Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

2399 - Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου
Αρχιμ. Γεώργιος
Καθηγούμενος
Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου
Αγίου Όρους


ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ
Τά φετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τόν λαό μας σέ κρίσιμη κόμη κατάστασι. Ο πικυρίαρχοι δανεισταί μας πιβάλλουν λο καί πιο δυσβάστακτες φορολογίες. Ο νέοι μας μαστίζονται πό τήν νεργία. Ο λικιωμένοι βιώνουν πρωτοφαν νασφάλεια. Γιά πολλούς χάθηκε λπίδα. Συνάνθρωποί μας δέν ντέχουν πλέον τήν οκονομική δυσπραγία. Ο περισσότεροι γωνιον γιά περαιτέρω συνέπειες. Κάποιοι πελπίζονται καί, δυστυχς, ρισμένοι ατοκτονον.
Στήν προσπάθεια νά δοθ κάποια λύσις γίνονται πολιτικές, οκονομικές καί λλες ναλύσεις, γιά νά βρεθ τί φταίει, τί μς δήγησε μέχρις δ.
Ο πιστοί νθρωποι μως θέτουν λλοις τό ρώτημα: Τί θέλει Θεός πό μς; Γιατί πέτρεψε ατή τήν δοκιμασία; ναζητον τήν ατία μέ λπίδα σέ κενον πού προνοε μέ γάπη γιά τόν κόσμο του.
Ασθανόμαστε δύναμοι καί πτωχοί, γιά νά δώσουμε μία δική μας νθρώπινη πάντησι. Γι’ ατό προσφεύγουμε στόν αώνιο λόγο το Θεο, πως καταγράφηκε στίς γιες Γραφές, διότι ατός φανερώνει τους πορρήτους λόγους τς στορίας, πού εναι γνωστοι καί κατανόητοι σε σους δέν τήν βλέπουν ς φιλάνθρωπη παιδαγωγία το Θεο.
δοκιμασία πού περνμε σήμερα χει πολλές μοιότητες μέ την ταλαιπωρία το ουδαϊκο λαο κατά τήν βδομηκονταετ αχμαλωσία του στήν Βαβυλνα. Τό κράτος τν ουδαίων εχε καταλυθ πό τον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα, Ναός το Σολομντος εχε καταστραφ, τά ερά σκεύη του εχαν διαρπαγ καί λαός λυσοδεμένος μεταφέρθηκε στήν Βαβυλνα. θλίψις το λαο γιά τόν ξεριζωμό καί δυστυχία τς σκλαβις σαν περίγραπτες. θρνος καί δυρμός γιά τήν χαμένη πίγεια ερουσαλήμ ταν καθημερινός τρόπος ζως. Στίς χθες τν ποταμν τς Βαβυλώνας μοιρολογοσαν φέρνοντας στήν μνήμη τους την ερουσαλήμ: «πί τν ποταμν Βαβυλνος κε καθίσαμεν και κλαύσαμεν ν τ μνησθναι μς τς Σιών». Στίς παρόχθιες τιές κρεμοσαν ο ταλαίπωροι αχμάλωτοι τά μουσικά τους ργανα. Δεν θελαν νά τραγουδήσουν τά ερά τους σματα σέ ξένη γ. «Πς σομαι τήν δήν u922 Κυρίου πί γς λλοτρίας;». Δέν θελαν νά λησμονήσουν τι πίγεια πατρίδα τους, ρημωμένη καί κατεσκαμμένη, τούς περιμένει. λησμοσύνη θά ταν λοκληρωτική τους καταστροφή. Νά ξεραθ τό χέρι μου, νά χάσω τήν λαλιά μου, λεγαν θρηνητικά, ν σέ ξεχάσω, ερουσαλήμ, ν δέν σέ χω σάν τήν πρώτη μου λαχτάρα: «άν πιλάθωμαί σου, ερουσαλήμ, πιλησθείη δεξιά μου· κολληθείη γλσσά μου τ λάρυγγί μου, άν μή σου μνησθ, άν μή προανατάξωμαι τήν ερουσαλήμ ς ν ρχ τς εφροσύνης μου» (Ψαλμ. 136).
νάμεσα σέ ατόν τόν λαό ζησαν συναιχμάλωτοι καί τέσσερις εγενες νέοι, προφήτης Δανιήλ καί ο Τρες Παδες, νανίας, ζαρίας καί Μισαήλ. νατράφηκαν στήν βασιλική αλή το Ναβουχοδονόσορα καί λαβαν ψηλά ξιώματα. λλά, γιά τήν εσέβειά τους στόν ληθινό Θεό καί τήν προσήλωσι στίς παραδόσεις τν πατέρων τους, συκοφαντήθηκαν καί δοκιμάσθηκαν σκληρά. προφήτης Δανιήλ ρίχθηκε στόν λάκκο τν λεόντων καί ο Τρες Παδες στήν κάμινο το πυρός. Ερισκόμενοι μέσα σέ ατές τίς φρικτές συνθκες, πού ξεπερνον κάθε περιγραφή, νοιωσαν θαυμαστή θεία παρέμβασι καί παρηγορία. γγελος Κυρίου δρόσιζε τούς τρες νέους μέσα στό καμίνι τς φωτις και λλος γγελος μέρεψε τά θηρία, γιά νά μή βλάψουν τόν Δανιήλ. Στο ποκορύφωμα τς δοκιμασίας τους λλά καί τς θείας ελογίας, πό τις καρδιές τν εσεβν νέων πήγασε γνωστή ξομολογητική και δοξολογική προσευχή, θαυμάσιος «μνος τν Τριν Παίδων» (Δαν. κεφ. 3).
Ατή προσευχή, τήν ποία νέπνευσε τό γιο Πνεμα στίς ψυχές τν μαρτύρων το ληθινο Θεο, ποκαλύπτει τήν πραγματική ατία τς βαβυλώνειας αχμαλωσίας το ουδαϊκο λαο.
Ατία τν δεινν τους ταν ο μαρτίες το λαο τους. Μέσα πό τήν φλόγα τς καμίνου, ξ νόματος λου το λαο, ν καί ατοί ο διοι δέν σαν ποτέ νυπάκουοι στό θέλημα το Θεο, ο τρες νέοι ξωμολογοντο μέ τά ξς λόγια: Ελογητός εσαι, Κύριε, Θεός τν πατέρων μας. Δοξασμένο τό νομά σου ες τούς αἰῶνας. ,τι ποφάσισες γιά μς καί τήν γία πόλη τν πατέρων μας, τήν ερουσαλήμ, λα εναι δίκαια καί σωστά. λα μς βρκαν γιά τίς μαρτίες μας. μαρτήσαμε πολύ, νομήσαμε καί σέ ξεχάσαμε. Δέν τηρήσαμε τίς ντολές σου. Δέν σε πακούσαμε, στε νά ετυχήσουμε. Καί τώρα μς χεις παραδώσει στα χέρια τν παρανόμων χθρν μας, στήν δούλευση δίκου και πονηροτάτου βασιλέως (πρβλ. Δαν. κεφ. 3).
Καί προφήτης Δανιήλ, συλλογιζόμενος τήν ατία τς αχμαλωσίας τους, παρομοίως ξωμολογετο πέρ λου το λαο: «Κύριε Θεός μέγας καί θαυμαστός, φυλάσσων τήν διαθήκην σου καί το λεός σου τος γαπσί σε καί τος φυλάσσουσι τάς ντολάς σου, μάρτομεν, δικήσαμεν, νομήσαμεν καί πέστημεν καί ξεκλίναμεν πό τν ντολν σου καί πό τν κριμάτων σου καί οκ εσηκούσαμεν τν δούλων σου τν προφητν, ο λάλουν ν τ νόματί σου πρός τους βασιλες μν καί ρχοντας μν καί πατέρας μν, καί πρός πάντα τον λαόν τς γς» (Δαν. κεφ. 9).
πόνος τς σκληρς ξορίας εχε πιά μαλακώσει τους σκληροκάρδιους ουδαίους, τούς εχε θυμήσει τά παρακλητικά και φυπνιστικά κηρύγματα το προφήτου ερεμία, τότε πού σέ μέρες εμάρειας ο ρχοντες, ο ερες καί λαός εχαν γκαταλείψει τήν πίστι στόν ληθινό Θεό, προσέθεταν παρανομίες πάνω στίς παρανομίες και μόλυναν μέ εδωλα τόν Ναό το Σολομντος: «καί πάντες ο νδοξοι ούδα καί ο ερες καί λαός τς γς πλήθυναν το θετσαι θετήματα βδελυγμάτων θνν καί μίαναν τόν οκον Κυρίου τόν ν ερουσαλήμ» (Β΄ Παραλ. 36, 14). Τότε πού μέ λαζονεία περιγελοσαν τούς πεσταλμένους το Θεο, ξευτέλιζαν τά λόγια Του καί με φροσύνη καί γνωμοσύνη περιφρονοσαν τήν φιλανθρωπία Του, μέχρι πού φθασε ργή Του, γιατί μειναν διόρθωτοι: «καί ξαπέστειλε Κύριος Θεός τν πατέρων ατν ν χειρί προφητν ρθρίζων και ποστέλλων τούς γγέλους ατο, τι ν φειδόμενος το λαο ατο και το γιάσματος ατο· καί σαν μυκτηρίζοντες τούς γγέλους ατο και ξουδενοντες τούς λόγους ατο καί μπαίζοντες ν τος προφήταις ατο, ως νέβη θυμός Κυρίου ν τ λα ατο, ως οκ ν αμα» (Β΄Παραλ. 36, 15-16). Θυμήθηκαν ο ταλαίπωροι ξόριστοι τς Βαβυλώνας τι τότε λθε ργή το ξανδραποδισμο, ταν πιά σέβειά u964 τους καί λαζονεία τους δέν παιρναν λλη διόρθωσι.
Εναι φανερό πό τήν ξομολόγησι τν γίων Τριν νέων καί το Δανιήλ τι ατία τν δοκιμασιν το λαο τους ταν ποστασία πό τόν Θεό τν πατέρων τους, νυπακοή στό θέλημά Του, καί τι ο δοκιμασίες ταν φανέρωσις τς παιδαγωγούσης γάπης Του πρός τον λαό Του, πό τόν ποο περίμενε μετάνοια καί διόρθωσι.
ποστασία τν ουδαίων ταν, πως φαίνεται, καθολική. Καί ο ρχοντες καί ο ρχόμενοι εχαν τό δικό τους μερίδιο στήν ποστασία. Ο ρχοντες μπορε νά εχαν μεγαλύτερη εθύνη, λλά καί λαός εχε τις δικές του εθνες.
Ναβουχοδονόσορ εχε γίνει τό παιδαγωγικό ργανο το Θεο. δυνάστευε τούς ουδαίους κατά παραχώρησιν Θεο, γιά να ντιληφθον τά λάθη καί τίς παρεκτροπές τους καί νά λθουν σε μετάνοια.
Χρειάσθηκε μως νά ερεθον καί πρόσωπα μέ προφητικό χάρισμα, τά ποα μέσα στήν κόλασι τς δυστυχίας θά διέσωζαν την εσέβεια καί θά ποτελοσαν τό κλεκτό λεμμα, χάριν το ποίου Θεός θά σωζε λον τόν ταλαιπωρημένο λαό.
βδομήντα χρόνια κράτησε αχμαλωσία τν ουδαίων στην Βαβυλνα. νάλογες καί πιό μακρόχρονες σαν καί ο νεώτερες δοκιμασίες το χριστιανικο μας λαο. Δέν ξέρουμε πόσο θά κρατήσ τωρινή δική μας δοκιμασία.
Τό μήνυμα τν γίων Τριν Παίδων, τό ποο διαχρονικά περν μέχρις μς σήμερα, εναι πρόσκλησις σέ μετάνοια, στήν μετάνοια πού κφράζει προσευχή τους. Μς προσκαλον να πιστρέψουμε στήν πνευματική παρακαταθήκη, τήν ποία μς φησαν ο πατέρες μας καί μες τήν ξεχάσαμε, θαμπωμένοι πό τήν αγλη τν φώτων τς σπερίας καί ποχαυνωμένοι πό τήν εμάρεια τς οκονομικς της δθεν κμς. ποιήσαμε καί μες, ρχοντες και ρχόμενοι, «τό πονηρόν νώπιον Κυρίου» καί σως τώρα συνειδητοποιομε καλλίτερα τίς μεγάλες μας μαρτίες: Διώχνουμε τον Χριστό πό τήν παιδεία, γιά νά τήν κάνουμε πανθρησκειακή. Τον πομακρύνουμε πό τήν δημόσια ζωή, διότι μς νοχλε παρουσία Του. Καταργομε τήν ργία τς Κυριακς, πειδή ξυπηρετονται τά μεγάλα οκονομικά συμφέροντα. Βλασφημομε τό πανάγιο Πρόσωπό Του με χυδαες θεατρικές καί κινηματογραφικές ταινίες καί βιβλία. Νομιμοποιήσαμε τήν διάλυσι τς οκογένειας καί τήν φρικτή μαρτία τν κτρώσεων. νεχθήκαμε τήν πλεονεξία τν πλουτοκρατν καί την διαφθορά στήν δημόσια διοίκησι. Παραδοθήκαμε στό χρμα, στήν σάρκα, στήν δόξα. Χάσαμε τήν νθρωπιά μας, κλειστήκαμε στήν φιλαυτία μας. γκαταλείψαμε τήν πατροπαράδοτη εσέβεια ς ναχρονιστική και κκοσμικευθήκαμε, γιά νά εμαστε σύγχρονοι καί κοινωνικά παραδεκτοί. Νοθεύσαμε τά ρθόδοξα θεολογικά μας κριτήρια, δημιουργήσαμε διάφορες «θεολογίες» πού δέν συμφωνον μέ τήν θεολογία τν γίων Πατέρων μας, ατοσχεδιάζουμε μέ αθάδεια, γιά νά γκλιματισθομε δθεν στό παγκοσμιοποιμένο περιβάλλον.
Χάσαμε τόν προσανατολισμό μας, καί γι’ ατό γίναμε ποχείριοι τν δυναστν. Τό χει δείξει πανειλημμένως στορία, τι οτε ο σχυροί το κόσμου οτε ο κραταιοί οκονομικοί μηχανισμοί θα μποροσαν νά μς ποδουλώσουν, άν μες δέν εχαμε παρακούσει τον γιο Θεό.
Πλησιάζουμε στήν παγχαρμόσυνη ορτή τν Χριστουγέννων. λπίδα πάλι προβάλλει. Κατά τήν προεόρτιο ατή περίοδο κκλησία τιμ διαιτέρως τόν προφήτη Δανιήλ καί τούς γίους Τρες Παδας. Μέ την ζωή τους προετύπωσαν καί προεφήτευσαν τά γεγονότα τς νσάρκου θείας Οκονομίας. προφήτης Δανιήλ μάλιστα εχε πολλές καί μεγάλες θεϊκές ποκαλύψεις. Εδε μεταξύ λλων τόν Παλαιό τν μερν, πού δέν εναι λλος πό τόν σαρκωθέντα Λόγο το Θεο, τον νανθρωπήσαντα Κύριο ησο Χριστό καί Σωτρα μας.
Τήν γέννησί Του πό τήν Παρθένο Μαρία θά ορτάσουμε καί πάλι. Ατός εναι μόνος πού μπορε νά μς παρηγορήσ, νά μς δώσ λπίδα καί νά μς διαβεβαιώσ τι κανείς Ναβουχοδονόσορ, ποια σημερινή νομασία καί ν χ, δέν μπορε νά μς ποδουλώσ, άν μες μένουμε στερεοί στήν Πίστι καί τήν ζωή τν Πατέρων μας.
κετεύομε τόν κ φιλανθρωπίας σαρκωθέντα καί νηπιάσαντα Θεό, τόν Παλαιόν τν μερν καί δι’ μς γενόμενον Παιδίον Νέον, νά μς συγχωρήσ καί νά μς δηγήσ στήν χριστιανική ζωή, γιά νά μβλυνθ καί τελικά νά ξεπερασθ παροσα δεινή οκονομική, u954 κοινωνική, θική καί κυρίως πνευματική κρίσις.

Ελογημένα Χριστούγεννα.

Καθηγούμενος τς ερς Μονς σίου Γρηγορίου
γίου ρους
για Χριστούγεννα 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου