Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

2186 - Ο Άγιος Νεκτάριος σε εργόχειρο των Μοναχών του Ιερού Χιλιανδαρινού Κελλίου Αγίου Νικολάου (Μπουραζέρη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου