Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

2199 - Μεγάλο αφιέρωμα, της σημερινής εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Αγίου Όρους…Οι Αγιορείτες παρακολουθούν άγρυπνα τις πολιτικές εξελίξεις μέσω του Τύπου, καθώς τα μοναστήρια και η Ιερά Κοινότητα γράφονται συνδρομητές σε εφημερίδες κυρίως της Θεσσαλονίκης. «Ο Κύριος Βελίδης (σ.σ. ο Κωνσταντίνος ή ο αδελφός του Γεώργιος;), συντάκτης της (εφημερίδος) Μακεδονίας, ευρίσκεται εισέτι ενταύθα (σ.σ. στις Καρυές), όστις θα αρχίση να στέλλη το φύλλον διά την Μονήν, παρεκάλεσε και εμέ ιδιαιτέρως και τον είπον ότι η Μονή πιστεύω να το δεχθή, και ευαρεστηθήτε να αποστέλλετε την συνδρομήν...». (7 Ιανουαρίου 1913, ραβάσιον Συνεσίου Παντοκρατορινού)…

Για να διαβάσετε το αφιέρωμα σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου