Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

6653 - Όσιε του Θεού Παΐσιε

Όσιε του Θεού Παΐσιε

Του Β. Χαραλάμπους
Βίον φωτοειδή ηκολούθησας
την ανείκαστον ζωήν ποθήσας
Όσιε του Θεού Παΐσιε.
Την ματαίαν δόξαν κατεφρόνησας
δια τούτο την ακένωτον δόξαν
παρά του Παντοκράτορος Θεού έλαβες.
Πάντων χωρισθείς
και πάσι συνηρμοσμένος
τοις θλιβομένοις πλουσίως δέδωκας
ολοκάρδιον στοργήν.
Χάριν  έλαβες παρά Θεού
Όσιε του Θεού Παΐσιε
δια τούτο ικέτης γενού
προς τον γλυκύτατον Ιησούν
ίνα του γνόφου απαλλαγώμεν
οι κοπιώντες κακοίς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου