Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

2253 - Όταν οι Βούλγαροι διεκδίκησαν μέρος της Αγιορειτικής γης (σπάνιο φωτογραφικό υλικό)Ο Βούλγαρος πρίγκιπας Κύριλλος
με αξιωματικούς στη σκήτη του Προφήτη Ηλία
(Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση από την Αγιορειτική Φωτοθήκη σπάνιου φωτογραφικού υλικού της περιόδου 1912-1913, δανείζομαι τις φωτογραφίες που έχουν σχέση με την παρουσία βουλγαρικού στρατού στο Άγιο Όρος, αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από τον τουρκικό ζυγό και μέχρι το καλοκαίρι του 1913, οπότε το βουλγαρικό απόσπασμα παραδόθηκε σε ομάδα ένοπλων κελλιωτών και λαϊκών με επί κεφαλής τον αστυνόμο.

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γκεόργκι Τσβετάνοφ,
στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)

…Και ενώ όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την απελευθέρωση της Μακεδονίας και το Άγιον Όρος τη δική του, φανερά πλέον και απροσχημάτιστα στην Ιερά Μονή Ζωγράφου «βρέθηκε» εγκατεστημένος όχι ευκαταφρόνητος σε αριθμό και οπλισμό επίλεκτος για την αποστολή, βουλγαρικός στρατός και η Μονή υπό βουλγαρική κυριαρχία και κατοχή.

Στη φωτογραφία εικονίζεται το απόσπασμα του βουλγαρικού στρατού. Στο πίσω μέρος η φωτογραφία φέρει στα βουλγαρικά την υπογραφή του αρχηγού του αποσπάσματος «Αξιωματικός Γεώργιος Δημητρίεβιτς» και τη σημείωση: «Στρατιώται από την Βουλγαρίαν εις το Άγιον Όρος εις την Μονήν Ζωγράφου, 23 Μαρτίου 1913».

Ο ταγματάρχης Γκεόργκι Τσβετάνοφ,
επικεφαλής των Βούλγαρων στρατιωτών,
στη μονή Ζωγράφου (23 Μαρτίου 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)

Οι βούλγαροι επιδίωξαν μόνιμη εγκατάσταση στη Μονή Ζωγράφου και στο επίνειο αυτής. Παράλληλα άρχισαν να διεκδικούν μέρος της Αγιορείτικης γης για το βουλγαρικό κράτος. Ύψωσαν τη βουλγαρική σημαία στη μονή και παρέμειναν και όλο το χειμώνα και την άνοιξη του 1913. 
Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γκεόργκι Τσβετάνοφ,
στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)
Εν τω μεταξύ το απόσπασμα προχώρησε μέχρι τις Καρυές, πρωτεύουσα του Όρους, αλλά εκεί η παρουσία Ελληνικών δυνάμεων συνετέλεσε στην επιστροφή των Βουλγάρων στη μονή Ζωγράφου χωρίς να δημιουργηθούν επεισόδια.

Βούλγαροι στρατιώτες,
με αξιωματικό τον Γκεόργκι Τσβετάνοφ, στις Καρυές 
(Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)
Βούλγαροι στρατιώτες,
με αξιωματικό τον Γκεόργκι Τσβετάνοφ, στις Καρυές 
(Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1912)
Το ελληνικό κράτος όμως άρχισε να ανησυχεί και να λαμβάνει μέτρα προληπτικώς καθώς οι σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων οξύνθηκαν τόσο ώστε να επίκειται η κήρυξη πολέμου μεταξύ τους, που άλλωστε συνέβη. 
Η δύναμη του Ελληνικού στρατού και της Χωροφυλακής, που είχε εγκατασταθεί στο Άγιον Όρος ήταν μικρή. Έτσι ύστερα από συνεννόηση του Έλληνα αστυνόμου με δύο κελιώτες μοναχούς, τους Γέροντα Αβέρκιο και Ιωάννη Κομβολογά δημιουργήθηκε εθελοντικό σώμα στις Καρυές από 100 περίπου Έλληνες κελλιώτες και άλλους εργαζόμενους σε διάφορες μονές.

Βούλγαροι στρατιώτες, με αξιωματικό τον Γκεόργκι Τσβετάνοφ,
στη μονή Ζωγράφου (άνοιξη του 1913) 
(Φωτογραφικό εργαστήριο μονής Ζωγράφου)
Μετά την έναρξη του Β' Βαλκανικού πολέμου και την άρνηση του βουλγαρικού στρατού να παραδοθεί σε μονάδα του Ελληνικού στόλου, ομάδα κελλιωτών και λαϊκών με επί κεφαλής τον αστυνόμο, πολιόρκησε την οχυρωμένη μονή Ζωγράφου και έριξε μερικές εκφοβιστικές βολές. 

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους με χωροφύλακες.
Αναμνηστική φωτογραφία
μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών από τη μονή Ζωγράφου
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ο ανθυπομοίραρχος Κωνσταντίνος Βεργογιαννόπουλος.
Φωτογραφία μετά την απώθηση των Βούλγαρων στρατιωτών
από τη μονή Ζωγράφου
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτης μοναχός του Αγίου Όρους
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες μοναχοί του Αγίου Όρους
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)

Ιερολοχίτες του Αγίου Όρους
(Καρυές, 21 Ιουνίου 1913)
(Φωτογράφος: Στέφανος ιερομόναχος)
Η στενή πολιορκία και η πάροδος του χρόνου ανάγκασαν το βουλγαρικό τμήμα να παραδοθεί στις 21 Ιουνίου και να μεταφερθεί αιχμάλωτο στον Πειραιά. Εν τω μεταξύ είχε αναγγελθεί η νικηφόρος προέλαση και καταδίωξη του βουλγαρικού στρατού από τον Ελληνικό στις μάχες Κιλκίς- Λαχανά. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό στρατό όπου οι Βούλγαροι εξεδιώχθησαν με μάχη.
Οι Έλληνες δεν προέβησαν σε καμιά ενέργεια κατά των Ζωγραφιτών μοναχών εφόσον είχαν αποχωρήσει και τα στρατεύματα από εκεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου