Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

4038 - Φωτογραφίες από τον πρώτο εορτασμό της Μνήμης του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στα Καυσοκαλύβια
Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης,
Αγιογραφείο Καλύβης Αγίου Ακακίου 2013

Ὁ πρῶτος ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, στή Σκήτη Καυσοκαλυβίων, τόν τόπο ὅπου ἀσκήθηκε ὁ ἅγιος.


Μέ κατάνυξη καί ασθήματα ελαβείας καί χαρς ορτάσθηκε στίς 2 Δεκεμβρίου (μέ τό γιορείτικο μερολόγιο), γιά πρώτη φορά, μνήμη το σίου καί θεοφόρου πατρός μν Πορφυρίου το Καυσοκαλυβίτου (1906-1991), στή σκήτη γίας Τριάδος τν Καυσοκαλυβίων τς Μεγίστης Λαύρας το γίου ρους, τόν τόπο τς σκήσεως λλά καί τς σιακς κοιμήσεως το γίου.Το σίου καί θεοφόρου πατρός μν 
Πορφυρίου το Καυσοκαλυβίτου

πολυτίκιον 
Τόν συνάναρχον λόγον. χος πλ. α΄. 
χνηλάτης τν πάλαι πατέρων γέγονας,
γιωνύμου το ρους σκήσας Σκήτ σεπτ,
Τριάδος τς Ζωαρχικς, τν Καυσοκαλυβίων,
βυσσος θείων δωρεν,
λυτήρ δεινν σθενειν,
δείχθης θεοφόρε.
Πορφύριε οκουμένης,
πάσης, ποιμήν μν καί στήριγμα. 

Κοντάκιον

Τ περμάχ στρατηγ. χος πλ. δ΄. 
γίων Πάντων χορός νν εφραινέσθωσαν
καί ρθοδόξων τά πληρώματα χαιρέτωσαν,
τι ρτι τ κκλησί,
λαμπρός στήρ φάνη.
Τριάδος τς γίας Σκήτης σεπτς,
τν Καυσοκαλυβίων κόσμος φανείς.
Διό κράζομεν, χαίροις πάτερ Πορφύριε. 

Μεγαλυνάριον 
Χαρε καί εφραίνου Σκήτη λαμπρά,
Καυσοκαλυβίων, ν σοί ηγασεν ληθς,
στρον καταυγάσαν, τήν οκουμένην πάσαν,
καί  πάντας φυπνίζων,
πρός βίον κρείττονα.


Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τήν ἱστορική αὐτή ἡμέρα τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τοῦ ἁγίου Πορφυρίου κατά τή Θεία Λειτουργία στό Κυριακό τῆς Σκήτης Καυσοκαλυβίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου