Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

2326 - Ο κοιμητηριακός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στις Καρυές

Σήμερα
1942
Αρχές 20ου αιώνα;


Για τον κοιμητηριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το κωδωνοστάσιο του Πρωτάτου, ο Γεράσιμος Σμυρνάκης γράφει (το 1902):
... Κατά την εκ του ειρημένου προστόου του κωδωνοστασίου έξοδον και παρά την οδόν υπάρχει το νεόδμητον ναΐδιον του κοιμητηρίου τιμώμενον επί τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, ανεγερθέν εκ βάθρων τω 1882, μηνί Μαρτίω, δαπάνη των ιερών Μονών επί Βατοπεδηνής Επιστασίας ως άνωθεν της εισόδου δείκνυσιν επιγραφή. Ενταύθα δ' ενταφιάζονται ως το πλείστον λαϊκοί και τινες των φερεοίκων Μοναχών ή Καβιωτών, άτε των Κελλιωτών συνήθως ενταφιαζομένων εν τη περιοχή των Κελλίων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου