Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

8925 - Διευκρινίσεις για το ζήτημα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους είναι μία από τις είκοσι κυρίαρχες πατριαρχικές και σταυροπηγιακές Ιερές Μονές, που συναπαρτίζουν την μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους Άθω, υπό την πνευματική εποπτεία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Βρίσκεται σε πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία με τα υπόλοιπα αγιορειτικά καθιδρύματα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου το Άγιον Όρος αποτελεί κανονικό έδαφος, και με κάθε άλλη κανονική τοπική ορθόδοξη Εκκλησία.

Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου, μετά από περίοδο που διήρκεσε μεταξύ των ετών 1974-2005, επανήλθε στην πλήρη κανονικότητα και εκκλησιαστική κοινωνία, καθώς η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους με την συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως διόρισε, κατά τα αγιορειτικά καθεστώτα, νέα μοναστική αδελφότητα, υπό την ηγουμενεία του μακαριστού καθηγουμένου αρχιμ. Χρυσοστόμου (Κατσουλιέρη) [1]. Έκτοτε η αδελφότητα τής Μονής ανέλαβε πλήρως τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου έναντι παντός τρίτου. Σήμερα καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου είναι ο αρχιμ. Βαρθολομαίος (Γαζέτας) [2] και η αδελφότητά της αποτελείται από 23 μονάζοντες.
Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου αντιμετωπίζει έως της σήμερον, ως μη ώφειλε, θέματα σχετιζόμενα με την αδικαιολόγητη αδράνεια κρατικών υπαλλήλων ως προς την εφαρμογή αποφάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αδράνεια αδικαιολόγητη και επιζήμια για ένα κράτος δικαίου.
Θέματα ὅπως: Η συνεχιζόμενη κατάληψη τού κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος της Μονής (στα βόρεια της αθωνικής χερσονήσου) και η κατακράτηση από αγνώστους του κινητού και ακινήτου κειμηλιακού πλούτου της Μονής, των ιερών εικόνων, των τιμίων λειψάνων, της αρχιτεκτονικής και εν γένει πολιτισμικής κληρονομιάς, της βιβλιοθήκης και του αρχείου της Μονής, η συνεχιζόμενη παρακράτηση και απόκρυψη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Μονής, τα οποία διασπαθίζονται επί ζημίᾳ Αυτής, η βεβήλωση από σχισματικούς των ιερών και οσίων της Μονής (καθολικός ιερός ναός, παρεκκλήσια, αγίες τράπεζες κ.λ.π.), όπως επίσης και η εντέχνως καλλιεργούμενη σύγχυση του χριστεπωνύμου πληρώματος διά των μέσων ενημερώσεως περί του ζητήματος της Μονής, του ονόματός Της, περί των εκπροσώπων της κ.λ.π. Θέματα σοβαρά έχουν προκύψει και προκύπτουν συνεχώς, χάρις σε αυτήν την αδικαιολόγητη ολιγωρία των κρατικών αρχών, οι οποίες «βλέποντας το δέντρο χάνουν το δάσος» και εγκαταλείπουν ένα τμήμα τού, θεσμικά υπό την άμεση δικαιοδοσία και προστασία τους, Αγίου Όρους, απροστάτευτο, αφύλακτο, ανοικοκύρευτο, έρμαιο ιδιοτελειών και σκοπιμοτήτων.
Η υπό την ηγουμενεία του Αρχιμ. Βαρθολομαίου αδελφότητα της Ι. Μ. Εσφιγμένου, αναγνωρισμένη από όλες τις εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, διευκρινίζει πως λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων δεν διαμένει εισέτι στο κεντρικό κτηριακό συγκρότημα Αυτής, αλλά στο αντιπροσωπείο (κονάκι) της Ι.Μ. Εσφιγμένου στις Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους .Τα άτομα που κατοικούν στο κεντρικό κτηριακό συγκρότημα της Μονής δεν είναι Αγιορείτες ή Εσφιγμενίτες, αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς μόνο καταληψίες και σχισματικοί, τελούντες υπό απέλαση από το Άγιον Όρος, κάποιοι δε εξ αυτών και κατάδικοι από την Ελληνική Δικαιοσύνη για ποικίλα αδικήματα ποινικής φύσεως.
Καλό θα είναι κάθε καλοπροαίρετος προς αποφυγή ψυχικής ζημίας και γενικά προς δικό του όφελος να απέχει από οιαδήποτε εκκλησιαστική σχέση με τους καταληψίες, καθώς και από οιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μαζί τους προς αποφυγή εμπλοκής σε τέλεση αδικημάτων (π.χ. παράνoμη χρήση απαλλακτικών Φ.Π.Α.)
Ταπεινώς θεωρούμε πως κάθε καλόπιστος, προς ατομική του διασφάλιση, ερχόμενος σε επαφή με αυτόκλητους «Εσφιγμενίτες μοναχούς» οφείλει να ερευνά αρμοδίως και να διαπιστώνει εάν αυτοί είναι κανονικοί Αγιορείτες και όχι απελατέοι, σχισματικοί ή κατάδικοι. Η κανονική εσφιγμενιτική αδελφότητα, τέλος, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πνευματικές βλάβες η άλλες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από σχέσεις ή συναλλαγές με καταληψίες κτηρίων της Ιεράς ημών Μονής.
Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου πορεύεται με συναίσθηση της αποστολής Της και της μακράς ιστορίας και παραδόσεώς Της, με πλήρη σεβασμό στα θέσμια και τις παραδόσεις του Ιερού περιβολίου της Κυρίας Θεοτόκου, ενώ συνεχίζει να εργάζεται για την πλήρη εφαρμογή της νομιμότητας εντός Αγίου Όρους αναφορικά με το ζήτημά Της και για την διάλυση ανεύθυνων φημολογιών πέριξ του ονόματός Της. Απευθύνει δε σταθερή πρόσκληση στους εγγύς και τους μακράν για συνεργασία στα πλαίσια της εκκλησιαστικής κανονικότητας και της πολιτικής νομιμότητας, ενώ πάντοτε αναμένει με πολλή αγάπη και προσευχή την ανάνηψη και επιστροφή τών εν σχίσματι και παρανομίᾳ πεπλανημένων καταληψιών αδελφών, δηλώνοντας για μία ακόμη φορά ότι θα πράξει παν ό,τι δύναται για την πλήρη επανένταξή τους στην αγιορειτική κοινότητα, ως η μόνη αρμοδία και επιτετραμμένη.
Η χάρις του αναληφθέντος Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού είη μετά παντων ημών!
Παραπομπές:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου