Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

91 - Περί Πατριωτισμού των Αγιορειτών

«Εξ αφορμής της συνεχιζομένης τακτικής της Αγγλίας επί του ζητήματος της Κύπρου, η Ιερά ημών Μονή έλαβε την απόφασιν και επέστρεψεν εις την Αγγλικήν Πρεσβείαν εν συγχαρητήριον έγγραφον της Ανωτάτης Αγγλικής Στρατιωτικής Διοικήσεως, δια τας υπηρεσίας της Μονής ημών κατά την περίοδον της κατοχής και ιδίως κατά την εντεύθεν δια Τουρκίαν φυγάδευσιν διαφόρων άγγλων στρατιωτικών».

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (1956)


Μοναχός Μηνάς Αγιοπαυλίτης (1947)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου