Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020

12963 - Η εφέστιος εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί, από τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου Αγίου Όρους, στην Κομοτηνή

Παναγία Άξιόν Εστιν
φωτ. από τα 100α Ελευθέρια
της Δράμας (29 Ιουνίου 2013)
Μία εμβληματική εικόνα της Ορθοδοξίας θα έρθει στην Κομοτηνή στις 19 Μαΐου του τρέχοντος έτους μερίμνη φυσικά της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής και αυτή είναι η Παναγία του «Άξιον Εστί» από το Πρωτάτο του Αγίου Όρους.
Στην πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιο του, ο κος Παντελεήμων, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Γιά τήν Ἐπαρχία μας, τό νέο ἔτος 2020, σηματοδοτεῖ τήν ἐπίσημη εἴσοδό μας στούς ἑορτασμούς τῶν 100 χρόνων ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς. Ἕνα ἔτος πού εἶναι ἀφιερωμένο στή μνήμη τῶν γεγονότων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς πού σημάδευσαν τόν τόπο μας
καί ὅλη τή Θράκη[…]
Ἰδιαιτέρας ὅμως σπουδαιότητος καί σημασίας κέκτηται ἡ σημαδιακή ἔλευσις τῆς ἐφεστίου καί θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεομήτορος τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν», τήν 19ην Μαΐου, πρός εὐχαριστήριον κατάθεσιν τῆς εὐλαβείας τοῦ ἡμετέρου Λαοῦ πρός τήν Κυρίαν Θεοτόκον, ἡ Ὁποία τοσαῦτα θαυμαστά εἰργάσατο πρό αἰῶνος περίπου καί ἐξακολουθεῖ νά ἐργάζεται διά τήν ἡμετέραν Ἐπαρχίαν καί διά τό ἡμέτερον Γένος διαχρονικῶς, περί δέ τῆς ὁποίας θά ἐπανέλθωμεν λεπτομερῶς ἐν καιρῷ τῷ δέοντι δι’ ἑτέρας Ἐγκυκλίου, ὅμως καλούμεθα ὅπως προετοιμασθῶμεν ψυχικῶς τε καί σωματικῶς διά τό ἐξαίσιον τοῦτο γεγονός».
Η επικείμενη έλευση της εικόνας, αλλά και το λάβαρο των 100ων Ελευθερίων της Κομοτηνής παρουσιάστηκαν στις 31 Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου