Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

26 - Το Βατοπαίδι δίπλα στις ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

στη Ρομφαία

Ένα ευρύ φάσμα φιλανθρωπικών δράσεων με την υποστήριξη σημαντικών προσωπικοτήτων και φορέων θα αναπτύξει σύντομα η Ιερά Μονή Βατοπαιδιού ενεργοποιώντας το ίδρυμα με την επωνυμία "Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς".

Το εν λόγω ίδρυμα παρέμενε ανενεργό από το 2007, έτος ίδρυσής του, λόγω των εμποδίων που είχε προκαλέσει το "σκάνδαλο" Βατοπαιδίου.

Ο θόρυβος που είχε ξεσπάσει είχε ως αποτέλεσμα να μην εγκριθεί η σύστασή του ιδρύματος από τη Βουλή με συνέπεια να στερηθούν για τέσσερα ολόκληρα χρόνια σημαντική βοήθεια ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας.

Τα προβλήματα πια ξεπεράστηκαν και το ίδρυμα με έδρα στο εξωτερικό θα αναπτύξει, σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, ένα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο δίνοντας μεγάλη έμφαση στη δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων και τη σίτιση άπορων οικογενειών.

Ήδη το ίδρυμα «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» έχει την υποστήριξη πολλών προσωπικοτήτων, ιδίως από το χώρο της Ναυτιλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ σύντομα θα ανακοινώσει τις πρώτες μεγάλες φιλανθρωπικές δράσεις που θα διατεθούν για τη στήριξη των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.

Τέλος, να αναφερθεί ότι σύντομα η Romfea.gr, θα φέρει στη δημοσιότητα και τα ποσά που θα δαπανηθούν με πρωτοβουλία της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.

25 -Τι έγραψε ο Γαβριήλ Διονυσιάτης για τη μάχη των Καρυών (16 Οκτωβρίου 1948)

Η σημαντικότερη μάχη ανταρτών και χωροφυλακής στο Άγιο Όρος, ήταν αυτή που διεξήχθη την αυγή της 16/10/1948 από 400 περίπου ένοπλους αντάρτες που ήταν τμήμα της VI Μεραρχίας του ΔΣΕ .

Η δύναμη αυτή είχε στις τάξεις της και γυναίκες και η επιχείρηση έγινε με αντικειμενικό στόχο την προμήθεια τροφίμων και την στρατολόγηση κατοίκων της Χαλκιδικής που είχαν καταφύγει στο Άγιο Όρος. Μετά το πέρας της επιχείρησης η δύναμη αυτή θα κατέληγε στον Κάκαβο που στρατοπέδευε και η υπόλοιπη VI Μεραρχία.

Διοικητής των ανταρτών ήταν ο Π. Ερυθριάδης και η επίθεση είχε δύο στόχους.

1ον Το Διοικητήριο όπου ήταν ο Διοικητής Αγίου Όρους Π. Παναγιωτάκος και 4 άνδρες η οποία και αποκρούστηκε μετά από 8ωρη μάχη και με απώλειες για τους επιτεθέντες. Το κτίριο έπαθε μεγάλες ζημιές και καήκε μεγάλο μέρος από το αρχείο της Διοικήσεως.

2ον Το κτίριο που στεγαζόταν η δύναμη της Χωροφυλακής που και αυτή απέτυχε.

Οι απώλειες των χωροφυλάκων ήταν ένας τραυματίας και των ανταρτών 2 νεκροί και 5 τραυματίες. Τραυματίστηκε και ο Παπαγεωργίου.

Πήραν από τις Καρυές τρόφιμα, ιματισμό και χρήματα. Παρόμοιες λεηλασίες έκαναν και στην Ι. Μ. Ιβήρων και Βατοπεδίου, προέβησαν δε σε εκτεταμένη στρατολόγηση.

Οι αντάρτες με τα εφόδια που φορτώθηκαν σε 80 υποζύγια αποχώρησαν στις 17/10/1948.

Επισημάνθηκαν από την πολεμική αεροπορία και στην πορεία των ανδρών του ΔΣΕ επί δύο ημέρες από τις Καρυές μέχρι τον Κάκαβο η Αεροπορία έκανε συνεχείς επιθέσεις, ταυτόχρονα τους βομβάρδισαν πολεμικά πλοία με συνέπεια να υποστούν σοβαρές απώλειες και να χάσουν το μεγαλύτερο μέρος των εφοδίων που είχαν συναποκομίσει.

Για την υπόθεση αυτή ο Πατέρας Γαβριήλ ο Διονυσιάτης έχει γράψει:

«Οκτώβριος 1948. Ο συμμοριτοπόλεμος εμαίνετο καθ όλην την χώραν, και ιδία εις τας βορείους επαρχίας όπου ήτο ευκολότερος ο ανεφοδιασμός των συμμοριτών από τας γειτονικάς κομμουνιστικάς χώρας. Εις την Χαλκιδικήν λόγω της ορεινότητας και της εύκολου εξοικονομίσεως τροφίμων εκ των χωριών, ευρίσκοντο 3 με 4 συμμορίαι, των οποίων σκοπός να έχουν υπερφαλαγγισμένην την Θεσσαλονίκην, να ενεργούν μέχρι των προθύρων αυτής δολιοφθοράς και να στρατολογούν εκουσίως και ακουσίως.

«Ο πληθυσμός αυτής εθνικόφρων κατά τα 9/10, ίνα αποφύγει τας στρατολογίας, τας διώξεις και τας εξοντώσεις εκ μέρους των συμμοριτών, μετώκησεν εις τα μεγαλύτερα κέντρα, οι γεωργοί προς την Κασσάνδραν, πεδινήν ως επί το πολύ και ήδη με την τομήν του ισθμού εις την Ποτίδαίαν νήσον γενομένην και ευκόλως φρουρουμένην, οι αστοί και βιοτέχναι διέρρευσαν προς Θεσσαλονίκην, Πολύγυρον και Αρναίαν, οι δε εργάται και υλοτόμοι προς το Άγιον Όρος, όπου προ διετίας είχον εισρρεύσει και οι κτηνοτρόφοι με τας αγέλας και τα ποίμνιά των.

«Ούτω ο πληθυσμός τετραπλασιάσθη, των 2/3 αυτού αποτελουμένων προσφύγων χωρικών της Χαλκιδικής, και τούτων όλων ακμαίων ανδρών ειθισμένων εις την υπαίθριον ζωήν και τας ορειβασίας.

«Τούτο έχουσα υπ όψιν η ηγεσία του συμμοριτισμού, ενήργησεν δύο τρεις κρούσεις εις Δάφνην, Εσφιγμένου και τινα ακραία σημεία τα προς τον ισθμόν του Ξέρξου.

«Δυστυχώς δια λόγους αγνώστους προς ημάς, το Κράτος δεν έλαβεν τα κατάλληλα μέτρα, ούτε καν προς οχύρωσιν του προρρηθέντος Ισθμού αρκεσθέν εις εγκατάστσιν εκείσε ενός φυλακίου χωροφυλάκων.

«Η Ιερά Κοινότης και δι εγγράφων της και δι αποστολής εις Αθήνας και Θεσσαλονίκην ειδικών επιτροπών, εν συντονισμώ και με τας γειτονικάς Κοινότητας, εζήτησεν επιμόνως την οχύρωσιν και στρατιωτικήν επάνδρωσιν του Ισθμού και την σύστασιν περιοδεύοντος παρ αυτόν Σώματος οπλιτών, αλλά δεν εγένετο τίποτα.

«Κατά τον Σεπτέμβριον ήτο πρόδηλον, ότι επρόκειτο εξόρμησις των συμμοριτών προς τας Χερσονήσους, καθ ότι το τοπικόν αρχηγείον των μετεφέρθη νοτιότερον και είχον παρατηρηθεί και διελεύσεις εκ των περιφερειών Λαγκαδά και Νιγρίτας προς Χαλνιδικήν.

«Και πάλιν η Ιερά Κοινότης ετόνισεν τον κίνδυνον και εζήτησεν ειδικώς ενίσχυσιν της Χωροφυλακής του Όρους και δια Στρατού, αλλ εις μάτην και πάλιν. Και ούτω περί τα μέσα Οκτωβρίου σχηματισμός εξ εκατόν περίππου συμμοριτών και συμμοριτισών εισέβαλον δια του Ισθμού νύκτωρ εις το Άγιον Όρος και έφτασεν εις την Πρωτεύουσαν αυτού Καρυάς χωρίς να γίνει αντιληπτός.

«Ευτυχώς ότι τον αντελήφθησαν μερικοί μοναχοί εκ των ακραίων Κελλίων εν Καρυαίς και έτρεξαν και ειδοποίησαν την Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής και επρόλαβεν αυτή να λάβη τα αμυντικά μέτρα της και να μη καταληφθή εξ απίνης.

«Τούτο απέτρεψεν τα σχέδια των συμμοριτών, και ότε περί τα ξημερώματα επετέθησαν κατά των κτιρίων της Χωροφυλακής και Διοικήσεως, ευρέθησαν αντιμέτωποι των γρηγορούντων ανδρών.

«Επηκολούθησεν ολοήμερος μάχη υπό ραγδαίαν βροχήν, καθ ήν εφονεύθησαν τρεις συμμορίται και εκ των χωροφυλάκων ουδείς.

«Την επομένην οι εκ των συμμοριτών άνδρες επεδόθησαν εις την λεηλασίαν των Κελλίων και καταστημάτων, αι δε γυναίκες προς εμπαιγμόν και βεβήλωσιν των ιερών παραδόσεων και τυπικών, εχόρευον υπό την αψίδα του Κωδωνοστασίου του Πρωτάτου, και με Καυκασιακήν προφοράν των έλεγον εις ενίους Πατέρας διερχομένους εκείθεν: «ας κάνη το θάμα της η Παναγία σας εις εμάς τα κοράσια».

«Και τότε μεν εμακροθύμησεν η Παντάνασσα και δεν ετιμώρησεν τους υβριστάς της, αλλ έκτοτε δεν είδαν κατά το λεγόμενον «άσπρη μέρα». Τους βρήκε, μετ ολίγον η καταστροφή της Φλωρίνης με 1.200 νεκρούς, αιχμαλώτους και τραυματίας, και εντός έτους δεν έμεινεν τίποτε από το ανόσιον έργον τους.

«Ο ηρωικός στρατός μας με την βοήθειαν του Θεού και της Παναγίας τους συνέτριβε πραγματικώς, όπου τους συνήντα, και τον Αύγουστον του επωμένου έτους τους εξώντωσε κυριολέκτηκώς εκεί εις τα ληστρικά των ερείσματα του Γράμμου και του Βίτσι και δεν απέμεινεν πλέον εις την Ελλάδα μας παρά μόνον τα ερείπια, που δημιούργησεν ο Θεοκατάρατος Κομμουνισμός, η φρίκη εκ της αναμνήσεως του ελλεεινού συμμορίτου και η αιώνια κατάρα του λαού μας επί τας κεφαλάς εκείνων, που αρνηθέντες την πίστην και την πατρίδα των εξυπηρέτουσαν τα Σλαυικά συμφέροντα.

«Προς το εσπέρας ανεχώρησαν μετά φοβεράν λεηλασίαν των Καρυών, διέρρηξαν τα Kαταστήματα και όσα μεν πράγματα ήθελον, τα εφόρτωσαν εις διαρπαγέντα εκ των μονών και ιδιωτών ζώα, τα δε άλλα, ρύζια, ζυμαρικά κλπ τα πετούσαν εις τις λάσπες του δρόμου, μόνον και μόνον, ίνα κάμουν ζημίαν. Το χείριστον δε και χαρακτηριστικόν δια την θηριωδίαν των, κατά την λεηλασίαν των Κελλίων, ότι εύρισκον ιερά σκεύη, Ευαγγέλια, Επάργυρωμένας θήκας Αγίων λειψάνων κλπ τα έρριπταν φύρδην μίγδην και μετ άλλων χυδαίων αντικειμένων εις σάκκους και τα συναπεκόμιζαν προς εκποίησιν, αλλά δεν επρόφθασαν, τα περισσότερα ευρέθησαν εις τα Κρούσια, όταν εξεδιώχθησαν κακώς και εκείθεν. Φεύγοντας εξ Αγίου όρους έλαβον βιαίως μεθ εαυτών εκατόν και πλέον ανθρώπους, ποιμένας, εργάτας, υλοτόμους, και περί τα εκατόν πεντήκοντα ζώα, φορτωμένα τα κλεπτολάφυρα των και τους τραυματίας των.

«Και όλη αυτή η θρλιβερά φάλαγξ διήλθεν ανενόχλητος το στενόν του Ξέρξη, καίτοι υπήρχον δύο ακταιωροί εκατέρωθεν και εντός ολίγου είχε φθάσει και το αντιτορπιλικών «Δόξα», αλλά έμειναν αδρανή, ίνα μη φονευσωσιν το πλήθος των αθώων απαχθέντων.

«Η Βέβηλος αυτή εισβολή και λεηλασία του αγίου Όρους, το οποίον εσεβάσθησαν αλλοεθνείς και αλλόπιστοι, θα μείνη ως θλιβερά και απαισίας μορφής ανάμνησις, ότι ευρέθησαν Έλληνες και Ελληνίδες, έστω κατ όνομα, να καταπατήσουν εν εικοστώ αιώνι τα ιερά θέσμια. Πρεπόντως λοιπόν εγράφει υπό τινος υπό το Κωδωνοστασιον του Πρωτάτου: «Εν τω Αγίω τούτω τόπω εχόρευαν κατά την εισβολήν αι ερινύες του συμμοριτισμού, ήτοι τα βδελύγματα της ερημώσεως».

24 - Ξημέρωμα στην Ι.Μ. Ιβήρων

Ξημέρωμα, πριν λίγες ημέρες, στην παραλία της Ιεράς Μονής Ιβήρων. Στο βάθος διακρίνεται ο Κουτλουμουσιανός αρσανάς (Καλιάγρα) και πιο μακριά η Ιερά Μονή Σταυρονικήτα.

φωτογραφία: http://aerapatera.wordpress.com/

23 - Ο βίος του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη σε comic στα ελληνικά


Ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (1866-1938).

Ο βίος του αγιορείτη αγίου σε comic με βάση τη βιογραφία του από τον Γέροντα Σωφρόνιο του Έσσεξ.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε τον Μάρτιο του 2009 στην γαλλική γλώσσα από τον βελγικό εκδοτικό οίκο «Coccinelle BD» (Durbuy - Belgique) με σκίτσα του Gaλtan Evrard. Την επόμενη χρονιά το βιβλίο τιμήθηκε με ειδική μνεία στο διεθνές φεστιβάλ χριστιανικών comics της Angouleme στην Γαλλία.

Ο δημιουργός του comic εμπνεύστηκε το θέμα από το γνωστό βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Σωφρόνιου για το Άγιο Σιλουανό. Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους, περιγράφοντας τα κύρια στάδια της ζωής του στο Άγιον Όρος αλλά και πριν από αυτό παρέχοντας ουσιαστικές περιλήψεις και αποσπάσματα από τη μαρτύρια και τη διδασκαλία του. Τα γραφικά είναι απλά και αρμονικά χρησιμοποιώντας παστέλ χρώματα με το μπεζ και το γκρι να κυριαρχούν δίνοντας ένα ειρηνικό χαρακτήρα. Τα σχέδια σέβονται την αγιορείτικη αρχιτεκτονική τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και εξωτερικά τοπία.

Στην ελληνική γλώσσα μεταφράστηκε και εκδόθηκε από την Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ στην Αγγλία.

Περισσότερα

22 - Η Σύναξη της Θεοτόκου της Οδηγήτριας στην Ι. Μονή Ξενοφώντος (φωτογραφίες)

Η εικόνα αυτή βρισκόταν από πολύ παλιά στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου στον κίονα του αριστερού χορού.

Το 1730 όμως εξαφανίστηκε ξαφνικά από τη θέση της, ενώ οι πύλες του ναού ήταν κλειδωμένες, και βρέθηκε στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Όλοι νόμισαν ότι κάποιος την είχε κλέψει κρυφά και έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε πίσω στη θέση της, ενώ οι Βατοπεδινοί πατέρες έλαβαν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και σφράγισαν τον ναό.

Σε λίγη όμως ώρα, όταν ανοίχτηκε η εκκλησία για την ακολουθία, η εικόνα έλειπε και πάλι από τη θέση της και πολύ σύντομα έφτανε είδηση από την Μονή του Ξενοφώντος ότι βρέθηκε και πάλι στην αντίστοιχη θέση του εκεί καθολικού.

Οι Βατοπεδινοί πείσθηκαν για το θαύμα και αποφάσισαν να μην αντισταθούν άλλο στη θέληση της Θεομήτορος. Έτρεξαν στη Μονή Ξενοφώντος για να προσκυνήσουν την Οδηγήτρια και για πολύ καιρό της έστελναν λάδι και κερί στην νέα της κατοικία.

Το κείμενο και οι φωτογραφίες, που ακολουθούν, είναι από τον ιστοχώο της Ιεράς Μητρόπολης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, προσκεκλημένος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Ὀρους και του Καθηγουμένου αυτής Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ. π. Αλεξίου, προέστη της Πανηγύρεως επί τη εορτή της συνάξεως της θαυματουργής εικόνος της Παναγίας της Οδηγητρίας.

Στην Ι. Πανήγυριν παρέστη και ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. π. Γαβριήλ, πλήθος πιστών, μοναχών και Ιερομονάχων εκ του Αγίου Όρους, όπου επεφυλάχθη θερμή υποδοχή. Εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή νέων ανθρώπων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ιωάννης στην ομιλία του μεταξύ των άλλων ετόνισε ότι «η Παναγία μας διά της ιεράς Αυτής εικόνος δεικνύει τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία και αυτή δεν είναι άλλη από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος δύναται τα πάντα και όταν ευρισκόμεθα σε σημείο αδυναμίας , δεν έχουμε παρά να καταφύγουμε σε Εκείνον που μπορεί να επιτελέση και να προσφέρη πλουσιοπάροχα όλα εκείνα που στερούμεθα λόγῳ της δικής μας αδυναμίας και ανεπάρκιας.

Ακολούθως, μετά την Πανήγυριν χαιρέτησε τους Πανηγυριστάς καθώς και τους κληρικούς και λαϊκούς.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ιωάννης συνεχάρει τον Καθηγούμενον της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αρχίμ. π. Αλέξιον δια το κτητορικό και αναστηλωτικό έργο που επετέλεσε και θα επιτελεί στην Ι. Μονή. Κατόπιν, του ευχήθηκε, επί τη συμπληρώσει 35ετίας ως Καθηγούμενος της Ι. Μονής, υγιείαν αμετάπτωτον και μακροημέρευσιν.

Τέλος, αναχωρώντας από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος επισκέφθηκε την Ιερά Μονή των Ιβήρων.