Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

8940 - Ανακοίνωση περί τραγικού θανάτου στο υπό κατάληψιν κτηριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 29.8.2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή γίνεται δέκτης ἐδῶ καί ἡμέρες πληθώρας τηλεφωνημάτων καί ἐκδηλώσεων ἐνδιαφέροντος πολλῶν φίλων, ἀλλά καί ἀγνώστων, γιά τό τραγικό συμβάν τῆς 23ης τρέχοντος μηνός στό ὑπό κατάληψιν κτηριακό συγκρότημα τῆς Μονῆς, κατά τό ὁποῖο βρῆκε αἰφνίδιο θάνατο τριανταδυάχρονος συνάνθρωπός μας.     
 Ἐπειδή ἐκ τῶν πραγμάτων δημιουργεῖται σύγχυση, ἡ Ἱερά Μονή μας ἀνακοινώνει τά ἑξῆς:

1. Ἐνημερωθήκαμε τηλεφωνικῶς στίς 9:10 τό πρωί τῆς 23ης Αὐγούστου 2016 ἀπό τόν διευθυντή τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Καρυῶν γιά τόν θάνατο ἀπό πτώση ἐνός ἀνθρώπου στό ὑπό κατάληψι κεντρικό κτήριο τῆς Μονῆς μας, στό ὁποῖο ἡ νόμιμη διοίκηση καί ἡ νόμιμη ἀδελφότητα ὡς γνωστόν δέν εἶναι ἐγκατεστημένες.
2. Κατά τίς περαιτέρω πληροφορίες μας, ἡ πτώση συνέβη στίς 03:30 τό πρωί τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἀπό τήν πλευρά τῆς βορείου - θαλασσίας πύλης. Ἄγνωστο ἀπό ποιόν, ἐκλήθη λαϊκός Σέρβος γιατρός ἀπό τήν παρακείμενη Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου γιά νά παράσχει ὑπηρεσίες. Ὁ νεκρός μεταφέρθηκε, ἄγνωστο μέ τί μέσο, στή Θεσσαλονίκη γιά νεκροψία – νεκτροτομή.
3. Ἀπό τά τηρούμενα στοιχεῖα τοῦ Γραφείου Προσκυνητῶν τῆς Οὐρανουπόλεως προκύπτει ὅτι ἐπ’ ὀνόματι τοῦ νεκροῦ εἶχε ἐκδοθεῖ διαμονητήριο μόνο τήν 25 Μαρτίου τοῦ 2011 καί ποτέ ἄλλοτε. Ἄρα εἴτε ἔκτοτε βρισκόταν συνεχῶς στό Ἅγιον Ὄρος εἴτε εἰσῆλθε ἀργότερα χωρίς διαμονητήριο, δηλαδή παρανόμως. Στή δεύτερη περίπτωση δέν μπορεῖ νά ὑπολογιστεῖ ὁ ἀκριβής χρόνος εἰσόδου, τό πιθανότερο ὅμως εἶναι ὅτι ὁ θανών ἀνῆκε στούς φίλους τῆς καταλήψεως, πού συνηθίζουν νά περνοῦν τά χερσαῖα σύνορα τοῦ Ἁγίου Ὄρους λάθρα. Συναφῶς δέν εἶναι δυνατή ἡ ἀκριβής περιγραφή τῆς σχέσεως τοῦ θανόντος μέ τούς καταληψίες, ἄν τυχόν δηλαδή ἦταν ἐπισκέπτης-προσκυνητής ἤ στενότερος φίλος ἤ δόκιμος κ.λπ.
4. Ἡ Ἱερά Μονή μας ζήτησε καί ἀναμένει τά ἀκριβῆ στοιχεῖα τοῦ θανόντος προκειμένου νά συντάξει κατά νόμο τήν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς δέεται ἀπό καρδίας γιά τόν μεταστάντα καί τούς οἰκείους του καί εὔχεται Κύριος ὁ Θεός νά τούς χαρίσει πλουσία παρηγορία. 
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου