Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

2305 - Ελληνική Κελλιωτική Αδελφότητα 1913 (φωτογραφίες)

Μέλη της Ελληνικής κελλιωτικής αδελφότητας του Αγίου Όρους
(Φωτογραφία: Στέφανος ιερομόναχος, 1913)

...Ήδη, όμως ο π. Αβέρκιος Σιερέτης είχε ενεργό συμμετοχή στα ιστορικά γεγονότα της εποχής του, ως ιδρυτικού μέλους της Ελληνικής Κελλιωτικής Αδελφότητας. Όταν εξερράγη ο Βαλκανικός πόλεμος το 1912, το αίσθημα των Ελλήνων μοναχών είχε κορυφωθεί.

Η επιτροπή της Κελλιωτικής Αγαθοεργού Αδελφότητας,
που κατέβηκε στην Αθήνα για την επίδοση χρηματικού ποσού
προς ενίσχυση του έργου της κυβέρνησης,
προϊόν εράνου μεταξύ των μοναχών.
Από αριστερά: ιερομόναχος Στέφανος, μοναχός Αβέρκιος, μοναχός Χρυσόστομος, οι Καρεώτες (Μάρτιος 1913)
(Φωτογραφία: Καβράς)
.......Ή Κελλιωτική Αδελφότης είχε αφειδώς προσφέρει χρήματα για τις ανάγκες των δεινοπαθούντων Ελλήνων στη Βουλγαρία, καθώς και στους μακεδονικούς συλλόγους και στα αντάρτικα σώματα. και πάλι έκανε έρανο μεταξύ όλων των Ελλήνων Κελλιωτών. «Εξέλεξεν αμέσως ή Ελληνική Κελλιωτική αδελφότης τους Κελλιώτας Θεοδόσιον του Ίβηριτικου Κελλίου Αγία Άννα και τον Αβέρκιο του Χιλανδαρινού Άγιοι Αρχάγγελοι, οίτινες μη φεισθέντες κόπους, συνοίθρησαν από τους κελλιώτας 420 λίρας χρυσάς... και κόμισαν ταύτας εις Αθήνας προς τον πρωθυπουργό κ. Έ. Βενιζέλο, έχοντες αποστολή ίνα λάβωσι μέρος και εις την κηδεία του δολοφονηθέντος Βασιλέως Γεωργίου του Α'. Μεγάλη ευχαρίστησι προυξένησεν ή παρουσίασις των ανωτέρω προς τον κυρ. Βενιζέλο, ουχί τόσον δια τάς κομισθείσας λίρας, όσον δια τας πληροφορίας, αίτινες εδόθησαν αυτώ εκ μέρους των ως άνω αδελφών».

Απόσπασμα από το κείμενο του μοναχού Παΐσιου Καρεώτη, για τον Γέροντα Αβέρκιο (1872-1943), που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΠΡΩΤΑΤΟΝ, τ.115, Ιουλ.-Σεπτ. 2009, και το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

1 σχόλιο: