Σάββατο 10 Μαΐου 2014

4742 - Όσιος Λαυρέντιος (14ος αι.)


Το Μοναστήρι του Αγ. Λαυρεντίου

Αγιορείτης Άγιος, Μνήμη 10 Μαΐου
Ό όσιος Λαυρέντιος έγινε μοναχός στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους, άλλά επειδή επικράτησε στο Άγιο Όρος, και κυρίως στη Λαύρα, ή αίρεση του Βαρλαάμ και Ακίνδυνου, αναχώρησε από εκεί και πήγε στην περιοχή του Βόλου, στο χωριό Άγιος Λαυρέντιος, όπου άρχισε να κτίζει Μοναστήρι. Τότε βασίλευε ό ευσεβής βασιλιάς Αλέξιος ό Κομνηνός, πού έστειλε στον Όσιο χρυσόβουλο (σώζεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού στη Ρώμη), καθώς και τον απαιτούμενο χρυσό και Ιερά σκεύη, για την οικοδομή του Ναού, πού αποπερατώθηκε το 1378. Ό ίδιος όσιος Λαυρέντιος, ίδρυσε και Σκήτη στο όνομα της Μεταμόρφωσης του Χριστού και του Προφήτη Ηλία. Ό όσιος Λαυρέντιος απεβίωσε ειρηνικά.

πολυτίκιον. χος πλ. Δ
Μέγαν ερατο, κώμη κλέος. τόν Λαυρέντιον βροτν τόν θείον, ς σκητήν ν σκητας δοκιμότατον, καί ατρόν σθενοντων πανθαύμαστον. πάτερ σιε Χριστόν τόν Θεόν κέτευε, δωρήσασθαι μν τό μέγα λεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου