Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

8880 - Ο βιβλιοθηκάριος μοναχός Θεοδόσιος Αγιοπαυλίτης αναφέρεται στο περιοδικό «Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης»

Θεοδόσιος μοναχός Αγιοπαυλίτης (1901-1987)
(Φωτογραφία: Gojko Subotić)

Το περιοδικό «Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης» εξέδιδε συνεχώς από το 1950 μέχρι το 1959 η Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, επί ηγουμενίας Αρχιμ. Σεραφείμ. Εξεδόθησαν συνολικά 70 τεύχη. 
Ο βιβλιοθηκάριος Μοναχός Θεοδόσιος Αγιοπαυλίτης (1901-1987), αναφέρει σε επιστολή του προς τον Ι.Μ. Χατζηφώτη, τα εξής:
«Το δικό μας περιοδικό «Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης» εξεδόθη συνεχώς από το 1950 μέχρι του 1959, ότε απεβίωσεν ο τότε ηγούμενος Σεραφείμ. Αμέσως εισήλθομεν εις μίαν πολυαρχίαν και ο καθένας ήθελε να γράφη κατά τας απόψεις του, διότι ο ίδιος υπήρξα ο αφανής υπεύθυνος απ΄ αρχής μέχρι τέλους. Ο Σεραφείμ ούτε ελάμβανε γνώσιν των δημοσιευομένων, παρά μετά την έκδοσιν των τευχών. Το 1959 ευρέθην εις δύσκολον θέσιν να προχωρήσω, και εσταμάτησα, ότε και το περιοδικόν έλαβε οριστικόν τέλος».
Ήδη η Αγιορειτική Βιβλιοθήκη ξεκίνησε την ψηφιοποίηση και αυτού του περιοδικού  αναρτώντας στη σελίδα της τα 11 πρώτα τεύχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου