Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

6641 - Νέο βιβλίο Aγιορείτη Iερομονάχου: «Σταλάγματα από τα κεραμίδια»

«Μερικοί από μας τους θρησκευόμενους χριστιανούς, μέσα στην εθελόθρησκη και θρησκόληπτη βίωση της πίστεώς μας, είμαστε πρόθυμοι να λυπηθούμε τον εσταυρωμένο Χριστό, επειδή ακριβώς αποφεύγουμε να Τον μιμηθούμε!»

"Σταλάγματα από τα κεραμίδια"
Κεφάλαια θεολογικού αναστοχασμού
Αντωνίου Ρωμαίου Ιερομόναχου
Σε λίγες μέρες σε όλα τα βιβλιοπωλεία!

1 σχόλιο: