Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

4301 - Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Η υπακοή δείχνει την αγάπη προς τον Χριστό«λη μου ζωή ­ταν ­νας πα­ρά­δει­σος. Προ­σευχή, θεία λα­τρεία, ρ­γό­χειρο, ­πα­κοή στούς Γέ­ρον­τές μου. λλά ­πα­κοή μου ­ταν ­πο­τέ­λε­σμα ­γά­πης, χι ­ναγ­κα­στική... ­πα­κοή δεί­χνει τήν ­γάπη πρός τόν Χρι­στό. Καί Χρι­στός ­δι­αί­τερα ­γα­πάει τούς ­πά­κου­ους. Γι᾿ ατό λέει: ‘‘γώ τούς μέ φι­λον­τας ­γαπ, ο δέ μέ ζη­τον­τες ε­ρή­σουσι χά­ριν’’ (Πα­ροιμ. 8, 17)».
 σιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου