Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

9319 - Άγιος Κάλλιστος ο Β΄, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (†1397)
Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 22 Νοεμβρίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου