Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

2219 - Τὸ Ἁγιορειτικό τυπικό τῆς Νηστείας τῶν ΧριστουγέννωνἩ νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζει ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου καὶ τελειώνει στὶς 24 Δεκεμβρίου. Κατὰ τὴν νηστεία αὐτὴ τρῶμε ψάρι μόνο Σαββατοκύριακο. Ψάρι καταλύουμε ἐπίσης καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ὁποιαδήποτε ἡμέρα κι ἂν πέσει. Ἐπιπροσθέτως, λάδι καταλύουμε μόνο Τρίτη, Πέμπτη καὶ τὰ Σαββατοκύριακα.
Ἀπὸ τὴν 18η Δεκεμβρίου δηλαδὴ τοῦ Ἁγίου Μοδέστου, μέχρι καὶ τὴν 24η Δεκεμβρίου δέν επιτρέπεται ἡ κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου καμμία ἡμέρα. Ἐπίσης, μὲ ξηροφαγία θὰ πρέπει νὰ νηστεύουμε τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς νηστείας (15η Νοεμβρίου), καθὼς καὶ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, ἐκτὸς ἐὰν πέσουν Σάββατο ἢ Κυριακή.
Νὰ τονίσουμε ὅτι τὸ παραπάνω τυπικὸ προέρχεται ἀπὸ τὴν παράδοση τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων. Θὰ ἦταν παράλειψη ἂν δὲν ἀναφέραμε, ὅτι ὁ κάθε πιστὸς πρέπει νὰ συμβουλεύεται τὸν πνευματικό του καὶ νὰ ἐνεργεῖ ἀναλόγως. Διότι, ἡ κάθε ψυχὴ χρειάζεται διαφορετικὸ «φάρμακο», ὅπως ὁ γιατρὸς δίνει στὸν ἀσθενῆ διαφορετικὴ ἰατρικὴ συνταγή….


1 σχόλιο:

  1. "Ἀπὸ τὴν 18η Δεκεμβρίου δηλαδὴ τοῦ Ἁγίου Μοδέστου, μέχρι καὶ τὴν 24η Δεκεμβρίου δέν επιτρέπεται ἡ κατάλυση οἴνου καὶ ἐλαίου καμμία ἡμέρα". Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει πλήρως, αλλά και τότε επιτρέπεται η κατάλυση οίνου και ελαίου εάν είναι Σάββατο ή Κυριακή.

    ΑπάντησηΔιαγραφή