Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

4250 - Ίσως δεν γνωρίζετε ότι……το Καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου ετιμάτο αρχικά στην Υπαπαντή του Κυρίου και λόγω ενός θαυμαστού γεγονότος σήμερα είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Ο Γεράσιομος Σμυρνάκης στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903) γράφει:
Ο Καθολικός Ναός της Μονής, αποτελών ένα των εν Αγίω Όρει αρχαίων μνημείων, σεμνύνεται επί τη μνήμη της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου, ενώ το πάλαι ετιμάτο επί τη μνήμη της θείας Υπαπαντής εφ ω και κατά την εορτήν αυτής τελείται πανήγυρις (2α Φεβρουαρίου)∙ επειδή δ’ ένεκεν πυρκαϊάς επισυμβάσης εν αρχαίοις χρόνοις, ως η παράδοσις αναφέρει, επυρπολήθησαν πάσαι αι άγιοι εικόνες, διεσώθησαν δε μόναι αι τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου απεικονίζουσαι, η εκ ψηφίδων άνωθεν των ανατολικών κιόνων και η εν τη Λητή ωσαύτως εικών του Ευαγγελισμού, κοινή γνώμη απεφασίσθη, ίνα καθιερωθή ο Ναός επί τη μνήμη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (25η Μαρτίου) και τότε τελήται η κυρία πανήγυρις της Μονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου