Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

514 - Καθηγητής Μαρτζέλος: «Παραβίασαν το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους»Γράφει ο Γεώργιος Δ. Μαρτζέλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Τέως Διοικητής του Αγ. ΌρουςΩς τέως Διοικητής του Αγ. Όρους εκφράζω την έκπληξή μου διαμαρτυρόμενος έντονα για την παραβίαση του ιδιάζοντος νομικού καθεστώτος του Αγ. Όρους εκ μέρους των Δικαστικών αρχών που στρατεύτηκαν κυριολεκτικά στην άδικη και προκλητική δίωξη του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου π. Εφραίμ.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ηγούμενος Εφραίμ δεν βαρύνεται με καταδικαστική απόφαση σχετική με το λεγόμενο «σκάνδαλο του Βατοπαιδίου», στην οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να στηριχθούν βάσιμες υποψίες ότι είναι επικίνδυνος για την τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων, ώστε να δικαιολογείται σύμφωνα με το εκδοθέν Βούλευμα του Εφετείου η προφυλάκισή του, λυπούμαι βαθύτατα που σύν τοις άλλοις διαπιστώνω δυστυχώς ότι αυτοί που εκ καθήκοντος οφείλουν να είναι τηρητές του Νόμου και της Δικαιοσύνης, στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν την απόφαση του Βουλεύματος για τη σύλληψη και την προφυλάκισή του ηγουμένου Εφραίμ διέπραξαν κατάφωρη παρανομία, παραβιάζοντας όχι μόνο τον Καταστατικό Χάρτη του Αγ. Όρους, αλλά και το Κυρωτικό Διάταγμα του 1926, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Καταστατικού Χάρτη και μάλιστα επικρατέστερο αυτού, όπως ορίζεται ήδη ρητά στο άρθρ. 1.

Και εξηγούμαι: Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Καταστατικού Χάρτη «Αι αποφάσεις των δικαστηρίων πέμπονται εις την πολιτικήν του τόπου αρχήν, εν περιπτώσει αρνήσεως του καταδικασθέντος να συμμορφωθή προς τα δια της αποφάσεως διατασσόμενα, ήτις και διατάσσει την κοινοποίησιν και εκτέλεσιν αυτών».

Αντ’ αυτού, αντί οι δικαστικές αρχές να απευθυνθούν στην «πολιτικήν του τόπου αρχήν», δηλ. στον Διοικητή του Αγ. Όρους, για να φροντίσει για την εκτέλεση της αποφάσεως του Βουλεύματος μέσω των οργάνων του, αγνοώντας τελείως το Διοικητή του Αγ. Όρους, απευθύνθηκαν στον Αστυνομικό Διευθυντή του Πολυγύρου και του ζήτησαν να εκτελέσει αυτός παρουσία μάλιστα και εισαγγελέως την απόφαση του Βουλεύματος, χωρίς να έχει από τον Καταστατικό Χάρτη τέτοια αρμοδιότητα.

Όφειλαν όμως ως υπεύθυνοι λειτουργοί της δικαιοσύνης να γνωρίζουν ότι ο τρόπος εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στο Άγ. Όρος περιγράφεται με τόσο σαφή τρόπο από το Κυρωτικό Διάταγμα του 1926, ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για την ακολουθητέα διαδικασία.

Όπως ορίζεται ρητά στο άρθρ. 8 του Κυρωτικού Διατάγματος, «Αι δικαστικαί αποφάσεις αι κατά το προηγούμενον άρθρον εκδιδόμεναι (σημ. πρόκειται για το άρθρ. 7 που αναφέρεται σε «αδικήματα του κοινού ποινικού νόμου») εκτελούνται δια διαταγής του εν Αγίω Όρει Διοικητού και διά των υπ’ αυτόν οργάνων, συμπράττοντος ενός των επιστατών».

Παρόμοια είναι και η διάταξη του άρθρ. 34 του ίδιου Διατάγματος: «Αι δικαστικαί αποφάσεις διαβιβάζονται προς εκτέλεσιν δι’ εγγράφου τω Διοικητή, όστις δια πράξεως αυτού παρά πόδας εντέλλεται εις τα υπ’ αυτόν όργανα την εκτέλεσιν».

Στόχος των διατάξεων αυτών είναι να αποκλείεται με την τήρησή τους η δι’ οιασδήποτε έξωθεν παρεμβάσεως κατάργηση εν τη πράξει του αυτοδιοίκητου του Αγ. Όρους.

Ενώ λοιπόν οι δικαστικές αρχές ως τηρητές της εννόμου τάξεως όφειλαν να αποστείλουν έγγραφο στο Διοικητή του Αγ. Όρους, με το οποίο να ζητούν την εκτέλεση της αποφάσεως του Βουλεύματος του Εφετείου και μάλιστα με τη σύμπραξη ενός των επιστατών, δεν έκαναν τίποτε από όσα προβλέπουν οι παραπάνω κείμενες διατάξεις.

Αντιθέτως, απευθυνόμενες στον Αστυνομικό Διευθυντή Πολυγύρου, αδιαφόρησαν τελείως για την έννομη τάξη και το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που διέπει το Άγ. Όρος και συμπεριφέρθηκαν σαν να επρόκειτο για οποιοδήποτε άλλο μέρος της ελληνικής Επικράτειας, παραβιάζοντας και καταπατώντας εν τη πράξει το αυτοδιοίκητο του Αγ. Όρους που είναι μάλιστα και συνταγματικά κατοχυρωμένο με το άρθρ. 105 του ισχύοντος συντάγματος.

Το γεγονός αυτό, πέρα από το κακό προηγούμενο που δημιουργεί για όσους επιβουλεύονται και αμφισβητούν το ιδιάζον νομικό καθεστώς του Αγ. Όρους, συνιστά και ακραία τραγική αντίφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών που θέλουν να εκτελέσουν αποφάσεις της δικαιοσύνης στο Άγ. Όρος καταπατώντας τους ισχύοντες νόμους και το σύνταγμα και γι’ αυτό ακριβώς θα αποτελέσει, πιστεύουμε, ανεξάλειπτο μελανό στίγμα στη νεότερη ιστορία του Αγ. Όρους.

Τίθεται όμως το ερώτημα, μπορεί να λειτουργήσει η δικαιοσύνη σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα με την καταπάτηση των νόμων και του ισχύοντος συντάγματος; Βέβαια στη σύγχρονη Ελλάδα της παρακμής και της πνευματικής χρεωκοπίας όλα είναι δυνατόν να τα περιμένει κανείς!

Ας γνωρίζουν όμως οι λειτουργοί της δικαιοσύνης που συμπεριφέρονται μ’ αυτό τον αυθαίρετο τρόπο ότι αν οι ίδιοι δεν επιδεικνύουν τη δέουσα ευαισθησία έναντι των νόμων και του ισχύοντος συντάγματος, ας μην περιμένουν να σεβαστεί τους νόμους και το σύνταγμα ο απλός ελληνικός λαός.

Σε ένα ευνομούμενο κράτος κανείς δεν είναι πάνω από τους νόμους, ώστε να τους εφαρμόζει κατ’ επιλογήν, πολλώ δε μάλλον, όταν αυτός είναι λειτουργός της δικαιοσύνης.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10497:-q-q&catid=13

513 - Γέροντας Παΐσιος: Νοιώθουμε ανασφάλεια γιατί είμαστε ασφαλισμένοι!

- Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι νοιώθουνε σήμερα ανασφάλεια;

- Γιατί όλοι είμαστε ασφαλισμένοι! Ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας, το σπίτι μας, τη ζωή μας. Κάνοντας λοιπόν την κοσμική ασφάλεια, παραμερίζουμε την προστασία και Πρόνοια του Θεού!


http://orthodox-voice.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.html

512 - Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Συμφιλιώσου με τον πόνο

Οι άνθρωποι, παιδί μου, χωρίζονται εις αυτόν τον κόσμον εις καλούς και κακούς, εις πλουσίους και πτωχούς, εις μορφωμένους και αμορφώτους, εις ευγενείς και αγενείς, εις εξύπνους και ανοήτους.

Ενώνονται όμως όλοι εις εν σημείον. Εις τον πόνον.

Διότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως εις την ζωήν των θα πονέσουν. Καθώς λέγει και το ρητόν: «Τέρας, ει τις ηυτύχησεν διά βίου».

Άρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι ζώμεν εις το βασίλειον του πόνου.

Γνωρίζομεν ότι ο πόνος είναι κάτι το προσωπικόν, που θα χρειασθεί κανείς να τον αντιμετωπίσει μόνος του. Είναι ο σταυρός του, που οφείλει να τον σηκώσει, όπως και ο Σωτήρ του κόσμου, ο Ιησούς, εσήκωσε τον Σταυρόν Του χάριν ημών.

Αναπαύου λοιπόν, παιδί μου, εις το πατρικόν χέρι, που αυτόν τον καιρόν σε χειρουργεί με τον πόνον και ηρέμησε. Δέξου ότι ο Θεός σου τον στέλλει, συμφιλιώσου μαζί του, με τον πόνον, διά να δυνηθείς να τον αντιμετωπίσεις.

Γνωρίζω πόσον δύσκολον είναι αυτό, αλλά σωτήριον, οι άγιοι έχαιρον εις την θλίψιν των, ημείς τουλάχιστον να δεχόμεθα ταύτην με υπομονήν, και ο Θεός δεν θα ξεχάσει, έστω και αυτήν την ελαχίστην προαιρετικήν υπομονήν μας εις το θέλημά Του, που εκπροσωπεί ο πόνος.

Συγκέντρωσε, παιδί μου, τας ψυχικάς δυνάμεις, όταν πονάς και προσπάθησε να εννοήσεις τον σκοπόν του πόνου, που δι' αυτού ο Θεός σου ανοίγει τον ουρανόν. Θαρρείς πως εκείνος που αριθμεί τας τρίχας της κεφαλής δεν γνωρίζει το μέτρον του πόνου σου; Ναι, το γνωρίζει. Λοιπόν αναπαύου εμπιστευτικά εις τον ουράνιον Πατέρα μας. Μην αποκάμεις. Μαζί με τον Χριστόν μας, θα τα περάσεις όλα, καθώς θα γίνεις και κληρονόμος Του, εις την άπειρον περιουσίαν του κοινού Πατρός ημών Θεού. Αμήν.

511 - Η ουσία της υπόθεσης Βατοπαιδίου

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

Ήθελα να τηρήσω σιγή για την υπόθεση Βατοπαιδίου με την ελπίδα ότι ο Γέροντας Εφραίμ θα αποφυλακιστεί σύντομα - μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας - και θα επιστρέψει στο μοναστήρι του.

Δυστυχώς ορισμένοι κάνουν ότι δεν κατανοούν ή όντως είναι τόσο μικρόνοες ώστε δεν κατανοούν τι συμβαίνει και συνεχίζουν με διάφορα άρθρα και σχόλια - ως συνήθως ανώνυμα και ψευδώνυμα - να αναμοχλεύουν την ιστορία και να της δίνουν γραφικές διαστάσεις με τη συνωμοσιολογία που τους διακρίνει. Ετσι σε τελευταία ανάλυση γελοιοποιούν την υπόθεση.

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

____________

Ούτε τη δικογραφία διάβασα, ούτε και αν την διάβαζα έχω νομικές γνώσεις για να την αξιολογήσω. Κάποια άλλα όμως πράγματα τα ξέρουμε όλοι και μπορούμε να τα κατανοήσουμε.

Αυτή τη στιγμή ο π. Εφραίμ βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού προφυλακισμένος με ένα διάτρητο βούλευμα.

Ολοι όσοι έχουν - έστω και ελάχιστη - αγάπη προς τον π. Εφραίμ, το θεσμό του μοναχισμού και την Εκκλησία αντιλαμβάνονται την τραγικότητα της κατάστασης.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ! ΔΕΝ ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ!

____________

Καταρχήν πρέπει να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Το Συμβούλιο Εφετών δεν εξέδωσε απόφαση φυλάκισης του Γέροντα - όπως παραπλανητικά ορισμένοι φημολογούν - αλλά απόφαση προφυλάκισης επειδή θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος να καταστεί φυγόδικος και κίνδυνος να επαναλάβει την υποτιθέμενη απιστία προς το Δημόσιο.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ

____________

Λέχθηκαν πολλά από πολλούς αλλά φαίνεται ότι οι πλείστοι δεν αντιλαμβάνονται ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ενα μοναστήρι με 120 μοναχούς δεν μπορεί να λειτουργήσει για πολύ χωρίς τον ηγούμενό του.

Στη Μονή Βατοπαιδίου υπάρχουν πολλές αγνές ψυχές που αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό και στην Εκκλησία. Ακόμη και ΑΝ (επαναλαμβάνω ΑΝ) υποτεθεί ότι ο π. Εφραίμ στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την κυριότητα της Βιστωνίδας διέπραξε - επιγνώστως ή ανεπιγνώστως - κάποια ποινικά αδικήματα κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι εξακολουθεί να είναι ο πνευματικός καθοδηγητής 120 ψυχών.

Ορισμένους από τους μοναχούς αυτούς γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι είναι εξαίρετες ψυχές που έδωσαν τα πάντα για την αγάπη του Χριστού. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω ορισμένα ονόματα. Ο π. Κυπριανός, ο π. Μάξιμος, ο π. Γρηγόριος και άλλοι που δεν ξέρω τα μοναχικά τους ονόματα, επειδή τους γνώρισα βασικά ως λαικούς, είναι διαμάντια ήθους και άνθρωποι μεγάλης αγάπης προς τον Χριστό.

Παρακολούθησα τελευταία ένα βίντεο της Μονής που μιλούσε ένας μοναχός του Βατοπαιδίου ομογενής από την Αυστραλία. Είναι τόσο φανερή η αγνότητα και η αγάπη του για το Χριστό που δημιουργεί αμέσως κατάνυξη σε όσους το βλέπουν.

Ερωτώ: Δεν είναι κρίμα και μεγάλη αμαρτία εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας να διατρέξει θανάσιμο κίνδυνο μια τόσο αγωνιστική αδελφότητα με τόσους σπουδαίους πατέρες;

ΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΕΝΟΧΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ;

___________

Θα ερωτηθώ ίσως. Αν βρεθεί ένοχος ο π. Εφραίμ δεν πρέπει να υποστεί τις συνέπειες του νόμου επειδή είναι ηγούμενος πολυμελούς αδελφότητας;

Οχι! Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος ισχυρίστηκε ότι θέλουμε να πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας.

Ούτε είπαμε ποτέ ότι υπάρχει κάποιος που είναι υπεράνω του νόμου, αλλά δεν πρέπει να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα πριν αποφασισθεί ο εγκλεισμός του Γέροντα στη φυλακή;

ΕΧΘΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ

___________

Μου στάληκαν προς δημοσίευση σήμερα - ούτε λίγα, ούτε πολλά - τέσσερα κείμενα εχθρικά προς τον Γέροντα. Αρνήθηκα φυσικά να τα δημοσιεύσω για δύο λόγους.

Καταρχήν επειδή πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε το όλο θέμα να ακολουθήσει τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε πρώτο στάδιο στην αναίρεση της προφυλάκισης του Γέροντα και ύστερα επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι ο π. Εφραίμ δεν είναι αυτός που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ.

Ούτε αδίστακτος επιχειρηματίας είναι, ούτε πονηρός άνθρωπος είναι, ούτε κακοήθης είναι, ούτε κλέφτης είναι. Δεν περιμένω κανένα να μου πει ποιος είναι ο Βασίλης ο Κουτσός. Τον ξέρω πολύ καλύτερα από όλους όσους ξιφουλκούν εναντίον του, επειδή άκουσαν ή νόμισαν ή υπέθεσαν κάτι.

Η ΑΝΑΔΙΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ!

______________

Και αν είχα κάποια αμφιβολία ότι άλλαξε τόσο πολύ ο χαρακτήρας του στο μεταξύ - που δεν είχα - μου έφυγε και αυτή η ανύπαρκτη αμφιβολία όταν είδα προχθές μια πρόσφατη μαγνητοσκοπημένη ομιλία του στην οποία αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Πούτιν.

Ο τρόπος που περιγράφει τη συνάντηση, αλλά και ο διάλογος που αναδιηγείται, δείχνουν ότι ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ - που ξέρουν οι πολλοί - δεν είναι διαφορετικός από το Βασίλη Κουτσό που γνώρισα στο παρελθόν.

Οχι μόνον δεν είναι πονηρός άνθρωπος - όπως τον παρουσίασαν τα ΜΜΕ - αλλά αντίθετα είναι - με την καλή έννοια του όρου - αφελής.

Πήγε λέγει και είπε στον Πούτιν ότι η Ορθοδοξία είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της Ρωσίας. (Από τον π. Εφραίμ περίμενε να το ακούσει αυτό ο Πούτιν!!!) Και όχι μόνον αυτό! Οτι του έλεγα, είπε ο π. Εφραίμ, ο Πούτιν μου έλεγε “ντα - ντα” και κάτι άλλο στα Ρωσικά που δεν συγκράτησα. Και οι ακροατές της ομιλίας του γελούσαν καλόκαρδα με τον Γέροντα που διηγείτο τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρωθυπουργό με τόση απλότητα.

Γέλασα κι εγώ φυσικά όταν άκουσα αυτά που είπε. Οχι μόνον για τη “ρωσομάθεια” του ηγουμένου, αλλά για την απλότητά του να μην αντιλαμβάνεται ότι δεν μιλούσε απλά με τον πρωθυπουργό και τον ισχυρότερο άνθρωπο της Ρωσίας, αλλά και με τον πρώην αρχηγό της KGB. Σαν και εσένα Γέροντά μου και σαν και εμένα “παίρνει και φέρνει στη βρύση άποτους πολλούς” ο Πούτιν.

ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

__________

Και όμως αυτόν τον εκ φύσεως καλοκάγαθο άνθρωπο προσπάθησαν και προσπαθούν να μας τον παρουσιάσουν σαν ένα πανούργο αδίστακτο επιχειρηματία και σαν μια εγκληματική φυσιογνωμία.

Και γιατί όλα αυτά; Επειδή προσπάθησε να κατοχυρώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιστωνίδας για το μοναστήρι του. Λες και αν τελικά το αποκτήσει θα το χρησιμοποιήσει για κακούς σκοπούς. Λές και υπάρχει κανείς που δεν γνωρίζει τι σπουδαίο ανακαινιστικό έργο επιτέλεσε η Μονή Βατοπαιδίου κατά την ηγουμενεία του.

Κάποιοι από μας ξέρετε έχουν τα χρονάκια τους. Δεν γεννηθήκαμε χθες και έτσι θυμόμαστε τι ήταν το Βατοπαίδι πριν αναλάβει τα ηνία ο π. Εφραίμ. Γι’ αυτό είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το έργο που έχει επιτευχθεί. ΄Η μήπως είναι μυστικό ότι η Μονή βοήθησε πολλά κοινωφελή έργα όπως αποφυλάκιση κρατουμένων, σχέδια για να κτιστεί πρότυπο γηροκομείο στη Μητρόπολη Λεμεσού, γενναιόδωρη βοήθεια για την ανοικόδομηση των Μονών του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας κτλ.;

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΜΟΝΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ;

____________

Μου επιτρέπετε μια ερώτηση;

Αν η Μονή κατοχυρώσει τελικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιστωνίδας το σίγουρο είναι ότι θα κάνει κοινωφελή και χρηστή διαχείριση. Αν την αναλάβουν οι πολιτικοί ως δημόσια περιουσία υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει τι θα συμβεί;

Γράφτηκε ότι στην τωρινή κρίση η Εκκλησία παρέχει 250,000 μερίδες φαγητού την ημέρα. Οι πολιτικοί τι κάνουν; Βγάζουν στις Ελβετικές τράπεζες σε προσωπικούς λογαριασμούς 250,000 ευρώ την ημέρα;

ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

____________

Εγραψα τα πιο πάνω - όπως αντιλαμβάνεται ο καλός αναγνώστης - με πολλή συναισθηματική φόρτιση. Με ενόχλησε ιδιαίτερα η αποστολή κειμένων που στρέφονταν κατά του Γέροντα από ανθρώπους που δεν ξέρουν τον χαρακτήρα του. Με ενόχλησε προπαντός ότι κανείς δεν φαίνεται να σκέφτεται τι θα συμβεί στο μοναστήρι αν τελικά φυλακιστεί ο π. Εφραίμ.

Ξέρετε τι είναι ένα μοναστήρι χωρίς τον Γέροντά του;

Μια απορφανισμένη οικογένεια.

http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2012/01/blog-post_05.html