Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016

8857 - Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου για την πανήγυρη του Αγίου Παύλου του Ξηροποταμηνού (φωτογραφίες)

Κατά τό διάστημα 8-11 Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον Ὅρος προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, προκειμένου νά προστῆ τῆς πανηγύρεως γιά τήν ἑορτή τοῦ κτήτορος αὐτῆς ἁγίου Παύλου τοῦ Ξηροποταμηνοῦ.
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Παρθένιος ὑποδέχθηκε τόν Σεβασμιώτατο, ὡς Ἐπίσκοπο καί Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖον ἄλλοτε ὑποδεχόταν, ὅπως εἶπε ὁ Ἡγούμενος στήν προσφώνησή του, ὡς φοιτητή καί Κληρικό «ὅταν κατ' ἐπανάληψιν ὁ νεανικός σας πόθος περί τά πνευματικά σᾶς ὁδηγοῦσε εἰς τό Ἁγιώνυμον Ὄρος».

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του ἀναφέρθηκε στόν σύνδεσμό του μέ τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου: Ἦταν ἡ Μονή τῶν φοιτητικῶν του χρόνων, ἀπ' ὅπου ἐπισκεπτόταν τίς Σκῆτες καί τήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὅρους∙ ἡ Μονή τῆς ὁποίας Πνευματικός ὑπῆρξε ὁ ἡγιασμένος Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ∙ καί ἡ Μονή στά ὅρια τῆς ὁποίας ἐμόνασε ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων Νεοσκητιώτης (Ξένος).
Ἡ ἀγρυπνία ἔγινε μέ ἁγιορείτικη μεγαλοπρέπεια, μέ τήν συμμετοχή καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου κ. Ἰωσήφ, πολλῶν κοινοβιατῶν καί κελλιωτῶν Ἱερομονάχων καί Μοναχῶν καί πολλῶν προσκυνητῶν. Ἔψαλαν ὁ κελλιώτης Ἱερομόναχος Ἀντύπας, ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Πρωτάτου μοναχός Ἰάκωβος, ὁ μοναχός Ἰωσήφ Βιγλιώτης καί ὁ μοναχός Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης μέ τήν συνοδεία του.
Κατά τήν ἐπίσημη τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μετά τήν ἀγρυπνία ὁ Ἡγούμενος π. Παρθένιος ἀναφέρθηκε στόν ἑορτάζοντα ἅγιο καί προστάτη τῆς Μονῆς, εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, πού «ὑπάρχει κατά κοινή ὁμολογία ἔμπιστος θεολόγος πανορθοδόξου κύρους καί ἀποδοχῆς», εὐχαρίστησε δέ τόν Ἡγούμενο «τῆς ἀδελφῆς Μονῆς» τοῦ Ξηροποτάμου π. Ἰωσήφ καί ὅλους τούς κοπιάσαντες γιά τήν πανήγυρη.
Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἐκπληκτική μορφή τοῦ ἁγίου Παύλου, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό βασιλικό γένος, ἀναζήτησε ὅμως τήν ἄλλη βασιλική του καταγωγή, ὡς κατ'  εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωση  Θεοῦ πλασθέντος. Καί ἐνῶ ἦταν ὕπατος τῶν φιλοσόφων, ἀναζήτησε τήν ἀληθινή σοφία καί τήν ἐμπειρική θεολογία, καί προσέφερε μιά διαχρονική παιδεία μέ τήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου καί τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, τίς ὁποῖες στερέωσε πάνω στά παραδοσιακά θεμέλια τοῦ ὀρθοδόξου ἡσυχασμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί γιά τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία συνδέει στενά τήν θεία Εὐχαριστία μέ τήν Ἁγία Γραφή, τήν ἄσκηση, τήν προσευχή καί τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τίς ὀρθόδοξες προϋποθέσεις, ὅπως αὐτές καταγράφονται στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, στίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί στήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.


*
Ἐπίσης, στά πλαίσια τοῦ προσκυνήματός του στό Ἅγιον Ὅρος ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν Νέα Σκήτη προσκεκλημένος τῆς Συνοδείας τοῦ π. Βενεδίκτου προκειμένου νά λειτουργήση καί νά τελέση τό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου π. Σπυρίδωνος Νεοσκητιώτη (Ξένου), καθώς καί τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, προσκεκλημένος τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς π. Ἐφραίμ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου