Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

8908 - Παναγία η Κουκουζέλισσα (Προηγούμενος Αθανάσιος Λαυριώτης)
Αθανάσιος Λαυριώτης προηγ., 
Παναγία η Κουκουζέλισσα. 
Αθήνα 1980

Πηγή Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου