Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

711 - Μετόχια του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική, το 1568


…Ενθυμηθήτε και σεις προσφυγικό στοιχείο, πρόσφυγες της δευτέρας και τρίτης γενιάς της Βορείου Ελλαδος, ότι διαμένετε εις εκτάσεις γης που εδωρήθησαν υπό των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Μάθετε ότι εδώθησαν εις τους προγόνους σας, εξ όλης της καρδιάς χωρίς δυσανασχέτησιν από τους Αγιορείτας, ότε αυτοί ευρέθησαν  εις την Ελλάδα «διωκόμενοι, υστερούμενοι, κακουχούμενοι».
Αναλογισθήτε, όσοι αξιοποιήσατε την δωρηθείσαν περιουσίαν, εις τους προγόνους σας, ότι σεις ευρέθητε εις την ευεργετικοτέραν θέσιν, εξ όλων των προσφύγων, γενόμενοι κάτοχοι, «φιλέτων», αποδειχθέντες καλοί διαχειρισταί και οικονόμοι των δωρηθέντων.
Τι θα είχατε εάν αυτά δεν εδίδοντο; Η φιλογένεια των Αγιορειτών δεν επέτρεπεν και άλλην ταλαιπωρίαν των προσφύγων Ρωμιών αδελφών των και, δια τούτο έπραξαν ως έπρεπεν. Γνωρίσατε δε ότι έναντι αυτών των χιλιάδων εκτάσεων το Άγιον Όρος έλαβεν ψιχία και όμως τα αξιοποίησεν. Δόξα τω Θεώ…

(Τι πληρώνουν οι Αγιορείται οι φιλοπάτριδες και φιλογενείς)

Σπυρίδων Μοναχός Μικραγιαννανίτης
--------------------------------------------------------------


ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
1. Μετόχι στο χαμένο σήμερα χωριό Αβραμίτες, στη θέση του σημερινού χωριού Άγιος Παύλος
2. Μετόχι στον Πρόβλακα, περιοχή Τρυπητής
3. Μετόχι Σιθωνίας περιοχή Σάρτης (χειμαδιό βουβαλιών)
4. Μετόχι-λιβάδι στο Παλαιοχώρι
5. Νερόμυλος στα Καλύβια Ορμύλιας

ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
1. Μετόχι Αγίου Μάμα
2. Μετόχι στο χωριό Βατοπέδι κοντά στην Ορμύλια
3. Μετόχι Προσφορίου, Ουρανούπολη
4. Μετόχι στο χαμένο σήμερα χωριό Λαδιάβα στην περιοχή Νέα Ρόδα
5. Μετόχι Αμμουλιανής
6. Ψαρόποτος Κουμίτσας
7. Μετόχι-λιβάδι στο Παλαιοχώρι

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
1. Μετόχι στο Μεταγγίτσι
2. Νερόμυλος στα Βραστά

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
1. Μετόχι στο σημερινό Διονυσίου
2. Μετόχι στον Πρόβλακα
3. Μετόχι στην Κουμίτσα
4. Ψαρόποτος-νταλιάνη στην Κουμίτσα
5. Μετόχι στη Βόζενα σημερινή Μεταμόρφωση
6. Μετόχι στο Μεταγγίτσι
7. Μετόχι Κασσάνδρας, περιοχή Φώκαιας
8. Μετόχι στο λιμάνι Συκιάς
9. Μετόχι νερόμυλων στα Μαριανά
10. Μετόχι νερόμυλων στην περιοχή Πολυγύρου

ΔΟΧΕΙΑΡΊΟΥ
1. Μετόχι Ορμύλιας
2. Μετόχι στα Πυργαδίκια
3. Μετόχι νερόμυλος στο Γομάτι
4. Μετόχι νταλιάνη στην Κουμίτσα
5. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι
6. Μετόχι χειαμδιό βουβαλιών στη Σιθωνία περιοχή Συκιάς
7. Μετόχι με νερόμυλους στην Όλυνθο
8. Μετόχι με νερόμυλους στα Μαριανά

ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
1. Μετόχι στην Πορταριά
2. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι
3. Μετόχι με αμπέλια στην Κουμίτσα
4. Μετόχι στην Τορώνη
5. Μετόχι Αγίας Κυριακής στον Ν.Μαρμαρά
6. Μετόχι στα Ριζά

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1. Μετόχι στο σημερινό χωριό Ζωγράφου
2. Μετόχι στον Πρόβλακα
3. Μετόχι στο Γομάτι
4. Μετόχι με αμπέλι στην Όλυνθο
5. Μετόχι χειμαδιό βουβαλιών στη Βουρβουρού
6. Μετόχι με αμπέλι στην Τορώνη
7. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι
8. Μετόχι Ορμύλιας στο βυζαντινό χωριό Σωτήρας, στην περιοχή Αγ.Αποστόλων

ΙΒΗΡΩΝ
1. Μετόχι Πυργούδια στα Νέα Ρόδα
2. Μετόχι Ιερισσού
3. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα
4. Μετόχι στο Γομάτι
5. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι
6. Μετόχι Καραμάν περιοχή Νέα Πλάγια
7. Μετόχι με νερόμυλους στην Αρσενίτσα

ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ
1. Μετόχι στην Ιερισσό
2. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα
3. Μετόχι χειμαδιό βουβαλιών στη Σιθωνία

ΚΩΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ
1. Μετόχι στην Όλυνθο
2. Μετόχι στο χαμένο σήμερα Βόλβός στην περιοχή Πορταριάς
3. Μετόχι με αμπέλι στη Νικήτη
4. Μετόχι με χειμαδιό προβάτων στον Τριπόταμο
5. Μετόχι με χειμαδιό στον Παρθενώνα
6. Μετόχι με λιβάδι στην Κουμίτσα

ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
1. Μετόχι στον Άγ.Παύλο Ιερισσού
2. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα
3. Μετόχι χειμαδιό βουβαλιών στην Τριστινίκα
4. Μετόχι στον Άγιο Νικόλαο

ΛΑΥΡΑ
1. Μετόχι στον Πρόβλακα
2. Μετόχι Ορμύλιας στον προσκυνητάρι του Αγ.Βασιλείου
3. Μετόχι χειμαδιό βουβαλιών στη Σιθωνία
4. Μετόχι στη Βρομόσυρτα-Άγιος Παντελεήμονας


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
1
. Μετόχι στον Πρόβλακα
2. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα
3. Μετόχι στο χαμένο σήμερα χωριό Αβραμίτες περιοχή Νέας Καλλικράτειας
4. Μετόχι Αγίου Νικλάου, όρμος Παναγίας
5. Μετόαι με νερόμυλο στα Βραστά
6. Μετόχι με ναό στο μεταγγίτσι
7. Μετόχι με χειμαδιό βουβαλιών στη Σιθωνία
8. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
1. Μετόχι στην Ορμύλια κοντά στον ανεμόμυλο
2. Μετόχι με νερόμυλο στα Καλύβια Ορμύλιας
3. Μετόχι στο Ξηροποτάμι Ιερισσού
4. Μετόχι με χειμαδιό προβάτων στο Πλατανίτσι
5. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
1. Μετόχι Ορμύλιας
2. Μετόχι με νερόμυλο στα Βραστά
3. Μετόχι με χειμαδιό βουβαλιών στη Σιθωνία
4. Μετόχι με χειμαδιό προβάτων στη Νικήτη
5. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα
6. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι
7. Μετόχι με νερόμυλο στο Μεταγγίτσι


ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ-ΡΩΣΣΙΚΟ
1. Μετόχι στον Άγιο Μάμα
2. Μετόχι Ιερισσού
3. Μετόχι στα Φλογητά
4. Μετόχι με αμπέλια στον Άγιο Νικόλαο
5. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα


ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ
1. Μετόχι με χειμαδιό βουβαλιών στη Σιθωνία
2. Μετόχι με αμπέλι στη Βουρβουρού
3. Μετόχι στον Πρόβλακα
4. Μετόχι με λιβάδι στο Παλαιοχώρι
5. Μετόχι Καρβιά δτην περιοχή Ν.Τρίγλιας


ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΉΤΑ
1. Μετόχι χειμαδιό στο Γομάτι
2. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα


ΦΙΛΟΘΕΟΥ
1. Μετόχι με αμπέλι στον Πρόβλακα
2. Μετόχι με νταλιάνη στην Κουμίτσα
3. Μετόχι με χειαμδιό βουβαλιών στην Κρυοπογή Κασσάνδρας


ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ
1. Μετόχι Πρόβλακα
2. Μετόχια Κουμίτσας
3. Μετόχι με χειμαδιό στη Σιθωνία
4. Μετόχι στην Ιερισσό


ΠΗΓΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΦΤΕΡΙ ΤΤ723

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου