Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

8919 - Φωτογραφίες από την εφετινή ανάβαση, για τον εορτασμό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (6/19 Αυγούστου), στην κορυφή του Άθωνα

« ... Η κορυφή και ο ναΐσκος του Άθωνος εξαρτώνται από της Μονής Λαύρας ως ιδιοκτησία της αναφαίρετος, ήτις αποστέλλει κατ' έτος την ημέραν της εορτής εφημέριο μετά διακόνου και ψάλτου προς επιτέλεσι της αγρυπνίας, τους οποίους συνοδεύουν και οι ευάριθμοι εκείνοι προσκυνηταί, οίτινες αψηφούντες τον κίνδυνον του κεραυνού αναβαίνουσι να εορτάσουν την Μεταμόρφωσιν υψηλά εκεί, οι μεν εξ απλής περιεργείας οδοιπόρω, οι δε εξ ευλαβείας, αββάδες ενάρετοι, ποθούντες να ψαύσωσι σχεδόν, εκεί επάνω, την υπέρφωτον του Θαβωρίου δόξαν...
- Και όσοι δεν αναίβουν, μετανοούν, μου έλεγεν ένα γεροντάκι εις τας Καρυάς, ολίγας ημέρας προ της εορτής, και όσοι αναίβουν, πάλιν μετανοούν. Οι μεν διότι δεν ησθάνθησαν την απόλαυσιν του αρρήτου θεάματος, οι δε διότι την έχασαν τόσον αγλήγορα.»
Αλέξανδρος Μωραϊτίδης,
«Υπεράνω των Νεφελών», Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος, 

Νέα Εστία, τ. 74, Χριστούγεννα 1963


Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Καραδήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου