεύθυνος για το μέλλον της αδελφότητας. Είναι δια την αδελφότητα ο φορεύς του θελήματος του Θεού και του πνεύματος της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Είναι «αρχέτυπον παντός αγαθού», γνώστης των Γραφών, μηδέν προτιμών της αγάπης του Θεού, ελκύων τας ψυχάς εις την θείαν αγάπησιν….(Υπόμνημα Αρείας)
.........Ο Αγιορείτης Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης γράφει και τα εξής.
.........«Ο ορατός άνθρωπος ζει για να έχει τον αόρατο Θεάνθρωπο. Δεν είμαστε τυχαίοι! Πνεύμα θείο μας εποίησε και πνοή Παντοκράτορος μας διδάσκει. Γι΄ αυτό οι καρδιές μας ζητούν ένα πρόσωπο πατρικό για να αισθάνονται υιοί Θεού. Για την αδυναμία μας όμως χρειάζεται ένας ορατός και σύμμορφος συνάνθρωπος, για να κατέχει την θέση του Θεού. Ευδοκεί και δίνει στο πλάσμα του ο Πλάστης ως πλάστην έναν ομόδουλον και σύμφυρτον Γέροντα, για να είναι αυτός το άκρον, το τέρμα, το κέντρον, ο άξονας της ζωής του. Αυτός γίνεται το κριτήριο, το βάθος και το ύψος για τον μοναχό, ώστε να φθάσει ο μοναχός στην «ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού». Γι΄αυτό οι υποτακτικοί στις σχέσεις τους προς τον Γέροντα αναφέρονται συχνά για την ζωή τους, για τις πτώσεις και τις ανορθώσεις καθώς και για την πορεία της προσευχής με την οποία κατακτούν την ποθητή πόλη». Και συνεχίζει.
.........«Ο ηγούμενος ζωογονεί την αδελφότητα και θα την ζωογονεί καθ΄όσον αυτός θα υπάρχει.
.........Η ομολογία του μοναχού στον ηγούμενο είναι μία συνθήκη με τον Θεό, αλλά και ένας δεσμός φυλαττόμενος αδιάρρηκτος μετ΄αυτού.
.........Ο ηγούμενος γίνεται πλέον «σκοπός τη ημετέρα ζωή», ο σκοπός του μοναχού, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης. «Μίμησαι, λέγει τούτου και πολιάν και νεότητα, μάλλον δε μίμησαι αυτού το εν μειρακίω γήρας και την εν τω γήρα νεότητα»(Λόγος Περί παρθενίας).
.........Και ο Θεόδωρος Εδέσσης γράφει: «Μηδείς σε χωριζέτω της αγάπης αυτού και της συναυλίας».Κανείς να μη σε χωρίσει από την αγάπη του ηγουμένου σου, σαν να είναι αυτός ο σκοπός της ζωής του μοναχού.
.........Ο μοναχός, σύμφωνα με τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο, «βλέπων αυτόν, αυτόν βλέπει τον Χριστόν λογίζεται. Και συνών ή ακολουθών αυτώ, Χριστώ συνείναι και ακολουθείν βεβαίως πιστεύει. Ο τοιούτος μοναχός ουκ επιθυμήσει ετέρω τινί ομιλήσαι ποτέ, ου προτιμήσει τι υπέρ την εκείνου μνήμην ομού και αγάπην»(Κεφάλαια πρακτικά και θεολογικά ). «Και ως αυτόν τον Χριστόν και ορών και λαλών, ούτω σεβάσθητι αυτόν και ούτω διδάχθητιπαρ΄αυτού τα συμφέροντα» λέγει πάλι ο ίδιος.
.........Η ευλογία του ηγουμένου συνέχει την αδελφότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διοικεί αδιάκριτα και αυθαίρετα. Διοικεί με βάση τον κανονισμό της Μονής, προεδρεύων της Γεροντικής Σύναξης, η οποία είναι φρουρός της παράδοσης και έκφραση της συνείδησης της αδελφότητας. Και για σοβαρές υποθέσεις συγκαλείται οπωσδήποτε η αδελφότητα της Μονής.
.........Η πνευματική πατρότητα είναι μια αρμονική συνεργεία μοναχού και Γέροντα για την παιδαγωγία της εν Χριστώ ελευθερίας και την καλλιέργεια της προσωπικότητας. Η δε μαθητεία δεν καταντά σε προσωπολατρεία αλλά «εις θεοφορίαν εν ταπεινώσει και ανδρεία»

.........Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός και η Αδελφότητα της Ι.Μ. Μ. Βατοπαιδίου.
.........Οπουδήποτε υπήρξε άνθηση πνευματικής ζωής εκεί υπήρξε ένα πρόσωπο. Και οπουδήποτε υπήρξε άνθηση μοναστηριού, εκεί υπήρξε ένας ηγούμενος που να ήξερε να αγαπά, να ζει τον Χριστό και να διοικεί. Tα χαρακτηριστικά του γνήσιου ορθόδοξου Γέροντα, που αναφέρθηκαν παραπάνω, συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Γέροντα Εφραίμ του Βατοπαιδινού. Ο κάθε σχετικός προσκυνητής το διαπιστώνει, όταν επισκέπτεται το Βατοπαίδι.
.........Ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπαιδινός ηγείται της Αδελφότητας της Ι.Μ. Μ. Βατοπαιδίου από το 1990. Ως εκλεγμένος ηγούμενος κατόρθωσε να αυξήσει την αδελφότητα της Μονής από 18 μέλη το 1990 σε 120 μέλη το 2011. Και αν λάβουμε υπόψη ότι οι πατέρες της Μονής Βατοπαιδίου είναι νέοι στην ηλικία και από διάφορα μέρη του κόσμου, οι περισσότεροι δε με δύο και τρία πτυχία, εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι ο Γέροντας Εφραίμ είναι μία σύγχρονη χαρισματική προσωπικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εμπνέει και παραδειγματίζει. Ζυμωμένος στην ορθόδοξη μοναστική παράδοση από τον μακαριστό Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό με τις αρχές του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή , αποτελεί ζωντανό και αναντικατάστατο κεφάλαιο του σύγχρονου Αγιορείτικου Μοναχισμού. Ακολουθώντας τα βήματα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου κατόρθωσε την σύζευξη της ησυχίας και της υπακοής μέσα στο μεγάλο κοινόβιο της Μονής Βατοπαιδίου,της δεύτερης στην τάξη Αγιορείτικης Μονής. Θέτοντας σαν πρώτο μέλημα της πρώτης κοινοβιακής αδελφότητας την πνευματική αποκατάσταση της Μονής, κατόρθωσε να την επαναφέρει στην ιστορική της θέση.
.........Για την αδελφότητα ο Γέροντας αποτελεί το κέντρο της ζωής των μοναχών, όπως φαίνεται καθαρά και στο παρακάτω απόσπασμα από την ανακοίνωση της αδελφότητας.

.........Ο Γέροντας Εφραίμ είναι πρότυπο ζωής των μοναχών, φορέας Θείας Χάριτος, εργάτης και δάσκαλος της αρετής και της ακτημοσύνης, άνθρωπος της προσευχής και της νηστείας. Γράφεται συγκεκριμένα:

.........«Ποιός θα μπορούσε να σκεφτεί ότι άνθρωποι οι οποίοι θυσιάζονται στην διακονία του πλησίον, που ζουν ανιδιοτελώς με εφ΄ όρου ζωής υπακοή, νηστεία και προσευχή, να μεταχειρίζονται ως κοινοί εγκληματίες και γι’ αυτό να φυλακίζονται;

Ποιός θα φανταζόταν έναν φορέα της θείας Χάριτος, εργάτη και δάσκαλο της αρετής, να τον προπηλακίζουν, να τον φυλακίζουν, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό υπηρετούν τους νόμους της Δικαιοσύνης;»(Από την ανακοίνωση της Αδελφότητας)

.........Η δημοκρατική διοίκηση της Ι.Μ. Μ. Βατοπαιδίου, καθώς και η πνευματική σχέση του Γέροντα Εφραίμ με την αδελφότητα αποδεικνύεται και στο παρακάτω απόσπασμα της ανακοίνωσης της αδελφότητας.

.........«Όλες οι ενέργειες του Γέροντα είχαν την έγκριση, αποδοχή και υποστήριξη όλης της Αδελφότητάς μας.

.........Πληροφορούμε τον πιστό λαό του Θεού ότι όλη η Αδελφότητα είναι ενωμένη και αγαπημένη, συμπαρίσταται στο Γέροντά της και σηκώνει μαζί του τον σταυρό του μαρτυρίου με πίστη και ελπίδα.

.........….Θα θέλαμε να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι ότι στο πρόσωπο του Γέροντός μας Εφραίμ φυλακίζουν και όλη την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, που αποτελείται από εκατόν είκοσι μοναχούς.»

.........Επομένως αποτελεί εγκληματική πράξη και μεγάλο πνευματικό λάθος η στέρηση του Γέροντα από την αδελφότητα. Η αλγεινή αυτή κατάσταση, που βιώνει η αδελφότηταως άρση του σταυρού, εξαιτίας της στέρησης του Γέροντα, αποτυπώνεται και στο παρακάτω απόσπασμα της επιστολής της Ιεράς Κοινότητας προς την Αδελφότητα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

.........«Άγιοι πατέρες και αδελφοί, συμμεριζόμεθα τον πόνον και το μέγεθος της πρωτοφανούς δοκιμασίας και του σταυρού, τον οποίον αίρετε κατά τας αγίας ταύτας ημέρας, κατά τας οποίας αδίκως διασύρεται και οδηγείται εις προφυλάκισιν ο πνευματικός Υμών Πατήρ, γνωστός εκ νεότητος διά την αγάπην αυτού προς την Έκκλησίαν και τον μοναχισμόν και την πολυετή προσφοράν, τόσον εις την Ιεράν Υμών Μονήν, όσον και γενικώτερον εις το Άγιον Όρος. Ούτως εν τω προσώπω αυτού προσβάλλεται άπασα η Αγιορείτικη Αδελφότης.»

.........Δυστυχώς οι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης (εντελώς ακατήχητοι ως προς την Ορθόδοξη μοναστική Παράδοση) δεν έλαβαν καθόλου υπόψη την σημαντική θέση του Γέροντα Εφραίμ στη ζωή της Αδελφότητας της Μονής Βατοπαιδίου και ενήργησαν πολύ βιαστικά για λόγους που ο καθένας μας γνωρίζει. Και προτίμησαν να αθωώσουν τους φυσικούς αυτουργούς ενός στημένου σκανδάλου και να φυλακίσουν ως ηθικό αυτουργό(;;;;;;) τον ακτήμονα μοναχό, για τον οποίο η παγκόσμια ορθοδοξία μιλάει με τα πιο επαινετικά λόγια…

.........Για μια ακόμα νύχτα, ο Γέροντας Εφραίμ, ο ηγούμενος της Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου, ο πατέρας εκατόν είκοσι μοναχών και ποιός ξέρει πόσων εκατοντάδων ή και χιλιάδων λαϊκών, ο γιος του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού και εγγονός του οσίου Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο πράος μοναχός ,ο άνθρωπος που συνδυάζει την απλότητα με την αρχοντιά, με την μεγάλη ζεστή και ανοιχτή αγκαλιά για τον κάθε άνθρωπο, βρίσκεται σε κάποιο κελί φυλακής! Όμως είμαστε σίγουροι ότι η Έφορος του Αγίου Όρους θα τον ανταμείψει πλουσιοπάροχα, γιατί υπομένει αγόγγυστα την πρωτοφανή συκοφαντία.

.........Ας γνωρίζουν δε όλοι αυτοί που ποκιλοτρόπως του έστησαν αυτή την παγίδα ότι στον Άθωνα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Κυρία Θεοτόκος. Και αυτή ακόμα δεν μίλησε. Αλλοίμονο δε σε αυτούς που διασύρουν τους πιστούς υπηρέτες Της.

Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου
Εκπαιδευτικός ( Χημικός ).
Άρτα

http://www.pemptousia.gr

14 σχόλια:

 1. Πάτερ για ρίξτε και εδώ μια ματιά,μητροπολίτης τα γράφει http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=114134&catid=3

  ή μήπως είναι πλανεμένος ο μητροπολίτης και δεν είσθε εσείς???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευάγγελε δεν είμαι κληρικός. Είμαι από τους αμαρτωλούς λαϊκούς που αγαπάμε το Άγιο Όρος και τους Αγιορείτες. Τον Σεβασμιώτατο, στον οποίο αναφέρεσαι, δεν μπορώ να τον κρίνω. Φέρει το Σχήμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος26/1/12, 6:05 μ.μ.

  Μου φαίνεται πως έχετε δίκιο κύριε Εύαγγελε!!!
  και κάτι παραπάνω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η Κυρία Θεοτόκος μίλησε και μιλάει, αλλά πολύ λίγοι ακούνε την φωνή της!

  Οι υποστηρικτές του Γέροντα Εφραίμ, δεν ανήκουν στούς φίλους του Υιού Της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος26/1/12, 6:31 μ.μ.

  Δειτε την εκπομπη οπου ειναι καλεσμενος ο οικονομικος συμβουλος της Μονης:

  http://www.youtube.com/watch?v=9OFDUTpwD9o

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος26/1/12, 6:54 μ.μ.

  ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ.ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΕΛΛΙΩΤΗ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΙΝΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το ότι φέρει το Σχήμα θα πει ότι δεν είναι σαν εμένα. Η Αγιοσύνη του δεν μου επιτρέπει να τον κρίνω. Όσο για τον Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη, που είναι Αγιορείτης, γιατί να τον ξεχωρίσω από την άποψη που εξέφρασε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος26/1/12, 8:59 μ.μ.

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΚΕΛΛΙΩΤΗ Ο ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΣ ΜΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΦΙΛΟΘΕΙΤΗΣ Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΨΙΟΥ ΚΡΑΤΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ...ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΑΠΕΙΝΑ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΥΠΕΡ...ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ ΣΙΩΠΟΥΝ.ΚΑΙ ΕΝΩ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ...ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ Ο Π.ΕΦΡΑΙΜ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΟΝΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πρωτάκουστα και ύποπτα τα γραφόμενα. Η επιστολή της Ιεράς Κοινότητας στον Γέροντα Εφραίμ καταλήγει: «Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω». Όχι των 16. Η φωτοτυπία της επιστολής: http://agioritikesmnimes.blogspot.com/2011/12/455.html
  Όσο για τον Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη, γνωρίζει ο ίδιος ότι τον πάψατε από Αγιορείτη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος27/1/12, 2:56 π.μ.

   ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΑΠΑΝΤΕΣ.ΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ!ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ.ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΟΥ ΒΑΖΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΚΕΛΟΣ ΟΜΩΣ ΒΓΑΖΕΙΣ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ BLOG ΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΔΟΜΗ.

   Διαγραφή
 10. Ανώνυμος26/1/12, 10:22 μ.μ.

  ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...ΤΗΝ ΕΥΧΟΥΛΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ .ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΓΡΑΨΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κωνσταντίνος26/1/12, 11:14 μ.μ.

  Συμφωνώντας σε γενικές γραμμές με τον αδελφό Κελλιώτη και χωρίς εμπάθεια προς τους αδελφούς που εξέφρασαν διαφορετική γνώμη θα ήθελα να πω ότι διάφοροι Επίσκοποι (πχ δείτε: http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10359:--q---q-video&catid=25:2009-12-18-08-37-46
  http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10341:kerkikas-gia-geronta-efraim&catid=26:2009-12-18-08-38-40
  http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10331:2011-12-24-12-12-04&catid=23:2009-12-18-08-37-13
  http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10352:-q------q&catid=26:2009-12-18-08-38-40 )
  αλλά και η Ι. Κοινότητα του Αγ. Όρους (http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10366:2011-12-26-17-03-23&catid=42:2011-04-16-11-54-38)
  και ακόμη και η Ι.Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=438459) έχουν ταχθεί στο πλευρό του Γέροντος Εφραίμ και της Βατοπαιδινής Αδελφότητας.

  Γιατί λοιπόν να μην παραδειγματιστώ από αυτούς τους Επισκόπους και την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και το Άγιον Όρος και να "σκαλώσω" στην άποψη του Αγίου Πέτρας που, αν και τον σέβομαι και τον τιμώ ως Ορθόδοξο Επίσκοπο, δεν μπορώ να ταυτιστώ με τη γνώμη του!

  Κωνσταντίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος27/1/12, 12:02 π.μ.

  Ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης δε ζει εδώ και πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος,θα ήταν καλό να είχαμε την άποψή του για την υπόθεση του π. Εφραίμ Βατοπαιδινού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος27/1/12, 5:03 μ.μ.

  ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ , ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ,ΔΕΝ ΑΜΦΙΒΑΛΩ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ.ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΝΩ , ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΝΡΘΩΠΟΥ ΜΟΥ ,ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΜΥΑΛΟ ΚΙ ΟΧΙ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ : ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ , ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ , ΤΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟΣ , ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΔΩΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΜΟΥΝ ΑΓΙΟΝ ΣΤΟ ΠΙ ΚΑΙ ΦΙ;ΠΟΣΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΕΧΟΥΝ ΦΥΛΑΚΙΣΤΕΙ;
  ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ : ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΒΓΑΖΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή