Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

13382 - Το θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους στις Καρυές του Αγίου Όρους

Τον 15ο – 16ο αιώνα ενέσκηψε Πανώλη φονική στο Άγιον Όρος, πολλοί πατέρες ενόσησαν και αποδήμησαν.
- αρκετοί ολιγοπίστησαν και αναχωρούσαν από το ΠΕΡΙΒΟΛΙ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
- ένα πρωινό, ένας γέροντας ετοιμαζόταν να φύγει από το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ για να «σωθεί».
- στην εξώθυρα του τον περίμενε ένας γεράκος πολύ μεγάλης ηλικίας.
Του λέει:
- Για πού το έβαλες γέροντα;
- Γιατί ολιγοπιστείς;
- Η ΠΑΝΑΓΙΑ άκουσε τις προσευχές των ασκητών σας, είδε τον κόπο των αγρυπνιών σας και μέτρησε τα βήματα των λιτανειών που έγιναν στο ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ.
- Σήμερα με έστειλε για να διώξω το θανατικό.
- Όταν οι πιστοί κι οι πατέρες με επικαλούνται η ΧΑΡΑ- ΛΑΜΠΗ στο πρόσωπο τους.
Τότε κατάλαβε ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ότι απέναντι του είχε τον ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ και έπεσε στα πόδια του για τον προσκυνήσει
Αλλά ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ εξαφανίστηκε.
Η πανώλη έφυγε από το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, την Χαλκιδική και τις άλλες περιοχές της τουρκοκρατούμενης τότε Ελλάδος.
Οι άγιοι πατέρες προς ενθύμηση αυτού του γεγονότος, όπως μας είπαν κάνουνε ιδιαίτερη σύναξη στο ΖΩΓΡΑΦΙΤΙΚΟ μετόχι στις Καρυές λίγο πιο πάνω από το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ..
Κ. ΒΑΡΔΑΚΑΣ

1 σχόλιο: