Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

9348 - Μοναχός Αβέρκιος Καρυώτης (1882 - 26 Νοεμβρίου 1954)

Ο κατά κόσμον Ευστάθιος Καραγιάς του Γεωργίου και της Μαρίας γεννήθηκε στο νησί της Μεγαλόχαρης Ευαγγελίστριας Παναγίας, στον Πύργο της Τήνου, από ευσεβείς γονείς το 1882. Νέος ήλθε και μόνασε στο Κουτλουμουσιανό Κελλί των Καρύων του Προφήτου Ηλιού το 1900. Πήρε από τους Γεροντάδες του αυστηρή καλογερική σειρά και τη μετέδωσε αργότερα στη συνοδεία του. 
Ήταν από τα ηγετικά μέλη του λεγομένου Κελλιωτικού Ζητήματος, το οποίο είχε δημιουργηθεί λόγω διαφορών των Κελλιών με τις μονές. Το θέμα ελύθη διά πατριαρχικού σιγιλλίου του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’, της 7.6.1909. Ήταν ακριβοδίκαιος και φιλοδίκαιος, άριστος γλύπτης, κατά την παράδοση του νησιού του, καλογερικός και ελεήμων.

Η επιτροπή της Κελλιωτικής Αγαθοεργού Αδελφότητας, που κατέβηκε στην Αθήνα για την επίδοση χρηματικού ποσού προς ενίσχυση του έργου της κυβέρνησης, προϊόν εράνου μεταξύ των μοναχών. Από αριστερά: ιερομόναχος Στέφανος, μοναχός Αβέρκιος, μοναχός Χρυσόστομος, οι Καρεώτες (Μάρτιος 1913)
(Φωτογραφία: Καβράς)


1. Χαράλαμπος μοναχός (1892-1962), 2. Αβέρκιος μοναχός (1882-1954), 3. Φιλάρετος ιερομόναχος (1880-1956), 4. Διονύσιος ιεροδιάκονος (1912-1990), 5. Νικηφόρος ιεροδιάκονος (γ.1907) και 6. Κοσμάς μοναχός (1912-2005) Κουτλουμουσιανό κελλί του Προφήτη Ηλία στις Καρυές


Συνοδεία είχε τον ιερομόναχο Φιλάρετο από τη Μάδυτο (1880-1956), τον καλό μουσικό και ιεροψάλτη μοναχό Χαράλαμπο από τη Μεγά­λη Παναγία Χαλκιδικής (1892-1962), που ήταν πολύ ελεήμων, και τον ιεροδιάκονο Διονύσιο (Φιρφιρή) (1912-1999), ανιψιό του Χαραλάμπους, που ήλθε στον θείο του μόλις οκτώ ετών, λαμπρό πρωτοψάλτη του Πρωτάτου, από τον οποίο κι έμαθε τα ωραία ψαλτικά με το υπέροχο αγιορείτικο ύφος. Αργότερα ήλθε στη συνοδεία ο μοναχός Κοσμάς (1912-2005) από το Παλαιοχώρι Καβάλας, καλός τυπικάρης του Πρω­τάτου, και ο ιερομόναχος Χρυσόστομος, ο σημερινός(*) Γέροντας.
Ο αυστηρός στα ήθη και στους τρόπους Γέροντας Αβέρκιος ανεπαύθη εν Κυρίω στις 26.11.1954.
Πήγες – Βιβλιογραφία
Νικολάου Φθιώτιδος μητροπ., Σχέσεις ιεράς νήσου Τήνου και Αγίου Όρους, Λαμία 2010, σ. 27. Πληροφορίες ιερομονάχου Χρυσοστόμου Γέροντος Ιερού Κελλίου Προ­φήτου Ηλιού.
Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, Μέγα Γεροντικό εναρέτων αγιορειτών του εικοστού αιώνος Τόμος Α’ – 1901-1955, σελ.517-518, Εκδόσεις Μυγδονία, Α΄ Έκδοσις, (*)Σεπτέμβριος 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου