Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

9332 - Η ένταξη των Βουλγάρων στην μοναστηριακή κοινότητα του Αγίου Όρους
Παυλικιάνωφ Κύριλλος,
«Η ένταξη των Βουλγάρων στην μοναστηριακή κοινότητα του Αγίου Όρους - 
Οι περιπτώσεις των μονών Ζελιάνου και Ζωγράφου», 
Göttinger Beiträge zur Byzantinischen und Neugriechischen Philologie 2 (2002), σ. 61-68.
Göttingen 2002

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου