Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

1234 - Νέα έκδοση για Ξηροποταμινά ελληνικά χειρόγραφα


 Κέντρο Βυζαντινν ρευνν
το ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Συμπληρωματικς Κατάλογος
λληνικν Χειρογράφων
ερς Μονς Ξηροποτάμου
γίου ρους (426-557)
(280 + 56 πίνακες [φωτογραφίες],
σχμα 24×17)

Συμπληρωματικς Κατάλογος λληνικν Χειρογράφων ερς Μονς Ξηροποτάμου γίου ρους (426-557) κυκλοφορε π τ Κέντρο Βυζαντινν ρευνν το ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, κα φορ σ σα χειρόγραφα τς μονς προέρχονται π νευρέσεις κα νέες προσκτήσεις μετ τν καταλογογράφηση τν ρχν το 20ο α.
Στν παρόντα τόμο περιγράφονται ο ρ. 426-557. πραγματικς μως ριθμς τν περιγραφόμενων χειρογράφων νέρχεται στ 151, φο τρία χειρόγραφα ποτελονται π περισσότερα το νς νεξάρτητα μεταξύ τους λυτ τεύχη σπαράγματα κα κατ τν περιγραφ ξετάζονται τ καθένα χωριστά, ν τ χφ 508α δωρήθηκε στ μον στερα π τν λοκλήρωση το καταλόγου κα τοποθετήθηκε σ ατ τ θέση μ χρονολογικ κριτήρια, νάμεσα σ λλα χειρόγραφα το διου γραφέα.
Λίγα κόμη στοιχεα γι τ χειρόγραφα το τόμου: ς πρς τ περιεχόμενό τους, καλύπτουν λους σχεδν τος τομες: Φιλολογικστορικά, τς γίας Γραφς, γιολογικά, Πατερικά, Μεταβυζαντινς Θεολογίας κα μιλητικς, Λειτουργικς (τ περισσότερα λων), Σύμμεικτα, Νομοκανονικά, ατρικά, ρχειακς λης, Μουσικά. παλαιότητά τους κτείνεται π τν 9ο ως τ μέσα το 20ο α. Στν πλειονότητά τους πρόκειται γι χειρόγραφα στερα π τ 1500, κα διαίτερα π τ 1700 κ.. Στ μεταγενέστερα χειρόγραφα συχν συναντ κανες «κείμενα πρωτότυπα κα στν πλειοψηφία τους νέκδοτα, γραμμένα στν πλούσια “δημώδη” τς ποχς, μάρτυρες τς ντυπωσιακς νθησης τν γραμμάτων κα τς παιδείας κατ τν ποχ τς Τουρκοκρατίας», παρατηρε Λίνος Πολίτης.
περιγραφ γινε π τν Παναγιώτη Σωτηρούδη, καθηγητ τς λληνικς παλαιογραφίας κα κωδικολογίας το ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα τν μοναχ Ζαχαρία Ξηροποταμηνό. κτύπωση π τς γραφικς τέχνες – κδόσεις «Μυγδονία».

1 σχόλιο: