Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

9239 - Μπουνάτσα έχει κατά το νότο

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ* ΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΤΟ
Του Β. Χαραλάμπους
Η ανθρακιά σιγόκαιε
κι από το θαμπό παράθυρο της καλύβας
φάνταζε γαληνεμένη η θάλασσα.
Μπουνάτσα έχει μοναχά προς νότο.

Oλίγα λόγια είπε μονάχα για την προσευχή
«εμπειρίες του γέροντά μου»
κι ύστερα έμεινε σιωπηλός.

Κι εμείς μείναμε να κοιτάμε
μια το γέροντα και μια τη θάλασσα.

Παραΰστερα «κλίνας την κεφαλήν»
συνέχισε παλιά αθωνικά ιστορήματα.
Μπουνάτσα έχει μονάχα κατά το νότο.

*Μπουνάτσα – όταν η θάλασσα είναι γαληνεμένη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου