Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

3304 - Σωφρόνιος Ιεροδιάκονος Ολυμπίδης Καρακαλληνός (Δάσκαλος στην Αθωνιάδα 1855-1861)Ο Σωφρόνιος δίδαξε 6 χρόνια από το 1855-1861. Τα δύο πρώτα 1855-1856 και 1856-1857 με τον Ιερώνυμο[1]. Ένα χρόνο μαζί με τον Νικηφόρο Γλυκά, 1857-58. Και τρία χρόνια με τον Ευθύμιο Αλεξανδρόπουλο. (1858-1859, 1859-1860, 1860-1861). Το 1859-1861 είχε συνδιδάσκαλο και τον Δανιήλ Παντοκρατορινό.
«Ο αείμνηστος Σωφρόνιος ήν καλώς κατηρτισμένος και έχαιρεν υπόληψιν εν αγίω Όρει μεγάλην, ένθα και κατέλιπε μνήμην άληστον». Καταγόταν από την Κεφαλληνία. «Ήτο υψηλού αναστήματος και λίαν δασύφωνος. Διό και οσάκις ελειτούργη ή έψαλλεν, άπας ο ναός, οσονδήποτε μέγας και αν ήτο, επληρούτο ηδυτάτης φωνής».[2]
Ο Σωφρόνιος ήταν θερμός πατριώτης και γι’ αυτό, όταν ο Τσάμης Καρατάσιος ήλθε στο Άγιον Όρος, εντάχθηκε στο σώμα του και πολέμησε στο πλευρό του[3].

Παραπομπές
1. Αρχιμ. Χριστοφόρου Κτενά, Η Σύγχρονος Αθωνιάς…, ο.π., σ. 21.
2. Αρχιμ. Χριστοφόρου Κτενά, Η Σύγχρονος Αθωνιάς…, ο.π., σ. 21.
3. Π. Στάμου, Η ηρωϊκή Κασσάνδρα ανά τους αιώνας, ο.π., σ. 72.

Πηγή: Νικηφόρου Κωνσταντίνου (Μικραγιαννανίτου)
Μητροπολίτου Κεντρώας Αφρικής
(πρώην σχολάρχου Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας),
Η Αθωνιάδα Ακαδημία κατά τη δεύτερη περίοδο (1842-1940),
Μικρά Αγία Άννα, Άγιον Όρος, Α΄έκδοση 2012.Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου