Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

4369 - Ανακοίνωση της Ι.Μ. Μονής Βατοπαιδίου για τις εκτρώσεις και τον Γ. ΙωσήφΟ μακαριστός Γέροντας Ιωσήφ  μοναχός με τα λόγια του αλλά κυρίως με το παράδειγμά του μας δίδασκε να υπομένωμε με σιωπή και ταπείνωση κάθε πειρασμό και κάθε δυσφήμιση και συκοφαντία εναντίον μας. Όταν όμως η μομφή άπτεται της ορθόδοξης πίστης μας τότε να απαντούμε ότι αιρετικοί ούτε είμαστε ούτε ποτέ χάριτι Χριστού θα γίνωμε.
Με αυτό το λογισμό αναγκαζόμαστε να απαντήσωμε σε όσα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αλλά και όσα δυστυχώς σε έντυπο περιοδικό χριστιανικής οργάνωσης για κάποια δήθεν διδασκαλία του ήδη μακαριστού Γέροντός μας Ιωσήφ μοναχού για το θέμα των εκτρώσεων και του «εξεικονισμένου» η μη εμβρύου.
Κατ’ αρχάς δεν δώσαμε σημασία και δεν απαντήσαμε μέχρι τώρα γιατί δεν δεχόμαστε ότι αυτή η ηχογράφηση είναι αυθεντική και ότι αυτός που μιλά είναι ο μακαριστός Γέροντάς μας, γιατί γνωρίζουμε ότι πολλά μπορούν με τη σημερινή τεχνολογία να γίνουν πλαστά και κίβδηλα αλλά και γιατί εμείς που ζήσαμε το Γέροντά μας για 30 ολόκληρα χρόνια ποτέ δεν τον ακούσαμε να διδάσκη ο,τι η κυκλοφορούσα ηχογράφηση λέει. Άρα αμφισβητούμε την κασέττα και ότι αυτός που ομιλεί είναι ο Γέρων Ιωσήφ.

Ο μακαριστός Γέροντάς μας, παρόλο που εδίδασκε τους πνευματικούς της μονής μας να είναι συγκαταβατικοί προς τους εξομολογουμένους, αντίθετα στο θέμα του αμαρτήματος της έκτρωσης, ρητά μας έδιδε εντολές να είμαστε αδιάλλακτοι και να βάζουμε αυστηρά επιτίμια ώστε να μετανοούν οι διαπράξαντες το φοβερό αυτό αμάρτημα και να γίνονται πιο συνετοί και προσεκτικοί και οι ίδιοι αλλά και οι ακούοντες.
Είμαστε μάρτυρες ότι κάποτε που άκουσε ότι μια γνωστή του κοπέλλα θα έκανε έκτρωση σε έμβρυο δύο μηνών βγήκε αμέσως από το Άγιο Όρος και παρά την ηλικία του και τα προβλήματα υγείας που είχε πήγε στην Αθήνα ειδικά για να την συναντήση και να την αποτρέψη με κάθε τρόπο από τη διάπραξη της φοβερής αυτής αμαρτίας.
Εξάλλου ο ίδιος συντηρούσε και ενίσχυε εκ του υστερήματος της αδελφότητάς μας και όταν είμαστε ακόμη πάμπτωχοι στη Νέα Σκήτη, πολύτεκνες οικογένειες και εδίδασκε την ευλογία της αρμονίας του γάμου και της τεκνογονίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι θέλουν να μειώσουν το πρόσωπο του «εν χερσί Θεού» ήδη υπάρχοντος μακαριστού πατρός μας που παρόλο που ήτο ανθρωπίνως άμοιρος παντελούς σχεδόν σχολικής παιδείας και δεν είχε διαβάση πολλά βιβλία λόγω της ασκητικής ζωής του κοντά στον Οσιώτατο Γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή εν τούτοις μας δίδασκε απλανώς το λόγο του Θεού και τα μυστήρια της εν Χριστώ ζωής σύμφωνα πάντοτε με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Λυπούμαστε ακόμη γιατί με τη συκοφαντία αυτή επιδιώκουν να τον εμφανίσουν ως κακόδοξο και πλάνο παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι άγιος δεν είναι ο αλάνθαστος ούτε ο αναμάρτητος, αφού τέτοιος είναι μόνο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά άγιος είναι ο γνησίως μετανοών και μιμούμενος στη ζωή του τον Κύριο, αγωνιζόμενος στην τήρηση των αγίων εντολών Του, εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας Του.
Ακόμη και εάν ένας άγιος εκφράσει λανθασμένη διδασκαλία δεν καταδικάζεται εάν πρώτα δεν ελεγχθή και δεν παραδεχθή το λάθος του και εν συνεχεία δεν διορθώση τη διδασκαλία του. Το να θέλουν κάποιοι ένα ήδη κεκοιμημένο άνθρωπο του Θεού να τον εμφανίσουν με αμφισβητούμενα και αναξιόπιστα μέσα ως κακοδιδάσκαλο και πεπτωκότα της αληθούς πίστης θεωρούμε ότι το ολιγώτερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θλιβόμαστε για την ζημιά που προξενούν στις ψυχές τους αλλά και στις ψυχές των αδελφών μας που πιστεύουν εύκολα σε ο,τι ακούσουν και σκανδαλίζονται.
Έμείς προσπαθώντας να ακολουθούμε στα πλαίσια των πτωχών μας δυνάμεων τις διδαχές του σεπτού πατέρα μας, αγωνιζόμαστε να διαφυλάττωμεν απαραχάρακτη την πίστη μας και να αποδεχόμαστε όσα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δια μέσου των αιώνων εδίδαξε και εδογμάτισε.
Ο μακαριστός Γέρων Ιωσήφ ήδη ευρίσκεται ενώπιον του μόνου δίκαιου και αληθινού κριτή.
Ο καλός Θεός ας συγωρήση όλους όσοι κρίνουμε και εύκολα κατακρίνουμε τον αδελφό μας γιατί αυτό είναι ολέθριο για την ψυχή μας και τελικά όχι μόνο τους εαυτούς μας ζημιώνουμε αλλά και τραυματίζουμε το σώμα του Χριστού μας, δηλαδή την Αγία Εκκλησία Του.
Με πολλή αγάπη Χριστού
Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου