Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

8786 - Μοναχός Ιλαρίων Ξενοφωντινοσκητιώτης (1877-1 Αυγούστου 1957)

[…] Γράφει ο ίδιος: «Πολλάκις διασχίζων τας φάραγγας και συλλέγων ρίγανιν ή επί των δαφνών αιωρούμενος η τα εν τω Όρει τούτω τω Αγίω λιθάρια εις τοίχον συναρμολογών, εστιχούργουν νοερώς εν η δύο η και πλείονα τροπάρια και απομνημονεύων αυτά, τα έγγραφον το εσπέρας, και ούτως εργαζόμενος επί σειράν ετών, συνεπλήρωσα το ανά χείρας υμών πρώτο τεύχος». […] Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου