Τρίτη 13 Μαΐου 2014

4759 - Διεθνές Συνέδριο «Ο Άθως και ο σλαβικός κόσμος» από την Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγίου ΌρουςΔιεθνές Συνέδριο με θέμα «Ο Άθως και ο σλαβικός κόσμος» διοργανώνεται στη Σόφια το χρονικό διάστημα 14-16 Μαΐου. Το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην βουλγαρική πρωτεύουσα θα είναι το δεύτερο διεθνές συνέδριο με θέμα «Άγιο Όρος και σλαβικός κόσμος» και είναι αφιερωμένο στην 1000η επέτειο των Ρώσων μοναχών στο Άγιο Όρος.
Διοργανωτής του συνεδρίου είναι η ρωσική Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους και το Διεθνές Ταμείο για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της Μονής Αγίου Παντελεήμονος.
Για λογαριασμό του ηγουμένου και του Συμβουλίου γερόντων της αγιορείτικης Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος, χαιρετισμό θα απευθύνει ο επικεφαλής των αρχείων και της βιβλιοθήκης της μονής, μοναχός Ερμόλαος (φωτ.)

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
14 мая, среда
RamadaSofiaHotel, Конференц-зал
Бул. «Мария Луиза» 131
8.30–9.00
Регистрация участников конференции
Утреннее заседание
Часть 1
Заседание ведут: Епископ Митрофан (Баданин), Денис Олегович Чепяков, монах Ермолай (Чежия), Жанна Леонидовна Левшина
9.00
Приветственное слово
Исполнительного директора Международного фонда восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря Дениса Олеговича Чепякова
9.05
Приветственное слово
от имени игумена и Собора старцев Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, заведующий архивом и библиотекой монастыря монах Ермолай (Чежия)
9.10
Зубов Дмитрий Васильевич (Москва, Россия)
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь и Османская Турция
9.30
Епископ Митрофан (Баданин) (Североморск, Россия)
Константинопольская и Афонская миссии преподобного Феодорита Кольского, просветителя лопарей в 1556–1557 гг.
9.50
Алексеев Алексей Иванович (Санкт-Петербург, Россия)
Афонский образец устройства обителей в «прениях» Вассиана Патрикеева и преподобного Иосифа Волоцкого
10.10
Фотић Александар (Београд, Србиjа)
Хиландар и Русик у XVIи XVII веку
10.30
Обсуждение докладов
   Кофе-брейк 10.40–11.10
Утреннее заседание
Часть 2
Заседание ведут: Сергей Викторович Шумило, Михаил Витальевич Шкаровский
11.10
Бошков Мирjана(Нови Сад, Србиjа)
Манастир Светог Пантелејмона као отчина руског владара у посланицама на српскословенском језику
11.30
Вах Кирилл Алексеевич (Москва, Россия)
Книга достопамятностей Русского Пантелеимонова монастыря. 1852–1889 гг.
11.50
Герд Лора Александровна (Санкт-Петербург, Россия)
Переписка библиотекаря Свято-Пантелеимонова монастыря схимонаха Матфея (Ольшанского) с зарубежными учеными
12.10
Пахомов Петр, диакон (Москва, Россия)
Русские афонские келлиоты (по материалам Архива внешней политики Российской империи)
12.30
Талалай Михаил Григорьевич (Милан, Италия)
Алексей Павловский — описатель Русского Афона начала XX века
12.50
Обсуждение докладов
Обед 13.00–14.00
Вечернее заседание
Часть 1
Заседание ведут: Лора Александровна Герд, Михаил Григорьевич Талалай
14.00
Петрунина Ольга Евгениевна (Москва, Россия)
Международно-правовой статус Афона в 1910–1920-е гг. и положение русского монашества
14.20
Шкаровский Михаил Витальевич (Санкт-Петербург, Россия)
Русские обители Афона накануне и в годы Первой мировой войны
14.40
Хитров Александр Михайлович (Москва, Россия)
Малоизвестные архивные коллекции документов по истории русско-афонского именобожничества (имяславия) 1910–1918 гг.
15.00
Шумило Виталий Викторович (Чернигов, Украина)
Судьба афонита архимандрита Питирима (Ладыгина), в схиме Петра
15.20
Шумило Сергей Викторович (Киев, Украина)
Насельники Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, репрессированные в годы антирелигиозных гонений в СССР
15.40
Обсуждение докладов
   Кофе-брейк 15.50–16.20
Вечернее заседание
Часть 2
Заседание ведут: Мирьяна Бошков, Кирилл Алексеевич Вах
16.20
Мусакова Елисавета (София, България)
Украсени български ръкописи от ХVІІ в.: Атон и хранилищата на стари образци
16.40
Подковырова Вера Григорьевна (Санкт-Петербург, Россия)
Чудо архангела Михаила во Святой Горе Афонской — два поздних лицевых списка из фондов Библиотеки Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
17.00
Квливидзе Нина Валериевна (Москва, Россия)
Монашеская тема в росписи галереи Благовещенского собора Московского Кремля: к проблеме афонских влияний в искусстве времени Ивана Грозного
17.20
Игошев Валерий Викторович (Москва, Россия)
Предметы богослужебной утвари работы русских и греческих мастеров XVI–XIX вв. из Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне
17.40
Научный руководитель конференции Жанна Леонидовна Левшина
Презентация издания:
Афон и славянский мир. Сборник I. Святая Гора Афон, 2014.
18.00
Обсуждение докладов
19.30
Ужин для участников конференции
15 мая, четверг
RamadaSofiaHotel, Конференц-зал
Утреннее заседание
Часть 1
Заседание ведут: Тамара Павловна Леннгрен, Сергей Юрьевич Темчин
9.00
Лосева Ольга Викторовна (Салоники, Греция)
Редакции греческого сказания об иконе Божией Матери «Портаитисса»
9.20
Борисова Татьяна Станиславовна (Афины, Греция)
Влияние афонских редакций Акафиста Пресвятой Богородице XIV–XV вв. на последующую славянскую традицию
9.40
Иванова Климентина (София, България)
Към въпроса за разпространението на българските светогорски преводи през ХІV век
10.00
Афанасьева Татьяна Игоревна (Санкт-Петербург, Россия)
Афонский перевод «Тактикона» Никона Черногорца и его судьба в русской письменности XIV–XVII вв.
10.20
Скарпа Марко, священник (Венеция, Италия)
Славянские переводы антилатинских произведений на Афоне в XIV в.
10.40
Райнхарт Йоханнес (Вена, Австрия)
Судьба полемических сочинений Иоанна Кантакузина в славянском переводе: Хиландар – Македония – Румыния
11.00
Обсуждение докладов
   Кофе-брейк 11.10–11.40
Утреннее заседание
Часть 2
Заседание ведут: Йоханнес Райнхарт, Ольга Викторовна Лосева
11.40
Леннгрен Тамара Павловна (Тромсё, Норвегия)
История Жития преподобного Афанасия Афонского в контексте рукописных источников
12.00
Йовчева Мария (София, Болгария)
Почитание преподобного Петра Афонского в славянском мире (на материале агиографических и гимнографических текстов)
12.20
Полонский Дмитрий Георгиевич (Москва, Россия)
К истории распространения Жития преподобного Петра Афонского на Руси вXV–XVII вв.
12.40
Темчин Сергей Юрьевич (Вильнюс, Литва)
Роль афонских монастырей в распространении на Руси служб сербским святым: Служба святому Симеону в служебных Минеях Великого княжества Литовского и Польского королевства
13.00
Пентковская Татьяна Викторовна (Москва, Россия)
Преподобный Максим Грек и афонская традиция книжной справы
13.20
Обсуждение докладов
Обед 13.30–14.30
Вечернее заседание
Часть 1
Заседание ведут: Мария Йовчева,  Марко Скарпа
14.30
Остапчук Ежи (Варшава, Польша)
Литургические особенности в структуре рукописных Евангелий церковно-приходского богослужения (lesk) из афонских монастырских скрипториев и хранилищ
14.50
Вукашиновић Владимир, свештеник (Београд, Србиjа)
Тропар трећега часауСлужабницима рукописне збирке манастира Хиландара од XV до XVII века — литургичка анализа
15.10
Поповски Козма, свещеник (София, България)
Ръкописни Служебници от Зографския манастир ХІV–ХVІ век
15.30
Кривко Роман Николаевич (Москва, Россия)
Гимнографическая терминология ранних афонских служебных миней как источник по истории церковной музыки у южных славян
15.50
Суботин-Голубовић Татjана (Београд, Србиjа)
Канони у српским преписима Службе светом Пантелејмону
16.10
Обсуждение докладов
   Кофе-брейк 16.20–16.50
Вечернее заседание
Часть 2
Заседание ведут: Татьяна Суботин-Голубович, Роман Николаевич Кривко
16.50
Белякова Елена Владимировна (Москва, Россия)
Сборники церковных канонов в афонской традиции
17.10
Гаврюшина Лидия Константиновна (Москва, Россия)
Образ Святой Горы в Феодосиевском Житии св. Саввы Сербского и русская книжность
17.30
Шумило Светлана Михайловна (Чернигов, Украина)
О возможном влиянии афоно-сербской письменности на творчество Епифания Премудрого
17.50
Обсуждение докладов
19.30
Ужин для участников конференции
16 мая, пятница
RamadaSofiaHotel, Конференц-зал
Утреннее заседание
Часть 1
Заседание ведут: Жанна Леонидовна Левшина, Дмитрий Игоревич Полывянный
9.00
Дугашвили Екатерина (Тбилиси, Грузия)
Грузинские рукописи из Свято-Пантелеимонова монастыря и их историко-культурное значение
9.20
Турилов Анатолий Аркадьевич (Москва, Россия)
К реконструкции славянской библиотеки монастыря Св. Павла (по материалам библиотеки Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне и российских собраний)
9.40
Грбић Душица (Нови Сад, Србиjа)
Рукописи Светогораца у Библиотеци Матице српске
10.00
Николова Светлина (София, България)
Словата на Йоан Екзарх Български в ръкописната сбирка на Хилендарския манастир
10.20
Вутова Нина (София, България)
Филиграноложки паралели — хартията на славянските ръкописи от Атонските манастири Зограф и Хилендар през ХІV век
10.40
Обсуждение докладов
   Кофе-брейк 10.50–11.20
Утреннее заседание
Часть 2
Заседание ведут: Светлина Николова, Валерий Викторович Игошев
11.20
Павликянов Кирилл (София, Болгария)
О трех фальсифицированных документах болгарского на Святом Афоне монастыря Св. Георгия Зографского, или о том, в каких случаях византийские василевсы публиковали свои златопечатные грамоты на болгарском языке
11.40
Полывянный Дмитрий Игоревич (Иваново, Россия)
Зографский монастырь Св. Георгия и болгарское историописание раннего Нового времени
12.00
Чешмеджиев Димо (Пловдив, България)
Йоаким I: от атонски монах до Търновски Патриарх
12.20
Тријић Владан (Београд, Србиjа)
О неким спољашњим дипломатичким одликама повеља Хиландарског архива
12.40
Бубало Ђорђе (Београд, Србиjа)
Трансфер личних и црквених архива на Свету Гору — сведочења српских повеља
13.00
Обсуждение докладов и закрытие конференции
Обед 13.30–14.30
19.30
Торжественный ужин для участников конференции

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου