Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

9325 - Ο Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης ερμηνεύει χωρία της Αγίας Γραφής

Ο Θεός είναι παντού και πάντοτε ανάμεσά μας
Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, στο πρώτο μέρος της ομιλίας του, αναφερόμενος σε μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και της αγίας ζωής της Εκκλησίας, τονίζει ότι ο αόρατος, ακατάληπτος και έξω πάσης της κτίσεως Θεός, δεν μένει στην υπερβατικότητά Του, αλλά ταπεινώνεται, ευρισκόμενος παντού και πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους, οπότε το δικό μας έργο είναι να αναγνωρίζουμε τα σημάδια της παρουσίας Του στον κόσμο και στην ζωή μας. Ακούστε την ομιλία 


Η θεία Λατρεία είναι εικόνα της δόξας του Θεού
Ο Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ερμηνεύοντας χωρία της Αγίας Γραφής και εικόνες της εκκλησιαστικής μας ζωής, τονίζει ότι ο αόρατος, ακατάληπτος και υπέρ πάσαν νόησιν Θεός ευρίσκεται παντού και πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ ιδιαίτερα επισημαίνει ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας είναι ζωντανή εικόνα της δόξας του Θεού και σημείον της παρουσίας Του, στην οποία καλούμεθα να συμμετέχουμε με ζωντανή πίστη. Ακούστε την ομιλία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου